Česká obec sokolská

SOKOLSKÉ LÍPY SVOBODY 

Projekt Sokolské lípy navázal na dlouhou sokolskou tradici vysazování památných stromů při příležitosti významných svátků Sokola, republiky apod. Podařilo se mu zapojit do oslav stoletého výročí republiky desítky sokolských jednot a žup. Česko tak získalo 77 nových památných lip! 

V průběhu podzimu se do projektu Sokolské lípy republiky přihlásilo 69 tělocvičných jednot a dvě sokolské župy. Některé akce byly spojeny s oslavami založení T. J. Sokol či jiným významným jubileem spjatým s konkrétním místem takže několik stromů bylo vysazeno již dříve, ale většina byla vysazována o víkendu 26.–28. října. Všechny lípy, kterých nakonec bylo 77, dostaly i kovovou pamětní destičku, která bude připomínat význam zasazeného stromu a stoletého výročí republiky. 

Všechny lípy jsou zaznamenány v této MAPĚ, která obsahuje a řadu fotografií ze slavnostního zasazení. Seznam zapojených sokolských jednot a žup najdete i v této TABULCE

Přejeme všem zasazeným stromům, ať se jim daří, rostou a sílí, tak aby se u nich sokolové mohli scházet v příštích letech a snad i za sto let při oslavách 200 let od založení republiky. 

Mapa

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace