Česká obec sokolská

Projekty

Se Sokolem do života

Pohybová gramotnost pro předškoláky

Program pro nejmenší děti v mateřských školách, v sokolských jednotách i ve sportovních klubech. Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen k pohybu. Od začátku projektu v roce 2015 počet cvičících dětí i zapojených subjektů roste, letos jde už o skoro 1500 školek a 81 tisíc dětí!

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

SPORT, OSOBNOST

Více

#BeActive Sokol spolu v pohybu

Sokol se představuje veřejnosti

Program akcí v sokolských jednotách, které veřejnosti ve všech částech republiky představují celou šíři sportovních, pohybových, kulturních i společenských aktivit Sokola.

Každoročně se pak v zářijovém týdnu během vyvrcholení projektu přijde do sokoloven podívat a vyzkoušet sokolské aktivity přes deset tisíc návštěvníků. Pro řadu z nich se tato zkušenost stane důvodem zapojit se do činnosti sokolských jednot.

Více

100 sokolských keší republice

Za Sokolem s GPS

100 SOKOLSKÝCH KEŠÍ REPUBLICE je projekt ČOS

k oslavám 100. výročí založení československého státu. Probíhá po území celé republiky už od roku 2014. 100 oficiálních keší je umístěno na místa úzce spjatá s historií našeho státu, jejíž nedílnou součástí je i historie Sokola. Cílem je představit významná místa a důležité osobnosti naší nedávné historie.

Více

Move week

Pohyb pro celou Evropu

MOVE Week je jednou ze stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit „NowWeMove“, pořádané Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA) jejíž je Česká obec sokolská jedním ze zakládajících členů. Od roku 2012 se díky této kampani podařilo rozhýbat 3 444 930 lidí ze 38 států světa.

Více

Sokolgym 2021

Sokolský festival ve 4 městech

Chceme představit současný Sokol ve 4 vybraných regionech, ukázat, čím se zabýváme, co umíme, co u nás zájemci mohou hledat a také najít. Chceme ale také prezentovat sokolské hodnoty a především roli Sokola ve společnosti, význam naší činnosti pro dobrou kondici celé populace a důležitost aktivit sokolských jednot pro soudržnost místních komunit i celé české společnosti. Přesně podle znění naší mise: Vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě.

Více

Sokolské lípy svobody

Sokolské památné stromy

Projekt Sokolské lípy navázal na dlouhou sokolskou tradici vysazování památných stromů při příležitosti významných svátků Sokola, republiky apod. Podařilo se mu zapojit do oslav stoletého výročí republiky desítky sokolských jednot a žup. Česko tak získalo 77 nových památných lip!

Více

Sokolské prameny

Chráníme vodu

Více
Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partnerské organizace