Česká obec sokolská

Projekty

Se Sokolem do života

Pohybová gramotnost pro předškoláky

Program pro nejmenší děti v mateřských školách, v sokolských jednotách i ve sportovních klubech. Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu. Od začátku projektu v roce 2015 počet cvičících dětí i zapojených subjektů roste, letos jde už o skoro 1500 školek a 81 tisíc dětí!

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

SPORT, OSOBNOST

Více

SLET

Nejvýznamnější akce Sokola od jeho začátku oslovuje příznivce spolku na celém světě

Nejvýznamnější projekt České obce sokolské je bezesporu Všesokolský slet. Koná ve zhruba šestiletých intervalech, takže když se řekne, že již připravujeme XVII. všesokolský slet, někomu se to může zdát málo. Když však připočteme období nacistické a komunistické diktatury (cca 45 let), je to trochu jiný výsledek.

Více

Sokol roku

Ocenění sokolských osobností

Oceňujeme nejlepších osobnosti z našich řad. Stávají se jimi sportovci, kteří Sokol i Českou republiku reprezentují na světových akcích, stejně jako cvičitelé, kteří svým nadšením budují lásku k pohybu u generací našich členů.

Oceněné osobnosti či oddíly jsou vybírány napříč celým hnutím a všemi obory sokolské činnosti. Na slavnostním pódiu tak vedle sebe stojí čeští reprezentanti, lidé, kteří svůj volný čas obětavě věnují mládeži ať už jako cvičitelé nebo vedoucí sokolských kulturních souborů, nebo ti sokolové, kteří v minulém roce významně přispěli k rozvoji své komunity a občanského života.

KOMUNITA, SPORT, OSOBNOST

Více

Sokolský inspiromat

Sdílejme své nápady a zkušenosti!

V hlavách sokolských cvičitelů vzniká i v této době spousta dobrých nápadů. Byla by velká škoda, kdyby upadly v zapomnění, neboť mohou být také velkou inspirací pro ostatní jednoty a cvičitele. Pojďme společně sdílet své nápady a zkušenosti prostřednictvím SOKOLSKÉHO INSPIROMATU!

Více

Sokolské prameny

Chráníme vodu

Cílem projektu je tedy zlepšit vztah k vodním tokům ČR a zlepšit povědomí o pramenech a historii s nimi spojenou. Navazujeme na mnohaletou tradici sokolských výletů, které se těší mezi členstvem velké oblibě.

V současné době, více než kdy v minulosti, je zřejmé jak nesmírným bohatstvím je V - O - D - A. Její zásoby a kvalita jsou ve stále větším ohrožení a připomínat si tak jejich význam, chránit je a ctít, by mělo být stejnou samozřejmostí jako chránit veškeré ostatní části přírody, jimž se dostává proti vodě daleko větší pozornosti.

Více

100 sokolských keší republice

Za Sokolem s GPS

100 SOKOLSKÝCH KEŠÍ REPUBLICE je projekt ČOS

k oslavám 100. výročí založení československého státu. Probíhá po území celé republiky už od roku 2014. 100 oficiálních keší je umístěno na místa úzce spjatá s historií našeho státu, jejíž nedílnou součástí je i historie Sokola. Cílem je představit významná místa a důležité osobnosti naší nedávné historie.

Více

Sokolské lípy svobody

Sokolské památné stromy

Projekt Sokolské lípy navázal na dlouhou sokolskou tradici vysazování památných stromů při příležitosti významných svátků Sokola, republiky apod. Podařilo se mu zapojit do oslav stoletého výročí republiky desítky sokolských jednot a žup. Česko tak získalo 77 nových památných lip!

Více

Move week

Pohyb pro celou Evropu

MOVE Week je jednou ze stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit „NowWeMove“, pořádané Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA) jejíž je Česká obec sokolská jedním ze zakládajících členů. Od roku 2012 se díky této kampani podařilo rozhýbat 3 444 930 lidí ze 38 států světa.

Více

#BeActive Sokol spolu v pohybu

Sokol se představuje veřejnosti

Program akcí v sokolských jednotách, které veřejnosti ve všech částech republiky představují celou šíři sportovních, pohybových, kulturních i společenských aktivit Sokola.

Každoročně se pak v zářijovém týdnu během vyvrcholení projektu přijde do sokoloven podívat a vyzkoušet sokolské aktivity přes deset tisíc návštěvníků. Pro řadu z nich se tato zkušenost stane důvodem zapojit se do činnosti sokolských jednot.

Více

Sokolgym 2021

Sokolský festival ve 4 městech

Chceme představit současný Sokol ve 4 vybraných regionech, ukázat, čím se zabýváme, co umíme, co u nás zájemci mohou hledat a také najít. Chceme ale také prezentovat sokolské hodnoty a především roli Sokola ve společnosti, význam naší činnosti pro dobrou kondici celé populace a důležitost aktivit sokolských jednot pro soudržnost místních komunit i celé české společnosti. Přesně podle znění naší mise: Vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě.

Více
Newsletter

Generální partner

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace