Česká obec sokolská

Ústřední škola ČOS

Ústřední škola České obce sokolské (dále jen ÚŠ ČOS) je zřízena Českou obcí sokolskou (dále jen ČOS) ve smyslu čl. 9 odstavce 8 platných Stanov ČOS jako její vzdělávací a školící útvar. Uskutečňuje vzdělávací, pedagogickou, organizační, výzkumnou a konzultační činnost v problematice tělesné výchovy a sportu pro potřeby zřizovatele (podrobnosti dále vysvětluje Statut ÚŠ ČOS). Jejím sídlem je Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1. 

ÚŠ ČOS zajišťuje kurzy, školení, doškolování a semináře pro členy ČOS i pro jiné spolky a organizace. Obsah této přípravy vychází z příslušné pedagogické dokumentace, pokynů a směrnic ústředních orgánů státní správy, zejména MŠMT ČR a dohody se zadavatelem jednotlivé vzdělávací akce.

Od roku 1994 je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a na základě pověření ministerstva má oprávnění k vydávání dokladů o získané kvalifikaci, které mají celostátní platnost.

Základním vzděláním je školení III. třídy v rozsahu 50 vyučovacích hodin. Pro zájemce o vyšší kvalifikaci nabízí akreditovaná školení II. třídy v rozsahu 150 vyučovacích hodin a mohou být podkladem k vydání živnostenského oprávnění. Při vzdělávání cvičitelů se řídí platnou Směrnicí vzdělávání cvičitelů v odboru všestrannosti ČOS, platnou legislativou a, v případě vzdělávání trenérů konkrétních sportovních odvětví, směrnicemi sportovních svazů. 

Semináře jsou většinou jednodenní, 6–8 hodinové vzdělávací akce určené pro doškolení (prodloužení platnosti průkazu) cvičitelů a pro širokou veřejnost.

ÚŠ ČOS sídlí v Tyršově domě v Praze, školicí středisko má také v Olomouci a v Českých Budějovicích. Mezi akreditované obory patří například Cvičitel rodičů a dětí, Cvičitel předškolních dětí, Instruktor parkouru, Cvičitel parkouru, Trenér skoků na trampolíně, První pomoc, Cvičitel sportovní všestrannosti, Zdravotník zotavovacích akcí, Trenér mažoretek a twirlingu, Instruktor gymnastiky apod. 

Škola využívá osvědčený tým lektorů a moderní výukové metody, včetně e-learningového portálu ucebna.sokol.eu. Ročně vzdělávací akce navštíví přes 1000 účastníků, celkem jejími kurzy prošly už desetitisíce studentů. 

Seznam školení a seminářů Ústřední školy (Praha) na rok 2024 najdete ZDE,seznam akcí Oblastního střediska (Olomouc) najdete ZDE. 

Ústřední školu ČOS najdete také na jejím facebookovém profilu, kde se můžete přihlásit k odběru zpravodaje o pořádaných akcích., dále na instagramu (ustredniskola_cos), a také youtube kanálu

Škola vydává vždy na jaře zprávu o své činnosti za předchozí kalendářní rok. Statut Ústřední školy, akreditace k provádění vzdělávacích programů a další dokumenty naleznetete zde.

Výroční zprávy Ústřední školy ČOS

2023 Výroční zpráva ÚŠ ČOS

 

Dokumenty Ústřední školy ČOS

Další dokumenty určené ke stažení

Našli jste chybu? Kontaktujte nás na skola@sokol.eu

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace