Česká obec sokolská

Komunikační a marketingový tým řídí komunikaci značky Sokol/ČOS a vztahy s partnery ČOS. Stará se o značku jako takovou a primárně komunikuje směrem k veřejnosti sokolské top projekty, které mají celorepublikové provedení i dopad. KMT aktivně formuje obraz Sokola v médiích. Pro komunikaci s veřejností také vytváří a spravuje sokolské komunikační kanály jako weby, sociální sítě, časopis Sokol a pravidelně posílá newslettery. KMT také zastřešuje interní komunikaci směrem do Sokola, kde je ovšem klíčová role programových útvarů, které svoje oblasti plně řídí. Cílem KMT je i to, aby Sokol působil navenek jednotně (proto vznikl grafický vizuální styl), a v sokolských aplikacích jako BrandCloud či Canva nabízí jednotám a župám nástroje na to, aby mohly vizuální styl Sokola i jednotlivých projektů využívat. Důležitým úkolem týmu je oslovovat potenciální partnery, kteří sdílejí sokolské hodnoty a jsou připraveni se na jejich šíření podílet.

 

Hlavní body činnosti:

 

Budování a komunikace značky Sokol
 • prezentace sokolských hodnot a mise VEDEME ČECHY K POHYBU A SPOLEČNÉ AKTIVITĚ v médiích
 • prezentace klíčových sokolských aktivit, které mají potenciální dopad do nesokolské veřejnosti
 • jednotná prezentace ČOS
 • komunikace role Sokola ve společnosti
 • hledání dalších příležitostí, jak Sokol představovat veřejnosti
 • vytváření a řízení vlastních komunikačních kanálů pro komunikaci směrem ven i dovnitř Sokola (weby, soc. sítě, časopis, newsletter, spolupráce s ČT na pořadu Sokolský zpravodaj atd.)
 • interní komunikace
 • správa a rozvoj komunikačních platforem
Vytváření vizuálního stylu Sokola a dalších sokolských značek (slet, 160 let)
 • sdílení těchto vizuálních stylů se župami a jednotami (BrandCloud, Canva)
Hledání mediálních partnerů, kteří poskytují Sokolu nadstandardní služby a péče o ně
 • aktuální partneři jsou Česká televize, Radiožurnál Sport a Deník.cz
Hledání partnerů, kteří podporují sokolské hodnoty a přispívají na činnost Sokola finančně či jinými dary
 • aktuální partneři ČEPS, Penny, Česká spořitelna, Česká pošta, EUC
Rozvoj e-shopu a jeho sortimentu
 • e-shop provozuje společnost Footballmania,  ČOS schvaluje nové položky a jejich design
Získávání ambasadorů Sokola a komunikace s nimi
 • současnými ambasadory Sokola jsou Alexander Choupenitch, Lukáš Rohan, Barbora Malíková, Georg Hopfgartner
komunikace a marketing XVII. všesokolského sletu

člen sletového týmu - marketing a komunikace, vedoucí Komunikačního týmu ČOS

Kontakty

Mgr. Marek Tesař
vedoucí Komunikčního týmu ČOS, člen sletového týmu - marketing a komunikace
tel. 257 007 249   
e-mail: mtesar@sokol.eu

Sekretariát ředitele Kanceláře ČOS
Gabriela Markusová
tel. 257 007 234
e-mail: gmarkusova@sokol.eu

 

Michal Charvát
manažer marketingu
   
tel. 257 007 252   
e-mail: mcharvat@sokol.eu

Radek Smekal
mluvčí ČOS, manažer komunikace, web 

tel. 257 007 242
mob. +420 602 618 905
e-mail: press@sokol.eu, rsmekal@sokol.eu

MgA. Jana Horká
šéfredaktorka časopisu Sokol
tel. 257 007 242   
e-mail: jhorka@sokol.eu

Ing. Markéta Wolfová, MBA
manažerka marketingu XVII. všesokolského sletu
tel. 257 007 252   
e-mail: mwolfova@sokol.eu

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Komunikační tým

 

 

Sociální sítě ČOS final

 

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace