Česká obec sokolská

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU OD 17. ŘÍJNA 2020

Z důvodu Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření jsme bohužel nuceni zrušit nebo přesunout všechny akce, které byly plánovány v termínu od 5. do 1. 11. 2020 . Semináře, které se měly v tomto termínu konat jsou zrušené, jejich zařazení do programu plánujeme v roce 2021.

Seminář pro pedagogy MŠ (Se Sokolem do života) zatím plánujeme uspořádat v druhém termínu.

Již probíhající II. konzultace trenérů trampolín a cvičitelů parkouru se pokusíme uspořádat v listopadu. Přihlášené účastníky informujeme e-mailem s bližšími informacemi.

Nové termíny, nebo změny, jsou uveřejněny u příslušné akce. Pokud jste již na akci přihlášeni a nemůžete se zúčastnit náhradního termínu pište na skola@sokol.eu.

Pokud jste již uhradili účastnický poplatek a je vaše akce zrušena, bude Vám do 30 dnů od data původního konání akce vrácen účastnický poplatek zpět na bankovní účet.
 

Pokud se chcete sami odhlásit předem z akce, která zrušena nebyla, ale již jste uhradili účastnický poplatek, prosíme, vyplňte tuto žádost o vrácení účastnického poplatku. Po zpracování Vám bude do 30 dnů od data původního konání akce vrácen účastnický poplatek zpět na bankovní účet. 


Program ÚŠ ČOS na rok 2020 ve formátu PDF pro tisk zde.

Školení

Školení jsou většinou vícedenní vzdělávací akce pro budoucí sokolské cvičitele, trenéry nebo činovníky. Základem je školení v rozsahu 50 hodin, které opravňuje k samostatnému vedení cvičebních jednotek v sokolských tělocvičných jednotách. Školení II. třídy jsou v rozsahu 150 hodin a jsou akreditována MŠMT a mohou být podkladem k vystavení živnostenského oprávnění. Pokud není uvedeno jinak, školení jsou pořádána v Praze.

Rychlý přehled školení v roce 2020 (pro zobrazení seminářů klikni zde)


Akreditovaná školení a semináře

 

První pomoc pro členy ČOS

(Ukončeno)


Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – seminář pro pedagogické pracovníky <<ZMĚNA TERMÍNŮ !!>>

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou, organizačním a technickým zajištěním projektu Se Sokolem do života (dříve Svět nekončí za vrátky). Věnovat se budeme metodice rozvoje základní motoriky, cvičení na nářadí, manipulaci s míčem a pohybové skladbě s hudebním doprovodem. Akreditovaný vzdělávací program je realizován ve dvou na sebe navazujících seminářích, každý s hodinovou dotací 4 hodiny. Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře dostane účastník pouze při účasti na obou seminářích a je určen pedagogickým pracovníkům.

Termíny: 9. 10. 2020 (I. konzultace) termín přesunut na 20. 11. 2020 z důvodu aktuální epidemiologické situace.

Místo: Praha

Poplatek: 1200 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita semináře je naplněna, přihlášky uzavřeny.

 >> Zanechte nám kontakt ZDE! <<

Dokumenty k této akci


Instruktor gymnastiky

(termín podzim 2020 – bude upřesněno v srpnu 2020)

Akreditované školení je určeno cvičitelům, kteří si chtějí rozšířit své teoretické i praktické poznatky v gymnastice. Obsahem 100hodinového školení jsou praktické i teoretické přednášky a cvičení z všeobecné gymnastiky, sportovní gymnastiky i netradičních gymnastických forem, doplněné o pedagogické a psychologické předměty, anatomii a fyziologii. Podmínkou pro přihlášení je kvalifikace cvičitele všestrannosti III. třídy, nebo pedagogické a tělovýchovné vzdělání, věk 18 let a ukončený střední stupeň vzdělání. Absolventi získají kvalifikaci Instruktor gymnastiky.

Poplatek 

člen ČOS: 8000 Kč 

veřejnost: 8000 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Přihlašování bude umožněno cca tři měsíce před začátkem akce.

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Chcete dát vědět, až bude možné se přihlásit? 

Zanechte nám kontakt ZDE!

Dokumenty k tomuto školení:

 • Akreditace vzdělávacího programu
 • Osnovy
 • Žádost o dotaci ÚŠ ČOS

Školení III. třídy

 

Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

Školení je určeno cvičitelkám i cvičitelům, kteří se věnují našim nejmenším cvičencům. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Školení bude organizováno formou dvou víkendových konzultací a samostatnými zkouškami. Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v oddílech předškolních dětí především v rámci České obce sokolské.

(ukončeno) Zanechte nám kontakt ZDE!


Trenér skoků na trampolíně III. třídy <<změna termínu konzultace>>

Čtyřicetihodinové školení připravené ve spolupráci s komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace vás seznámí s metodikou tréninku skoků na trampolíně. Kurz pokrývá pravidla, biomechaniku, bezpečnost, techniku skoků a postupy výuky pro všechny věkové a dovednostní kategorie cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři nejen vrcholových závodníků ale i veřejnosti z úspěšných oddílů.

Termíny: 3–4. a 17–18. října 2020, II. konzultace přesunuta na jiný termín v návaznosti na vývoj epid. situace. 

Místo: Praha

Přihlášky: do 10. 9. 2020

Poplatek:  

člen ČOS: 3800 Kč 

veřejnost: 3800 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita školení je naplněna, přihlášky uzavřeny.

 Zanechte nám kontakt ZDE!


Cvičitel jógy III. třídy

Školení je určeno všem zájemcům o vedení cvičebních jednotek jógy v tělocvičných jednotách. Školení vychází z Bihárské školy jógy. Hlavní náplní budou průpravná cvičení, ásany, dechové a koncentrační techniky. Dále se seznámíte se základy jógové filozofie, tradičními i moderními přístupy k józe a obecnými aspekty činnosti cvičitele včetně zvláštností práce se staršími, mladšími a zdravotně oslabeným cvičenci. Pro účast na školení se předpokládá předchozí aktivní zkušenost se cvičením jógy a alespoň základní znalost dané problematiky.

(ukončeno) Zanechte nám kontakt ZDE!


Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele sportovní všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro různé věkové kategorie.

Kapacita školení je naplněna, přihlášky uzavřeny.

 Zanechte nám kontakt ZDE!


Cvičitel parkouru III. třídy (změna termínu II. konzultace)

Školení je vhodné pro cvičitele, kteří chtějí vést cvičební jednotky parkouru v Sokole, případně pro ty, kteří se chtějí následně zúčastnit školení Instruktor parkouru. Podmínkou pro přihlášení je věk alespoň 18 let. Náplní bude 50 hodin teoretických i praktických předmětů pokrývajících mj. právní problematiku cvičitele, parkourové techniky, pedagogiku, zásady bezpečnosti, dopomoci, záchrany a vedení mladých cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři.

Termíny: 25.–27. 9. a 16.–18. 10. II. konzultace přesunuta na jiný termín v návaznosti na vývoj epid. situace. Sledujte naše stránky! 

Místo: Praha (I. konzultace), Brno (II. konzultace)

Přihlášky: do 30. 8. 2020

Poplatek:  

člen ČOS: 2100 Kč 

veřejnost: 4200 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita školení je naplněna, přihlášky uzavřeny.

>> Zanechte nám kontakt ZDE! <<

Dokumenty k tomuto školení:


Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy 

Zdravotní tělesná výchova si klade za cíl posílit organismus a vytvořit tak předpoklady pro všestranný harmonický vývoj zdravotně oslabeného jedince. Absolvent tohoto školení je schopen samostatně vést cvičební jednotku zdravotní tělesné výchovy v rámci oddílů sportovní všestrannosti v T. J. Cvičitel je schopen volit vhodný obsah a didaktické postupy se zřetelem k věkovým specifikům a úrovni zdatnosti cvičenců.

Termíny: 25.–27. 9. a 6.–8. 11., zkoušky 5. 12. 2020

Místo: Praha

Přihlášky: do 11. 9. 2020

Poplatek: 

člen ČOS: 2100 Kč 

veřejnost: 4200 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita školení je naplněna, přihlášky uzavřeny.

Zanechte nám kontakt ZDE!

Dokumenty k tomuto školení:

 • Učební osnovy

Trenér mažoretek III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci trenér mažoretek III. třídy, který je uznáván Svazem mažoretek a twirlingu ČR, z.s. Udělení kvalifikace trenéra III. třídy opravňuje absolventa vést a trénovat skupiny a oddíly všech věkových kategorií a současně je, dle směrnic Svazu mažoretek a twirlingu ČR, podmíněno členstvím ve Svazu mažoretek a twirlingu ČR. Pro účast na školení se předpokládá předchozí aktivní zkušenost s tímto sportem.

Termíny: I. konzultace 29.–30. 8., II. konzultace 5.–6. 9., zkoušky 17. 11. 2020 

Místo: Praha

Přihlášky do: 

Poplatek: 

člen ČOS: 3800 Kč 

veřejnost: 3800 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita školení je naplněna, přihlášky uzavřeny.

Zanechte nám kontakt ZDE!

Dokumenty k tomuto školení:


Další školení

 

Školení pravidel TeamGym Junior

(ukončeno) Zanechte nám kontakt ZDE!


Školení činovníků – Brno

(7. 3.) – Akce zrušena


Prázdninová škola mladých pomahatelů

Tradiční a oblíbená akce pro (nejen) sokolskou mládež. Cílem 5. ročníku je motivovat mladé lidi ve věku 15–18 let k zapojení do činnosti Sokola jako pomahatelé nebo asistenti cvičitelů v tělocvičných jednotách. Prázdninová škola se řídí filozofií: zábava – zdatnost – základy – přátelství. Náplní prázdninové školy budou upravené osnovy školení III. třídy sportovní všestrannosti doplněné a rozšířené o týmové aktivity, hry a soutěže, praktické osvojování dovedností a výchovu zážitkem. Lektory budou zejména metodici Ústřední školy ČOS a další odborníci. V ceně je zahrnut program, ubytování a strava.

Nový termín: 16.–21. 8. 2020 

Místo: Praha

Přihlášky: do 25. 6. 2020

Poplatek: 

člen ČOS: 4600 Kč

veřejnost: 5500 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!

Dokumenty k tomuto školení:


DOTAČNÍ PROGRAM ÚŠ ČOS

Ústřední škola ČOS v zájmu zvyšování úrovně sokolského vzdělávání vypisuje dotační program na podporu získávání vyšších kvalifikačních tříd: II. třídy (instruktor, cvičitel II. třídy, trenér II. třídy, trenér licence B) a trenér III. třídy (licence C). Dotační program spočívá ve snížení určené výše účastnického poplatku v případě, že uchazeč splní níže stanovené podmínky:

 1. Členství v ČOS
 2. Zaslání vyplněné žádosti o udělení dotace na e-mailovou adresu dotaceuscos@sokol.eu nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek na akci.
 3. Vzor žádosti naleznete ZDE
 4. Odevzdání vytištěné a podepsané žádosti při prezenci
 5. Vyplnění hodnotícího dotazníku účastníkem po ukončení vzdělávacího programu

Dotace nebude přiznána účastníkovi, jemuž na školení ve stejné odbornosti a kvalifikační třídě byla v minulosti již jednou dotace schválena. ÚŠ ČOS stanoví pro každé jednotlivé školení II. třídy (licence B) a trenérské III. třídy (licence C) maximální výši dotace a může stanovit další podmínky pro její přidělení. ÚŠ ČOS bude účastníka i vysílající T. J. Sokol informovat o přidělení dotace e-mailem do jednoho týdne od podání žádosti. S platbou faktury vyčkejte na vyřízení žádosti ÚŠ ČOS! 

VÝŠE DOTACE V ROCE 2020

V případě udělení dotace se její výše stanoví u vzdělávacího programu Instruktor gymnastiky na 1 500 Kč. 


Přihlášky

Elektronické přihlášky vyplňte podle pokynů k jednotlivým školením a seminářům. Přihlásit se lze nejdříve 90 dní před termínem akce. Příjem každé přihlášky je automaticky potvrzen na kontaktní e-mail.

Podrobnější informace o akci zasíláme na e-mail uvedený v přihlášce nejpozději týden před akcí.

Odesláním přihlášky se účastník závazně přihlašuje na zvolenou akci Ústřední školy ČOS a potvrzuje, že se seznámil s podmínkami účasti, zejména pak se studijním a zkušebním řádem a platebními a stornovacími podmínkami.  


Semináře

Semináře jsou většinou jednodenní, 6–8 hodinové vzdělávací akce určené pro doškolení (prodloužení platnosti průkazu) cvičitelů a pro širokou veřejnost. Pokud není uvedeno jinak, semináře jsou pořádány v Praze.

Rychlý přehled seminářů (pro zobrazení školení klikni zde)


Doškolení pravidel TeamGym Junior 

(ukončeno) – Zanechte nám kontakt ZDE!


Cvičení s velkými míči a rollerem 

(ukončeno) – Zanechte nám kontakt ZDE!


Tvorba a hodnocení sestav SG ve sportovní všestrannosti a rozhodčí SG – ženské složky 

(ukončeno) – Zanechte nám kontakt ZDE!


Tvorba a hodnocení sestav SG ve sportovní všestrannosti a rozhodčí SG – mužské složky

(ukončeno) – Zanechte nám kontakt ZDE!


Hlasová výchova

(ukončeno) – Zanechte nám kontakt ZDE!


Doškolovací seminář první pomoci a zdravotníků zotavovacích akcí 

Aktuální postupy v první pomoci doplněné o přednášky se zdravotnickou tématikou vhodné pro cvičitele, trenéry a členy ČOS. Doškolovací seminář je vhodný pro členy ČOS, kteří jsou držitelé průkazu Zdravotník zotavovacích akcí ČOS a v nejbližší době jim končí platnost průkazu. Přihlásit se můžou i ti, kteří mají průkaz zdravotníka ČOS již propadlý, nebo ti, kteří se v první pomoci chtějí zdokonalit. Doškolovací seminář v délce 8 vyučovacích hodin je pořádán ve spolupráci se zdravotní komisí ČOS.

Termín: 27. 6. 2020

Místo: Praha

Přihlášky: do 12. 6. 2020

Poplatek:

člen ČOS: 400 Kč 

veřejnost: 400 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

(ukončeno) Zanechte nám kontakt ZDE!


Pohádky pro předškolní děti <<zrušeno>>

Praktické náměty na ucelené cvičební hodiny motivované klasickými pohádkami. Lektorka Hana Volfová má dlouholeté cvičitelské zkušenosti. Její cvičení hravou formou rozvíjí sportovní všestrannost a pohybové dovednosti. Důraz je kladen i na průpravná cvičení pro správné držení těla prováděná pro děti poutavou a zábavnou formou pomocí řady zajímavých pomůcek, her a motivací.

Termín: 17. října 2020 akce zrušena z důvodu Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření 

Místo: Praha

Kapacita akce byla naplněna, přihlašování je ukončeno. Chcete dát vědět, pokud by se uvolnilo místo?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Od kotoulu po přemet 

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou nácviku, dopomocí a záchranou základních akrobatických prvků ve sportovní akrobacii. Zaměříme se na průpravu k jednotlivým cvikům a vysvětlíme i technický základ pohybu. Účastníci si budou moci vše prakticky vyzkoušet, ukázky předvedou demonstrátoři. Seminář je určen zejména pro začínající cvičitele žactva.

Termín: 19. září 2020

Místo: Praha

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kapacita akce byla naplněna, přihlašování je ukončeno. Chcete dát vědět, pokud by se uvolnilo místo?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Od přemetu k saltu 

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou nácviku, dopomocí a záchranou obtížnějších akrobatických prvků ve sportovní akrobacii. Zaměříme se na průpravu k jednotlivým cvikům a vysvětlíme i technický základ pohybu. Účastníci si budou moci vše prakticky vyzkoušet, ukázky předvedou demonstrátoři. Seminář je určen zejména pro cvičitele žactva.

Termín: 20. září 2020

Místo: Praha

Poplatek

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Kapacita akce byla naplněna, přihlašování je ukončeno. Chcete dát vědět, pokud by se uvolnilo místo?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Inspirace do hodin aerobiku

Seminář zejména pro všechny cvičitele aerobiku, ale i pro všechny ostatní, kteří rádi cvičí s hudebním doprovodem a potřebují načerpat novou inspiraci do svých hodin. Těšit se můžete na Dance aerobik, klasický aerobik, lekci zaměřenou na kondiční cvičení a funkční trénink s využitím pomůcek. Na závěr máme připravenou pomalou lekci typu Body and Mind.

Termín: 3. října 2020

Místo: Praha

Poplatek:

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita akce byla naplněna, přihlašování je ukončeno. Chcete dát vědět, pokud by se uvolnilo místo?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Moderní gymnastika / náčiní moderní gymnastiky v hodinách všestrannosti 

Předmětem tohoto semináře je především seznámení účastníků s náčiním moderní gymnastiky – obručí, míčem, kužely, švihadlem a stuhou. Cvičení moderní gymnastiky rozvíjí zejména koordinační schopnosti a je vhodné pro cvičence všech výkonnostních skupin. Účastníci si prakticky vyzkoušejí celou škálu cviků, které lze v hodinách všestrannosti zařadit například do rozcviček, drobných her nebo různých vystoupení. Podíváme se také na tvorbu sestav s tímto náčiním.

Termín: 20. 9. 2020

Místo: Praha

Přihlášky: do 1. 9. 2020

Poplatek:

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlašování je ukončeno. Chcete dát vědět, pokud by se uvolnilo místo?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Závěsná akrobacie 

Akrobatická cvičení s využitím závěsných prvků (šál, strapsů). kruhů a lan) získávají stále více na popularitě. Rozvíjí nejen sílu, ale také obratnost a koordinaci. Pod vedením kvalifikovaných lektorů se naučíte základům závěsné akrobacie a vyzkoušíte i některé pokročilé techniky s využitím šál. Seminář je otevřený pro všechny zájemce o tento atraktivní a rychle se rozvíjející sport.

Termín: 7. 11. 2020

Místo: Praha

Přihlášky: do 22. 10. 2020

Poplatek:

člen ČOS: 600 Kč 

veřejnost: 1200 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Kapacita akce byla naplněna, přihlašování je ukončeno. Chcete dát vědět, pokud by se uvolnilo místo?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Netradiční hry – bezkontaktní rugby <<zrušeno>>

Ragby touch (bezkontaktní ragby) je upravená forma běžného ragby používaná ve školství. Slouží jako prostředek pro popularizaci ragby mezi chlapci a dívkami všech věkových kategorií. Výhodou bezkontaktní ragby je jeho jednoduchost a rychlost, možnost hrát i v menších kolektivech nebo hrát tuto hru při nepříznivém počasí v halách. Hra je určena pro všechny věkové kategorie a je vhodná i pro smíšená družstva. V prakticky zaměřeném semináři se dozvíte více o pravidlech hry, vyzkoušíte si herní činnosti jednotlivce i celou hru.

Termín: 13. září 2020

Místo: Praha

Přihlášky: 3. 9. 2020

Poplatek:

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce zrušena! Chcete dát vědět, až se akce znovu zařadí do programu?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Jóga pro děti <<zrušeno>>

Předmětem tohoto semináře je především seznámení účastníků s praktickým využitím jógových cviků v rozcvičkách, hrách a relaxacích pro děti předškolního/mladšího školního věku a zařazování jógových prvků do dalších dětských aktivit. Část semináře je také zaměřena na společné cvičení jógy rodičů a dětí, kdy cílem bude předat jednoduché, zábavné a praktické návody a tipy na společné cvičení jógy. Seminář je zaměřen především prakticky, hravě a zážitkově. Není zaměřen na učení jógových pozic, ani filozofické otázky a zásady jógy.

Termín: 18. října 2020 akce zrušena z důvodu Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření

Místo: Praha

Kapacita akce byla naplněna, přihlašování je ukončeno. Chcete dát vědět, pokud by se uvolnilo místo?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Playfight (Hravé zápasení) 

(odloženo) – Zanechte nám kontakt ZDE!


Tvorba pohybové skladby pro předškolní děti 

Na semináři se seznámíte se systematickým přístupem k tvorbě pohybových skladeb pro děti v předškolním věku. Dozvíte se rady do praxe, vlastní tvorbu i nácvik. Naučíte se využít vhodného hudebního doprovodu a pracovat s hudbou při tvorbě. Uvidíte příklady pódiových skladeb, s využitím náčiní i bez. V praxi vyzkoušíte vytvořit vlastní pódiovou skladbu a rozeberete ji s lektory.

Termín: 22. listopadu 2020

Místo: Praha

Přihlášky do: 5. 11. 2020

Poplatek:

člen ČOS: 500 Kč

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci


Síla – co je to? 

Proč je desetiletá gymnastka v mnoha ohledech silnější než Olympijský vzpěrač? Jaké druhy síly známe? Kterou sílu potřebuji? Jak pracovat na síle aby byla co nejužitečnější? Jak začít od nuly např. po zranění? Všemi těmito otázkami se budeme zabývat na semináři Síla – co je to? Budeme se věnovat především práci s vahou vlastního těla a nebudou chybět ani různé druhy lokomocí. Seminář lektora Jiřího Paclta je vhodný pro cvičitele všestrannosti nebo cvičitele a trenéry jiných odborností a sportů využívajících při výkonu sílu.

Termín: 12. 9. 2020

Místo: Praha

Přihlášky: do 9. 9. 2020

Poplatek:

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlašování je ukončeno. Chcete dát vědět, pokud by se uvolnilo místo?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Motivace lidovou písničkou II 

Po úspěšné sérii ukázkových cvičebních hodin pro rodiče a děti a předškolní děti motivované ročními obdobími otevíráme novou sérii ukázkových cvičebních hodin tentokrát motivované lidovými písněmi. S písničkou si budeme hrát, cvičit, přidáme i náčiní.

Termín: 21. 11. 2020

Místo: Praha

Přihlášky: do 5. 11. 2020

Poplatek: 

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci


Kondiční příprava mládeže <<zrušeno>>

Inspirace pro cvičitele a trenéry dětí a mládeže, kteří chtějí rozvíjet zdatnost s využitím moderních pomůcek a tréninkových prostředků. V průběhu praktického semináře se seznámíme s kondičním tréninkem, vysvětlíme, jaké koordinační a silové nároky mají různé sportovní disciplíny a ukážeme si, jak posilovat a zpevňovat s využitím balančních pomůcek.

Termín: 10. 10. 2020 akce zrušena z důvodu Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření

Místo: Praha

Přihlášky: do 25. 9. 2020

Poplatek: 

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce zrušena! Chcete dát vědět, až se akce znovu zařadí do programu?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Tricking <<zrušeno>>

Dnes již těžko narazíte na akční film, kde by nebyla scéna s trickingem – poměrně novým sportem, který se vyvinul koncem 80. let minulého století z freestylových variant bojových umění. Trickingová komba sestávající z řady navazovaných kopů propojených s akrobatickými prvky se stávají zajímavou alternativou ke klasické formě gymnastiky i bojových umění. Na tomto praktickém semináři pro cvičitele všestrannosti a veřejnost si vyzkoušíte základní techniky a dozvíte se i něco o historii, názvosloví a teoretické stránce provedení triků.

Termín: 24. 10. 2020 akce zrušena z důvodu Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření

Místo: Praha

Přihlášky: do 9. 10. 2020

Poplatek: 

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce zrušena! Chcete dát vědět, až se akce znovu zařadí do programu?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Antifragilita a mobilita <<zrušeno>>

Antifragilita je oblast cvičení, která se zabývá tím jak zůstat odolný vůči zraněním. Jak si udržet schopnost pohybového aparátu odolávat náhodným nevšedním zátěžím např. když zakopnete. Nejde však jen o odolnost vůči nehodám ale i vůči namáhání sportem, kterému se věnujete třeba i denně. Mobilita, často také nazývaná flexibilita. Jak si udržet rozsah pohybu, jak ho udržet zdravý a jak ho zvětšovat, kromě těchto témat probereme také různé druhy stretchingu a to jak Antifragilitu a mobilitu zařadit do vašeho denního života tak aby to nebyla jen nuda. Seminář lektora Jiřího Paclta je vhodný pro cvičitele všestrannosti nebo cvičitele a trenéry jiných odborností a sportů s rizikem zranění.

Termín: 25. 10. 2020

Místo: Praha

Přihlášky: do 9. 10. 2020

Poplatek: 

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce zrušena! Chcete dát vědět, až se akce znovu zařadí do programu?

Zanechte nám kontakt ZDE!


Mezinárodní seminář pro cvičitele RDPD (PACH 2020) – akce se bude konat na podzim 2021

Ústředním tématem mezinárodního semináře Parents and Children 2020 bude využití námětů ze života hmyzu pro hodiny rodičů s dětmi a předškolních dětí. Seminář počítá s účastí zahraničních lektorů z více zemí, kteří se s námi podělí o své zkušenosti. V programu budou jak praktické ukázky, tak krátké teoretické přednášky. Zaměříme se také na posílení vztahu mezi rodičem a dítětem prostřednictvím pravidelně organizovaných pohybových aktivit. 

Termíny: konání akce je přeloženo na listopad 2021

Místo: Praha

Poplatek: 

člen ČOS: 1700 Kč 

veřejnost: 3000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Seminář pro cvičitele seniorů 

K udržení kvality života a soběstačnosti ve stáří přispívá pravidelný pohyb, životospráva i dostatečný sociální kontakt. Ve čtyřech praktických lekcích a jedné teoretické přednášce Vás vybavíme zásobníkem cviků a nápadů, jak si udržet pevné zdraví, pohodu a optimismus. Doškolovací seminář určený zejména pro všechny cvičitele seniorů, zdravotní tělesné výchovy, rekondiku a pro všechny zájemce o tématiku aktivního stárnutí a přípravy na stáří. Podrobnější program zašleme přihlášeným účastníkům.

Termín: 29. 11. 2020

Místo: Praha

Přihlášky: do 13. 11. 2020

Poplatek: 

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Koordinace, lokomoce… pohyb 

Co je to koordinace, k čemu je dobrá, kde ji najdu a jak s ní pracovat? Jak důležitá je koordinace pro váš pohyb či konkrétní sport a jak se ji naučit vidět. Jak nám může pomoci hra aneb co děti ještě nezapomněli a k čemu je dobrý „beginner mindset“. Vysvětlíme si také jak důležité je si umět hrát a být dobrý partner pro cvičení. Nebudou chybět ani lokomoce, které představují různé druhý základních pohybových vzorců. Seminář lektora Jiřího Paclta je vhodný pro cvičitele všestrannosti nebo cvičitele a trenéry jiných odborností a sportů.

Termín: 12. 12. 2020

Místo: Praha

Přihlášky: do 27. 11. 2020

Poplatek: 

člen ČOS: 500 Kč 

veřejnost: 1000 Kč

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Další akce

Setkání absolventů školení II. třídy (AKCE ZRUŠENA)

Pro všechny absolventy školení II. třídy pořádaných Ústřední školou ČOS (ale samozřejmě i pro všechny další zájemce) pořádáme setkání, které má za cíl umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a kontaktů, možnost vyzkoušet netradiční pohybové aktivity a načerpat energii a inspiraci do nového školního roku.

Termíny: 20.–21. 6. 2020 (AKCE ZRUŠENA)

Místo: Praha

Přihlášky: 

Poplatek: 

člen ČOS: 1200 Kč 

veřejnost: 1500 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: + 420 257 007 259

Přihlašování bude umožněno cca tři měsíce před začátkem akce.

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Chcete dát vědět, až bude možné se přihlásit? 

Zanechte nám kontakt ZDE!


Pro všechny semináře platí

 • E-mailový kontakt: skola@sokol.eu
 • Telefon:+ 420 257 007 259
 • Přihlašování bude umožněno cca tři měsíce před začátkem akce.
 • Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování.
 • Prostudujte si studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky na této stránce.

Platební PODMÍNKY

 1. Přihláška je platná po uhrazení účastnického poplatku! 
 2. Platba je možná pouze na bankovní účet (složenkou, převodem z BÚ) až po vystavení faktury.
 3. Prosíme, dodržujte dobu splatnosti uvedenou na faktuře! 
 4. Bez připsání účastnického poplatku na náš účet Vás nejprve upozorníme na chybějící platbu, následně Vaše místo bude postoupeno dalším zájemcům o akci. 
 5. Organizátor si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu účastníků akci zrušit, v případě naplnění maximální kapacity akce ukončit příjem přihlášek před uzávěrkou. 

STORNOVACÍ PODMÍNKY

 1. V případě zrušení akce ze strany ÚŠ ČOS bude účastnický poplatek vrácen v plné výši na bankovní účet.
 2. Při zrušení přihlášky ze strany účastníka:
 3. Před termínem uzávěrky pro přihlášky – účastnický poplatek bude vrácen v plné výši.
 4. Po termínu uzávěrky pro přihlášky – storno poplatek ve výši 100 % bez náhrady.
 5. Při zrušení přihlášky ze strany uchazeče po termínu uzávěrky ani jeho řádné omluvení nezakládá nárok na zrušení povinnosti uhradit stornovací poplatek.
 6. Řádné omluvení účasti je možné pouze ze závažných důvodů telefonicky, e-mailem, případně písemně.
 7. Po vzájemné dohodě lze na akci vyslat náhradníka místo přihlášeného.  

 

 

ZÁJEM O AKCI A AKCE NA KLÍČ

Zaujala Vás akce která již proběhla, nebo je již plná kapacita a chcete se akce zúčastnit? Zanechte nám na Vás kontakt přes formulář na www.sokol.eu a pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat. Pokud bude více zájemců o stejnou akci (zpravidla minimálně 12) pokusíme se ji zopakovat v nejbližším možném termínu.  

Nabízíme možnost uspořádání semináře nebo školení „na klíč“ pro tělocvičnou jednotu, sokolskou župu i jiné organizace a spolky. Nemusíte se starat o organizaci, vše připravíme na základě vašich potřeb. Pokud máte o tuto možnost zájem, kontaktujte nás na skola@sokol.eu

 

Našli jste na této stránce chybu? Kontaktujte nás na skola@sokol.eu

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partnerské organizace