Česká obec sokolská

Sokolská stráž

Sokolská stráž je čestnou jednotkou České obce sokolské. Mezi její hlavní úkoly patří organizace, zabezpečení a provádění slavnostních, pietních a smutečních aktů, dále sokolských průvodů a slavností. Sokolská stráž je nedílnou součástí oslav, které se vztahují k výročí vzniku župy či jednoty, oslav vzniku republiky nebo odhalování pamětních desek. Účastní se sokolských akademií i oslav rozvinutí či stužkování praporů. Za zmínku stojí také účast na sletech – při XVI. všesokolském sletu 2018 tvořila Sokolská stráž čelo průvodu, důležitou roli hrála i při úvodním a závěrečném ceremoniálu sletu.

K činnosti Sokolské stráže neodmyslitelně patří výuka pořadové přípravy pro krojované sokoly. Sokolská stráž sdružuje krojované sokoly napříč republikou a pečuje o zachování sokolství jako součásti českého kulturního dědictví.

Současná Sokolská stráž byla založena 5. 12. 2014 u příležitosti 96. výročí Hradní stráže na Pražském hradě, kde byl velitelem Hradní stráže slavnostně dekorován prapor, který v roce 1938 věnoval sokolstvu Dr. Edvard Beneš. Historicky odkazuje k činnosti Národní stráže, kterou sokolové organizovali v období po vzniku Československé republiky v roce 1918. Sokolové tehdy také položili základy dnešní Hradní stráži.   

Více o Sokolské stráži a výuce pořadových cvičení pro zájemce ze sokolských řad najdete ZDE.

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace