Česká obec sokolská

Přebor ČOS ve florbalu

Soutěž ve florbalu je postupová, končí Přeborem ČOS. Soutěž je určena pro družstva a hráče (členy ČOS), kteří se nesmí v sezóně 2019/2020 aktivně účastnit soutěží pořádaných Českým florbalem (dále jen ČF) jako aktivní hráči, s výjimkou viz bod 4. Hraje se podle pravidel florbalu ČF s úpravou pro systém 4+1. Družstva, která se chtějí zúčastnit soutěže pro sezonu 2019/2020 se přihlašují prostřednictvím regionálních garantů. Regionální garanti odešlou na OV ČOS (a v kopii také na email stejskalradek@seznam.cz) do 31. 12. 2019 přehled týmů, které v jejich regionu hrají soutěž. Dále se soutěž řídí Soutěžním řádem OV ČOS schváleným dne 12. 9. 2014. 

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partnerské organizace