Česká obec sokolská

Sokolská stráž

Sokolská stráž je čestnou jednotkou České obce sokolské. Mezi její hlavní úkoly patří organizace, zabezpečení a provádění slavnostních, pietních a smutečních aktů, dále sokolských průvodů a slavností. Sokolská stráž je nedílnou součástí oslav, které se vztahují k výročí vzniku župy či jednoty, oslav vzniku republiky nebo odhalování pamětních desek. Účastní se sokolských akademií i oslav rozvinutí či stužkování praporů. Za zmínku stojí také účast na sletech – při XVI. všesokolském sletu 2018 tvořila Sokolská stráž čelo průvodu, důležitou roli hrála i při úvodním a závěrečném ceremoniálu sletu.

K činnosti Sokolské stráže neodmyslitelně patří výuka pořadové přípravy pro krojované sokoly. Sokolská stráž sdružuje krojované sokoly napříč republikou a pečuje o zachování sokolství jako součásti českého kulturního dědictví.

Současná Sokolská stráž byla založena 5. 12. 2014 u příležitosti 96. výročí Hradní stráže na Pražském hradě, kde byl velitelem Hradní stráže slavnostně dekorován prapor, který v roce 1938 věnoval sokolstvu Dr. Edvard Beneš. Historicky odkazuje k činnosti Národní stráže, kterou sokolové organizovali v období po vzniku Československé republiky v roce 1918. Sokolové tehdy také položili základy dnešní Hradní stráži.   

Více o Sokolské stráži a výuce pořadových cvičení pro zájemce ze sokolských řad najdete ZDE.

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace