Česká obec sokolská

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROGRAMU ÚSTŘEDNÍ ŠKOLY OD 10. ÚNORA 2022

Prezenční akce (zejména semináře) budou konány v plné míře dle aktuálních epidemiologických opatření. 

Podmínky pro účast na vzdělávacích akcích a zkouškách ÚŠ ČOS v prezenční formě:
  • zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické onemocnění covid-19

 


S platbou účastnického poplatku vyčkejte na vystavení faktury. 

Program ÚŠ ČOS na první pololetí roku 2022 ve formátu PDF již brzy zde!

Pro nabídku vzdělávacího střediska Olomouc, klikni sem.

 

Školení

Školení jsou většinou vícedenní vzdělávací akce pro budoucí sokolské cvičitele, trenéry nebo činovníky. Základem je školení v rozsahu 50 hodin, které opravňuje k samostatnému vedení cvičebních jednotek v sokolských tělocvičných jednotách. Školení II. třídy jsou v rozsahu 150 hodin a jsou akreditována MŠMT a mohou být podkladem k vystavení živnostenského oprávnění. Pokud není uvedeno jinak, školení jsou pořádána v Praze.

Rychlý přehled školení v roce 2022 (pro zobrazení seminářů klikni zde)


 

Akreditovaná školení a semináře

 

Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí II. třídy

Věnuješ se cvičení rodičů a dětí, předškoláčků? Díky nadstavbové kvalifikaci - Cvičitel II. třídy rodičů a dětí a předškolních dětí získáš teoretické a praktické znalosti. Na školení se budeme věnovat psychomotorice, pohybovým hrám, hudebně pohybové výchově, cvičení a pobytu v přírodě, atletice, hrám na sněhu a ledu, lyžařské přípravě a základům bruslení, plavecké přípravě či velmi moderní józe. Ovládnete základy pohybové skladby, pořadových cvičení, názvosloví a grafického záznamu pohybu. Po absolvování závěrečných zkoušek tohoto školení akreditovaného MŠMT můžete žádat o vydání příslušného živnostenského oprávnění. Podmínkou pro přihlášení je absolvování školení RDPD nebo všestrannosti III. třídy, případně odpovídající pedagogické vzdělání tělovýchovného směru.

Termíny konzultací:

20.–22. 5. 2022
24.–26. 6. 
23.–25. 9. 
21.–23. 10.
11.–13. 11.
3.–4. 12. (zkoušky)

Místo: Praha, Střelské Hoštice, Brno

Přihlášky: do 29. 4. 2022

Poplatek:  8000 Kč

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování

Dokumenty k tomuto školení:


 

Cvičitel sportovní všestrannosti II. třídy

Akreditované školení je určeno cvičitelům, kteří si chtějí rozšířit své teoretické i praktické poznatky ve sportovní všestrannosti. Obsahem 100 hodinového školení jsou praktické i teoretické přednášky a cvičení z všeobecné gymnastiky, rekreačních sportů, turistiky, her a pobytu v přírodě, atletiky, plavání a sportovních her, doplněné o pedagogické a psychologické předměty, anatomii a fyziologii. Podmínkou pro přihlášení je kvalifikace cvičitele všestrannosti III. třídy, nebo pedagogické a tělovýchovné vzdělání, věk 18 let a ukončený střední stupeň vzdělání. Absolventi získají kvalifikaci Instruktor sportovních volnočasových aktivit, která je shodná s názvem kvalifikace II. třída všestrannosti.

Termíny konzultací:

20.–22. 5. 2022
24.–26. 6. 
23.–25. 9. 
21.–23. 10.
11.–13. 11.
3.–4. 12. (zkoušky)

Místo: Praha, Střelské Hoštice, Brno

Přihlášky: do 29. 4. 2022

Poplatek: 8000 Kč 

Kontakt: skola@sokol.eu , tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování

Dokumenty k této akci:


 
Se Sokolem do života – seminář pro pedaogické pracovníky (NOVÉ TERMÍNY)

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou, organizačním a technickým zajištěním projektu Se Sokolem do života. Věnovat se budeme metodice rozvoje základní motoriky, cvičení na nářadí, manipulaci s míčem a pohybové skladbě s hudebním doprovodem. Akreditovaný vzdělávací program je realizován ve dvou na sebe navazujících seminářích, každý s hodinovou dotací 4 hodiny. Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře dostane účastník pouze při účasti na obou seminářích a je určen pedagogickým pracovníkům. Tento program je vhodný i pro cvičitele, kteří získají osvědčení o doškolovací akcií v hodnotě 8 hodin.

Přihlášky: od 4. 1. 2022

Poplatek: 1400 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Místo: Praha 

5. 2. 2022 (obě konzultace najednou)

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování

Pozor! Změna místa konání: Brno (Strakonice)

25. 2. 2022 (1. konzultace)      

1. 4. 2022 (2. konzultace) 

Přihlášky uzavřeny, zanechte nám kontakt pro případ opakování

Místo: Olomouc

2. 4. 2022 (obě konzultace najedou)

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování

 

NOVÉ TERMÍNY:

 

Místo: Praha

21. 10. 2022 (1. konzultace)      

18. 11. 2022 (2. konzultace)

Přihlásit se - přihláška na akci

Místo: Pardubice

19. 11. 2022 (obě konzultace najedou)

Přihlásit se - přihláška na akci

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Dokumenty k této akci


 

 

Školení III. třídy

 

Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

Školení je určeno cvičitelkám i cvičitelům, kteří se věnují našim nejmenším cvičencům. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Školení bude organizováno formou dvou víkendových konzultací a samostatnými zkouškami. Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v oddílech předškolních dětí především v rámci České obce sokolské.

Termín: 21.–23. 1., 18.–20. 2., 27. 3. 2022 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: do 14. 1. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 2500 Kč 

veřejnost: 4500 Kč

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 
Trenér skoků na trampolínách III. třídy

Čtyřicetihodinové školení připravené ve spolupráci s komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace vás seznámí s metodikou tréninku skoků na trampolíně. Kurz pokrývá pravidla, biomechaniku, bezpečnost, techniku skoků a postupy výuky pro všechny věkové a dovednostní kategorie cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři nejen vrcholových závodníků ale i veřejnosti z úspěšných oddílů. V případě přihlášení nezletilých účastníků je nutný písemný souhlas zákonných zástupců a zajištění dozoru po ukončení výuky dospělým účastníkem z T.J. nebo sportovního oddílu.

Termín: 22.–23. 1. 2022, 5.–6. 2. 2022 (včetně zkoušek)

Místo: Praha

Přihlášky: do 19. 1. 2022

Poplatek:  4000 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu , tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Cvičitel jógy III. třídy (NOVÝ TERMÍN !)

Školení je určeno všem zájemcům o vedení cvičebních jednotek jógy v tělocvičných jednotách. Školení vychází z bihárské školy jógy. Hlavní náplní budou průpravná cvičení, ásany, dechové a koncentrační techniky. Dále se seznámíte se základy jógové filozofie, tradičními i moderními přístupy k józe a obecnými aspekty činnosti cvičitele včetně zvláštností práce se staršími, mladšími a zdravotně oslabeným cvičenci. Pro účast na školení se předpokládá předchozí aktivní zkušenost se cvičením jógy a alespoň základní znalost dané problematiky.

Nový termín: 8.–10. 4. 2022, 6.–8. 5. 2022, termín zkoušky bude upřesněn na první konzultaci 

Místo: Praha

Přihlášky: příjem posunut do 25. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 2500 Kč 

veřejnost: 4500 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu , tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování

 

Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele sportovní všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro různé věkové kategorie. Vstupním požadavkem školení je dosažení věku minimálně 17 let.

Termín: 8.–10. 4., 6.–8. 5., 28. 5. 2022 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: do 25. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 2500 Kč 

veřejnost: 4500

Kontakt: abendikova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování

Cvičitel parkouru III. třídy (AKCE ZRUŠENA)

Školení je vhodné pro cvičitele, kteří chtějí vést cvičební jednotky parkouru v Sokole, případně pro ty, kteří se chtějí následně zúčastnit školení Instruktor parkouru. Podmínkou pro přihlášení je věk alespoň 18 let. Náplní bude 50 hodin teoretických a praktických předmětů pokrývajících mj. právní problematiku cvičitele, parkourové techniky, pedagogiku, zásady bezpečnosti, dopomoci, záchrany a vedení mladých cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení v rozsahu 50 hodin. V případě přihlášení nezletilých účastníků je nutný písemný souhlas zákonných zástupců a zajištění dozoru po ukončení výuky dospělým účastníkem z T.J. nebo sportovního oddílu.

Termín: 27.–29. 5. 2022, ​10.–12. 6. 2022, ​25.–26. 6. 2022 (zkoušky)

Místo: Brno

Přihlášky: do 13. 5. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 2500 Kč   

veřejnost: 4500 Kč   

Kontakt: khauskova@sokol.eu, tel.: +420 774 993 338

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlášky uzavřeny, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Trenér mažoretek III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci trenér mažoretek III. třídy, který je uznáván Svazem mažoretek a twirlingu ČR – NBTA, z.s. Udělení kvalifikace trenéra III. třídy opravňuje absolventa vést a trénovat skupiny a oddíly všech věkových kategorií a současně je, dle směrnic Svazu mažoretek a twirlingu ČR, z.s., podmíněno členstvím ve Svazu mažoretek a twirlingu ČR. Pro účast na školení se předpokládá předchozí aktivní zkušenost s tímto sportem.

Termín: 26. –28. 8. 2022, 17.–18. 9. 2022, 12. 11. 2022 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: do 30. 6. 2022

Poplatek:  4000 Kč 

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

PŘIHLÁŠKY JSOU UZAVŘENY


 

Cvičitel seniorů III. třídy

Školení je určeno všem, kteří se chtějí věnovat vedení cvičebních jednotek seniorů v sokolských tělocvičných jednotách. Dozvíte se a prakticky vyzkoušíte zejména: jak udržovat a rozvíjet kondici lidí staršího věku, jaká jsou současná doporučení pro seniory z hlediska objemu a druhu pohybových aktivit a jaké jsou vhodné metody výuky a organizační formy pro cvičení se seniory. V praxi uvidíte ukázky pohybových aktivit v tělocvičně i v přírodě. Navrhnete vlastní cvičební jednotku a provedete její rozbor. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let.

Termín: 7.–9. 10. 2022, 18.–20. 11. 2022, 10. 12.  2022 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: do 23. 9. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 2500 Kč 

veřejnost: 4500 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci


 

Další školení

 

Plavání ve sportovní všestrannosti + rozhodčí plavání

Seminář plavání je určen především pro cvičitele žactva, kteří připravují svoje cvičence na závody sokolské všestrannosti v plavání. S účastníky probere techniku plaveckých způsobů - prsa, kraul, znak, (motýlek) ve vztahu k platným pravidlům plavání, startovní skoky a obrátky. Dále se zaměří na přípravu závodů v plavání. Na závěr semináře budou mít zájemci možnost absolvovat zkoušku k získání osvědčení rozhodčí plavání pro závody sportovní všestrannosti.

Termín: 12. 3. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 1. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: ematouskova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlášky uzavřeny, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Atletika ve sportovní všestrannosti + rozhodčí atletiky

Seminář je určen všem, kteří chtějí připravit svoje cvičence na atletickou část závodů sportovní všestrannosti a případně chtějí umět na těchto soutěžích rozhodovat. Obsahem je rozhodování atletických soutěží v sportovní všestrannosti a shrnutí metodiky tréninku vybraných disciplín a nejnovější poznatky z této oblasti. Při splnění závěrečného písemného testu z pravidel atletiky obdrží absolventi osvědčení, na jehož základě jim bude vystaven nebo prodloužen průkaz rozhodčího atletiky pro soutěže SV.

Termín: 13. 3. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 1. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: ematouskova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlášky uzavřeny, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

 

Prázdninová škola mladých pomahatelů

Tradiční a oblíbená akce pro (nejen) sokolskou mládež. Cílem 6. ročníku je motivovat mladé lidi ve věku 15–18 let k zapojení do činnosti Sokola jako pomahatelé nebo asistenti cvičitelů v tělocvičných jednotách. Prázdninová škola se řídí filozofií: zábava – zdatnost – základy – přátelství. Náplní prázdninové školy budou upravené osnovy školení III. třídy sportovní všestrannosti doplněné a rozšířené o týmové aktivity, hry a soutěže, praktické osvojování dovedností a výchovu zážitkem. Lektory budou zejména metodici Ústřední školy ČOS a další odborníci. V ceně je zahrnut program, ubytování a strava.

Termín: 2.–9. 7. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 1. 6. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 5000 Kč 

veřejnost: 6000 Kč

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlášky uzavřeny, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Školení činovníků 

Školení je určeno především nově zvoleným činovníkům. Učivo zahrnuje základní tematické okruhy, nezbytné pro kvalitní řídící a organizátorskou činnost na všech organizačních stupních ČOS. Zájemci se seznámí se současným postavením Sokola, jeho základními dokumenty a organizační strukturou, hospodařením ČOS včetně investiční a grantové politiky, správou majetku, náplní činnosti odborných útvarů a systému vzdělávání. Významnou složkou učiva bude i vlastní řídící a organizátorská činnost v tělocvičných jednotách a župách spojená s informacemi o pojištění, sokolském tisku, propagaci apod.

Nový termín: 5.-6. listopadu 2022 (bude upřesněno)

Místo: Praha, možnost připojení přihlášených účastníků online přes Google Meet

Přihlášky: do 21. 10. 2022

Poplatek:  člen ČOS: 0 Kč 

Kontakt: skola@sokol.eu , tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci

 

Přihlášky

Elektronické přihlášky vyplňte podle pokynů k jednotlivým školením a seminářům. Přihlásit se lze nejdříve 90 dní před termínem akce. Příjem každé přihlášky je automaticky potvrzen na kontaktní e-mail.

Podrobnější informace o akci zasíláme na e-mail uvedený v přihlášce nejpozději týden před akcí.

Odesláním přihlášky se účastník závazně přihlašuje na zvolenou akci Ústřední školy ČOS a potvrzuje, že se seznámil s podmínkami účasti, zejména pak se studijním a zkušebním řádem a platebními a stornovacími podmínkami.  


Semináře 

Semináře jsou většinou jednodenní, 6–8 hodinové vzdělávací akce určené pro doškolení (prodloužení platnosti průkazu) cvičitelů a pro širokou veřejnost. Pokud není uvedeno jinak, semináře jsou pořádány v Praze.

Rychlý přehled seminářů (pro zobrazení školení klikni zde)


 

Playfight (AKCE ZRUŠENA)

Zápasení patří k Sokolu už od dob Miroslava Tyrše. Hravé zápasení je bezpečné fyzické setkání dvou jedinců, jehož cílem není zranit protivníka, ale poznat sám sebe v situaci boje. Spíše než vyhrát je cílem zápasu „pohrát si“ – jde o formu zábavného sociálního kontaktu. Tento přístup k aktivnímu pohybu Vám bude představen lektory českého Playfight Clubu. Seminář je určen pro cvičitele všestrannosti jakékoli věkové kategorie.

Termín: 12. 3. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 4. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 1200 Kč   

veřejnost: 2200 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je zrušena, zanechte nám kontakt a v případě dostatečného zájmu ji rádi uskutečníme!


 

Pohádkové cvičení nejen pro předškoláky - opakování

Pro velký zájem opakujeme z podzimu 2021 seminář zaměřený na praktické náměty ucelených cvičebních hodiny motivovavých klasickými pohádkami. Lektorka Hana Volfová má dlouholeté cvičitelské zkušenosti. Její cvičení hravou formou rozvíjí sportovní všestrannost a pohybové dovednosti. Důraz je kladen i na průpravná cvičení pro správné držení těla prováděná pro děti poutavou a zábavnou formou pomocí řady zajímavých pomůcek, her a motivací. Můžete se těšit na pohádky O veliké řepě, O slepičce a kohoutkovi, Budulínek atd.

Termín: 19. 3. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 4. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Motivace lidovou písničkou III. (AKCE ZRUŠENA)

Po úspěšné sérii ukázkových cvičebních hodin pro rodiče a děti a předškolní děti motivované ročními obdobími, otevíráme již třetí sérii ukázkových cvičebních hodin tentokrát motivovaných lidovými písněmi. S písničkou si budeme hrát, cvičit, přidáme i náčiní.

Termín: 20. 3. 2022

Místo: Praha

Přihlášky:  do 4. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je zrušena, zanechte nám kontakt a v případě dostatečného zájmu ji rádi uskutečníme!


 

Kladina a přeskok pro začátečníky i pokročilé

Seminář vhodný zejména pro cvičitele žactva Vás seznámí s průpravnými cviky, metodikou nácviku základních i pokročilých prvků na kladině a přeskoku. Prostor bude věnován i praktickému osvojení poskytování dopomoci a záchrany. Vše si vyzkoušíte hravou formou pod vedením zkušených lektorů. Díky semináři budou Vaši svěřenci lépe připraveni např. na závody sportovní všestrannosti. 

Termín: 26. 3. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 11. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Seminář pro cvičitele seniorů

K udržení kvality života a soběstačnosti ve stáří přispívá pravidelný pohyb, životospráva i dostatečný sociální kontakt. Ve čtyřech praktických lekcích a jedné teoretické přednášce Vás vybavíme zásobníkem cviků a nápadů, jak si udržet pevné zdraví, pohodu a optimismus. Doškolovací seminář určený zejména pro všechny cvičitele seniorů, zdravotní tělesné výchovy, rekondiku a pro všechny zájemce o tématiku aktivního stárnutí a přípravy na stáří. V programu se můžete těšit na flexibary, Line Dance, Fit pain Free a dojde i na kondiční cvičení. 

Termín: 26. 3. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 11. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Bradla a kruhy pro začátečníky i pokročilé

Seminář vhodný zejména pro cvičitele žactva Vás seznámí s průpravnými cviky, metodikou nácviku základních i pokročilých prvků na bradlech a kruzích. Prostor bude věnován i praktickému osvojení poskytování dopomoci a záchrany. Vše si vyzkoušíte hravou formou pod vedením zkušených lektorů. Díky semináři budou Vaši svěřenci lépe připraveni např. na závody sportovní všestrannosti.

Termín: 27. 3. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 11. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Kondiční příprava mládeže (POZOR ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ!)

Inspirace pro cvičitele a trenéry dětí a mládeže, kteří chtějí rozvíjet zdatnost s využitím moderních pomůcek a tréninkových prostředků. V průběhu praktického semináře se seznámíme s kondičním tréninkem, vysvětlíme, jaké koordinační a silové nároky mají různé sportovní disciplíny a ukážeme si, jak posilovat a zpevňovat s využitím balančních pomůcek. Lektorem bude autor publikace "Kondiční příprava mládeže" Mgr. Tomáš Zumr.

NOVÝ Termín: 30. 4. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 15. 4. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Kondiční cvičení pro ženy

Praktický seminář pro všechny cvičitelky a cvičitele, kteří se ve svém cvičení věnují rozvoji zdatnosti v ženských složkách. V pěti ukázkových blocích získáte a vyzkoušíte si různé metody rozvoje kondice s náčiním i bez. Připravte se na aktivní pohyb a vemte si s sebou ručník, protože na tomto semináři se rozhodně zapotíte! 

Termín: 23. 4. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 8. 4. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Cvičení s velkými míči

Gymbally (nebo také Fitbally) jsou v mnoha sokolských jednotách a slouží jako náčiní v kondičním cvičení, zdravotní tělesné výchově i gymnastice. Cílem semináře je rozšířit zásobník cviků při cvičení na gymballu. Zásobník cviků lze využívat, při všech formách tréninku, ve sportovní všestrannosti, ale i při cvičení s oslabenými jedinci v rámci zdravotní tělesné výchovy.

Termín: 24. 4. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 8. 4. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Kineziotaping pro cvičitele I.

Na semináři kineziotapingu neboli tejpování se naučíte, jak pomoci sám sobě nebo svým blízkým při bolestech pohybového aparátu, jak uvolnit přetížené svaly, jak si pomoci ke správnému držení těla, případně jak ulevit při otocích nebo pohmožděninách. A to vše pomocí pružných kineziotejpovacích pásek. Prakticky si vyzkoušíte několik základních druhů postupů a k ostatním dostanete teoretický návod. Dozvíte se, které části tejpů se natahují a které se jen pokládají, což je základ kineziotapingu, který se ze žádných obrázků a fotek nenaučíte. Jednu krabičku kvalitního kineziotejpu dostanete od nás zdarma.

Termín: 14. 5. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 29. 4. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 1000 Kč   

veřejnost: 2000 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Rytmika včera a dnes

Rytmická cvičení mají v Sokole dlouhou tradici a jsou důležitou součástí programu  pro všechny věkové kategorie. Seminář nabídne ohlédnutí k původním zdrojům – od  Dalcroze a jeho české adaptace v podobě prvorepublikové sokolské rytmiky, až po současné uplatnění rytmiky. Především ale ukáže, jak pracovat s rytmem v pohybových skladbách, jak rozvíjet rytmické cítění nebo jak vybrat vhodnou hudbu k pohybu pro různé věkové kategorie cvičenců. Seminář je vhodný zejména pro cvičitelky a cvičitele rodičů a dětí, předškolních dětí, žactva, žen a seniorů.

Termín: 29. 5. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 13. 5. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 
Mindfulness – všímavost k sobě i druhým

Všímavost, tedy schopnost uvědomění si přítomného okamžiku bez posuzování, anglicky též Mindfulness, sice máme všichni vrozenou, avšak vlivem stresu ji ztrácíme. Zkušený lektor seberozvoje Robert Kučera provede účastníky základní teorií i praxí, jak lze do hloubky nejen vnímat jednotlivé části našeho těla, nýbrž jak i lépe zvládat emoce díky meditaci zaměřené na dech. Seminář se zaměří také na rozvíjení pozornosti v mezilidských vztazích a komunikaci ve skupině, protože jsou zdroji štěstí a naplnění v životě.

Termín: 11. 6. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 31. 5. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč  

Kontakt: mvacha@sokol.eu , tel.: +420 731 212 012

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je zrušeno, zanechte nám kontakt a v případě zájmu dostatečného počtu účastníků seminář opět zařadíme do programu


 

Jak uchopit svět nohama - seminář o dětské noze

Noha k tělu neodmyslitelně patří a je nedílnou součástí našeho tělesného schématu. Noha, která kvalitně vnímá a je funkční, nese člověka bezpečně celým životem. V rámci semináře se dozvíte informace k samotné funkci i vývoji dětské nohy, dotkneme se důsledků nekvalitního nastavení nohy na tělo, důležitosti aktivace hlubokého stabilizačního systému. Zmíníme nejčastější diagnózy, se kterými můžete v průběhu roku v zájmových činnostech pracovat a pozitivně je ovlivňovat. Součástí semináře nebudou chybět bohaté praktické ukázky pro práci s dětskou nohou. Lektorkou bude fyzioterapeutka Mgr. Kateřina Pokorná, autorka publikace "Jak uchopit svět nohama".

Termín: 17. 9. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 2. 9. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování

 


 

Noha a její ploska (dospělí)

Správná funkce lidské nohy bývá někdy v pohybových činnostech opomíjena, přitom se nohy podílejí např. na udržení stability těla v prostoru, tlumení nárazů, podpoře vzpřímeného držení těla a zároveň ještě odolávají tíze celého těla. V praktickém semináři si ukážeme cvičení určená pro nápravu nejčastějších deformit nohy (např. příčně nebo podelné plochá noha, vybočená noha, vbočený palec apod.), věnovat se budeme i korekci dalších oslabení a svalových dysbalancí, které jsou s spojeny s dolními končetinami. Seminář vede fyzioterapeut Michal Přibyl. 

Termín: 18. 9. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 2. 9. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Náčiní ve cvičení žákyň a dorostenek (AKCE ZRUŠENA)

V praktickém semináři Vás seznámíme s náčiním v moderní gymnastice (obruč, míč, kužely, šátek, švihadlo a stuha) a jeho využitím ve cvičení žactva a dorostu. Cvičení s náčiním rozvíjí zejména koordinační schopnosti a je vhodné pro cvičence všech výkonnostních skupin. Vyzkoušíte si celou škálu cviků, které lze v hodinách všestrannosti zařadit, ať už do rozcviček, drobných her nebo různých vystoupení.

Termín: 8. 10. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 23. 9. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

Akce je zrušena, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Míčové hry do hodin žactva a dorostu

Tradiční i modernější míčové hry (nejen) do hodin žactva a dorostu, kterými můžete obzvláštnit své cvičební jednotky. Projdeme si základní pravidla, průpravná cvičení a dovednosti potřebné k jejich zvládnutí. 

Termín: 9. 10. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 23. 9. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Párová a silová akrobacie

Obohaťte své hodiny akrobacií. Párová a silová akrobacie se stává stále více populární, protože umožňuje sociální kontakt, posiluje vzájemnou důvěru a kamarádství a mohou se do ní zapojit jak začátečníci, tak pokročilí cvičenci. Seminář povede Martin Matura, který je součástí skupiny píseckých sokolů Five Fellas věnující se akrobacii. Martina si můžete pamatovat také ze sletové skladby Borci (2018), kdy vedl nácvik silové akrobacie. 

Termín: 16. 10. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 30. 9. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Pohádkové cvičení nejen pro předškoláky II

Další volné pokračování praktických námětů na ucelených cvičebních hodin motivovaných klasickými pohádkami. Lektorka Hana Volfová má dlouholeté cvičitelské zkušenosti. Její cvičení hravou formou rozvíjí sportovní všestrannost a pohybové dovednosti. Důraz je kladen i na průpravná cvičení pro správné držení těla prováděná pro děti poutavou a zábavnou formou pomocí řady zajímavých pomůcek, her a motivací.

Termín: 6. 11. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 21. 10. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna, zanechte nám kontakt pro případ opakování


 

Inspirace do hodin pro muže

Šest ukázkových cvičebních jednotek zaměřených na pohybové hry, kondiční cvičení, úpoly, rozvoj mobility a flexibility. Šest možností, jak načerpat nápady a obohatit cvičení oddílů mužů. Praktický seminář vhodný pro cvičitele dorostu, maldších i starších mužů.

Termín: 6. 11. 2022

Místo: Praha

Přihlášky: do 21. 10. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč   

veřejnost: 1600 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci

 


 

Pro všechny semináře platí

  • E-mailový kontakt: skola@sokol.eu
  • Telefon: +420 257 007 259
  • Přihlašování bude umožněno cca 3 měsíce před začátkem akce.
  • Přečtěte si i možnosti ubytování a parkování.
  • Prostudujte si studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky na této stránce.

 


Platební PODMÍNKY

1. Přihláška je platná po uhrazení účastnického poplatku! 

2. Platba je možná pouze na bankovní účet (složenkou, převodem z BÚ) až po vystavení faktury.

3. Prosíme, dodržujte dobu splatnosti uvedenou na faktuře! 

4. Bez připsání účastnického poplatku na náš účet Vás nejprve upozorníme na chybějící platbu, následně Vaše místo bude postoupeno dalším zájemcům o akci. 

5. Organizátor si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu účastníků akci zrušit, v případě naplnění maximální kapacity akce ukončit příjem přihlášek před uzávěrkou. 

 


Stornovací PODMÍNKY

1. V případě zrušení akce ze strany ÚŠ ČOS bude účastnický poplatek vrácen v plné výši na bankovní účet.

2. Při zrušení přihlášky ze strany účastníka:

3. Před termínem uzávěrky pro přihlášky – účastnický poplatek bude vrácen v plné výši.

4. Po termínu uzávěrky pro přihlášky – storno poplatek ve výši 100 % bez náhrady.

5. Při zrušení přihlášky ze strany uchazeče po termínu uzávěrky ani jeho řádné omluvení nezakládá nárok na zrušení povinnosti uhradit stornovací poplatek.

6. Řádné omluvení účasti je možné pouze ze závažných důvodů telefonicky, e-mailem, případně písemně.

7. Po vzájemné dohodě lze na akci vyslat náhradníka místo přihlášeného.

 


ZÁJEM O AKCI A AKCE NA KLÍČ

Zaujala Vás akce která již proběhla, nebo je již plná kapacita a chcete se akce zúčastnit? Zanechte nám na Vás kontakt přes formulář na www.sokol.eu a pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat. Pokud bude více zájemců o stejnou akci (zpravidla minimálně 12) pokusíme se ji zopakovat v nejbližším možném termínu.  

Nabízíme možnost uspořádání semináře nebo školení „na klíč“ pro tělocvičnou jednotu, sokolskou župu i jiné organizace a spolky. Nemusíte se starat o organizaci, vše připravíme na základě vašich potřeb. Pokud máte o tuto možnost zájem, kontaktujte nás na skola@sokol.eu

 

Našli jste na této stránce chybu? Kontaktujte nás na skola@sokol.eu

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace