Česká obec sokolská

Přebor ČOS ve florbalu

Soutěž ve florbalu je postupová, končí Přeborem ČOS. Soutěž je určena pro družstva a hráče (členy ČOS), kteří se nesmí v sezóně 2021/2022 aktivně účastnit soutěží pořádaných Českým florbalem (dále jen ČF) jako aktivní hráči, s výjimkou viz bod 4 Rozpisu. Hraje se podle pravidel florbalu ČF s úpravou pro systém 4+1. Družstva, která se chtějí zúčastnit soutěže pro sezonu 2021/2022 se přihlašují prostřednictvím regionálních garantů. Regionální garanti odešlou na OV ČOS (a v kopii také na email stejskalradek@seznam.cz) do 31. 12. 2021 přehled týmů, které v jejich regionu hrají soutěž. Dále se soutěž řídí Soutěžním řádem OV ČOS schváleným dne 12. 9. 2014. 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace