Česká obec sokolská

Česká obec sokolská se před dvěma lety spojila s Linkou bezpečí. Naším společným cílem je poskytnout především cvičitelům, trenérům nebo pomahatelům informace, aby dokázali podchytit případné problémy nejen našich cvičenců a začít je včas řešit.

Vzhledem k rozsáhlé spolupráci jsme vytvořili tuto stránku, kde mapujeme společné projekty.

Dle známých statistik se v dnešní době zvyšuje řada sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže, kyberšikany, sebepoškozování a depresí. Ze zkušeností víme, že stačí jeden člověk, ke kterému má dítě důvěru na to, aby se situace mohla začít řešit. Myslíme si, že tuto roli v řadě případů plní právě naši sokolští cvičitelé a trenéři, kteří jsou pro sokolskou mládež často vzorem. 

 


 

CO DĚLAT, KDYŽ MAJÍ NAŠE DĚTI STAROSTI…

Nejčastějšími oblastmi dětského trápení jsou například šikana, sexting, deprese a sebepoškozování, ale i poruchy příjmu potravy, závislost na internetu nebo sexuální orientace, či rozchod rodičů.Připravili jej odborníci z Linky bezpečí ve spolupráci s metodiky Ústřední školy České obce sokolské.
V každé kapitole je nejen stručná charakteristika dané problematiky a popis varovných signálů, ale i doporučené postupy, které zahrnují jak právní rámec, tak i způsoby, jak o daném problému komunikovat s rodiči. Nechybí ani odkazy na to, kam se případně obrátit pro specializovanou pomoc.

Nový manuál pro cvičitele a trenéry si můžeš zdarma stáhnout ZDE

 


KDE SEHNAT DALŠÍ INFORMACE?

Články v časopise Sokol:

 

Webináře Večerní školy cvičitelů:

8. 4. 2021 PRAXE SLUŽEB LINKY BEZPEČÍ

18. 11. 2021 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY aneb Jak pracovat s dětmi, pro které se stalo jídlo odměnou i trestem?

 


DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY:

Linka bezpečí

Bezplatná, anonymní telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (do 18 let, studenti do 26 let), 24 hodin denně, pro děti z celé České republiky.

Telefonní číslo: 116 111 Emailové poradenství: pomoc@linkabezpeci.cz Chat: chat.linkabezpeci.cz Web: www.linkabezpeci.cz

 

Rodičovská linka

Anonymní telefonická krizová pomoc a poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní dospělé jednající v zájmu dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let, pro klienty z celé České republiky.

Emailové poradenství: pomoc@rodicovskalinka.cz Chat: chat.rodicovskalinka.cz Web: www.rodicovskalinka.cz


KANÁLY LINKY BEZPEČÍ:

Web: https://www.linkabezpeci.cz/

Facebook: https://cs-cz.facebook.com/Linkabezpeci

 

Youtube - podcast Na tenké lince: https://www.youtube.com/c/Linkabezpe%C4%8D%C3%AD116111/featured

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace