Česká obec sokolská

Česká obec sokolská

Tyršův dům
Újezd 450, 
118 01  PRAHA 1 - Malá Strana

Telefonní ústředna: +420 257 007 111 
Linka na jednotlivá oddělení či jednotlivce: +420 257 007 + příslušná linka.

Email: post@sokol.eu 
emailové adresy na jednotlivé osoby jsou tvořeny podle vzoru počáteční písmeno křestního jména+ příjmení@sokol.eu (vzor: emailová adresa Antonína Nováka by byla anovak@sokol.eu)

IČ: 00409537 DIČ: CZ 00409537 Zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 653


Sekretariát ČOS: tel. 257 007 247

Kancelář Tyršova domu: tel. 257 007 246

Odbor všestrannosti: tel. 257 007 389 

Odbor sportu: tel. 257 007 387 

Vzdělavatelský odbor: tel. 257 007 274 

Ústřední škola ČOS: tel. 257 007 259 

Historicko-dokumentační středisko: tel. 257 007 269

Komunikační tým ČOS (marketing, PR, Časopis Sokol , web sokol.eu): tel. 257 007 242

Organizační oddělení: tel. 257 007 279

Bazén: tel. 257 007 399 

Podatelna: tel. 257 007 366 


1. místostarosta České obce sokolské (dočasně pověřený vedením ČOS)

Mgr. Martin Chlumský
mchlumsky@sokol.eu

Sekretariát ČOS

Gabriela Markusová
tel. 257 007 247   
e-mail: gmarkusova@sokol.eu

Jednatel České obce sokolské

Josef Těšitel
tel: 257 007 236
mob: +420 736 448 604
e-mail: jtesitel@sokol.eu

Předsednictvo ČOS

1. místostarosta

Mgr. Martin Chlumský
mchlumsky@sokol.eu

Místostarosta

Ing. Mgr. Miroslav Kroc       
tel.257 007 247, 257 007 234
e-mail: mkroc@sokol.eu

Jednatel

Josef Těšitel                           
tel. 257 007 247, 257 007 236
e-mail: jtesitel@sokol.eu 

Náčelnictvo ČOS

Náčelnictvo mužů
Náčelník

Petr Svoboda 
tel: 777 568 986
psvoboda@sokol.eu 

1.Místonáčelník

Pavel Strejček 
tel: 606 718 845
pstrejcek@sokol.eu, pastrej@seznam.cz

Místonáčelník

Mgr. Petr Sádek 
tel: 777 050 625
psadek@sokol.eu

Místonáčelník

Mgr. Jan Nemrava
tel: 776 361 143
jnemrava@sokol.eu

Náčelnictvo žen
Náčelnice   

Ing. Eva Řibřidová 
tel: 728 859 876
eribridova@sokol.eu

1. Místonáčelnice      

Dagmar Toncarová 
tel: 603 842 563
dtoncarova@sokol.eu

Místonáčelnice      

Ing. Ingrid Váchová 
tel: 777 084 678
ivachova@sokol.eu

Místonáčelnice      

Mgr. Lada Vávrová 
tel: 605 974 630
vavrova.lada@seznam.cz, lvavrova@sokol.eu

Členové předsednictva ČOS

Ing. Jiří Juřena
jjurena@sokol.eu

Ing. Pavel Kramoliš
pkramolis@sokol.eu 

Ing. Martin Vlk
mvlk@sokol.eu

Martin Zuzaňák
mzuzanak@sokol.eu

Kontrolní komise

Ing.  Jan Materna, Ph. D.
kontrolni.komise@sokol.eu

Karel Daníček

Ing. Milan Duda

Ing. Alena Dvořáková

Ing. Vladimír Vlk

Rozhodčí komise

Ing. Jaroslav Petrásek - předseda
tel: 603 429 248
jpetrasek@sokol.eu

JUDr. František Beneš - místopředseda

Petr Čížkovský

Petr Jirků

Mgr. Martina Linhartová

Pavla Syrová


Finanční ředitel

Ing. Josef Doubek
tel: 257 007 239

e-mail: jdoubek@sokol.eu

vedoucí kanceláře Tyršova domu

Karla Dostálová
tel. 257 007 246   
e-mail: kdostalova@sokol.eu


Programový útvar Odbor všestrannosti

vedoucí
Petr Svoboda   
tel. 257 007 349   
e-mail: psvoboda@sokol.eu

asistentka
Denisa Bartůňková
tel. 257 007 389   
e-mail: dbartunkova@sokol.eu

Oblastní vzdělávací středisko České Budějovice

Nikola Kraus 
tel. 777 568 983
e-mail: nkraus@sokol.eu


Programový útvar Odbor sportu

vedoucí
Bc. Jan Haupt, DiS
tel. 257 007 384   
e-mail: jhaupt@sokol.eu

asistentka
Zlata Borovanská   
tel. 257 007 387   
e-mail: zborovanska@sokol.eu


Programový útvar Vzdělavatelský odbor

historici 

Martin Klement, PhD.
e-mail: mklement@sokol.eu 
tel: +420 257 007 274 

jednatelka 

Bc. Marcela Mandová
e-mail: mmandova@sokol.eu 
tel: +420 257 007 273 

referentka

Miroslava Švarcová.
e-mail: msvarcova@sokol.eu 
tel: +420 257 007 273


Ústřední škola ČOS 

ředitel 
Mgr. Martin Chlumský, DiS.   
tel. +420 257 007 227   
e-mail: mchlumsky@sokol.eu


Historicko-dokumentační středisko

tel. 257 007 280   

Organizační oddělení

Ing. Eva Bečvářová
tel. 257 007 279   
e-mail: ebecvarova@sokol.eu


KOMUNIKAČNÍ TÝM ČOS

Michal Charvát
manažer marketingu
   
tel. 257 007 252   
e-mail: mcharvat@sokol.eu

Ing. Markéta Wolfová, MBA
marketingová manažerka XVII. všesokolského sletu
e-mail: mwolfova@sokol.eu

Radek Smekal
mluvčí ČOS, manažer komunikace, web 

tel. 257 007 242
mob. +420 602 618 905
 e-mail: press@sokol.eu, rsmekal@sokol.eu

MgA. Jana Horká
šéfredaktorka časopisu Sokol
tel. 257 007 242   
e-mail: jhorka@sokol.eu


Ekonomické oddělení

Miroslava Košlerová
tel.: 257 007 360
e-mail: mkoslerova@sokol.eu

Markéta Matějková
tel.: 257 007 341
e-mail: mpipotova@sokol.eu

Helena Liegerová
hliegerova@sokol.eu

mzdové oddělení

Helena Kolaříková
tel. 257 007 364   
e-mail: hkolarikova@sokol.eu

pokladna 

Dana Malinová
tel. 257 007 375

Plán a rozpočet

Kateřina Kovačevová
tel. 257 007 392
e–mail: kkovacevova@sokol.eu

Majetkosprávní oddělení

Jana Kobzová   
tel. 257 007 380, tel. 257 007 338   
e-mail: jkobzova@sokol.eu

E-shop

www.obchodsokol.cz

Investičně-provozní útvar

vedoucí 

Bc. Martin Mydlář
vedoucí
tel.: +420 731 535 151
e-mail: mmydlar@sokol.eu

Podatelna

Iveta Havelková
tel. 257 007 366   
e-mail: ihavelkova@sokol.eu 
e-mail: podatelna@sokol.eu

Komerční využítí Tyršova domu
pronájmy

tel: 420 257 007 281
e-mail: kratkodobepronajmyTD@sokol.eu

Bazén v Tyršově domě

vedoucí bazénu
Hana Hlavsová
tel. 257 007 399
e-mail: hhlavsova@sokol.eu

recepce bazénu
tel. 257 007 399

 
 
Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace