Česká obec sokolská

Česká obec sokolská

Tyršův dům
Újezd 450, 
118 01  PRAHA 1 - Malá Strana

Telefonní ústředna: +420 257 007 111 
Linka na jednotlivá oddělení či jednotlivce: +420 257 007 + příslušná linka.

Email: post@sokol.eu 
emailové adresy na jednotlivé osoby jsou tvořeny podle vzoru počáteční písmeno křestního jména+ příjmení@sokol.eu (vzor: emailová adresa Antonína Nováka by byla anovak@sokol.eu)

IČ: 00409537 DIČ: CZ 00409537 Zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 653


Sekretariát starostky ČOS: tel. 257 007 247

Sekretariát ředitele Kanceláře ČOS: tel: 257 007 234

Kancelář Tyršova domu: tel. 257 007 246

Odbor všestrannosti: tel. 257 314 176 

Odbor sportu: tel. 257 007 387 

Vzdělavatelský odbor: tel. 257 007 274 

Ústřední škola ČOS: tel. 257 007 259 

Historicko-dokumentační středisko: tel. 257 007 269

Komunikační tým ČOS (marketing, PR, Časopis Sokol , web sokol.eu): tel. 257 007 242

Organizační oddělení: tel. 257 007 279

Bazén: tel. 257 007 399 

Prodejna ČOS: tel. 257 007 288 

Hostel: tel. 257 007 340, 257 007 397

Podatelna: tel. 257 007 366 


Starostka České obce sokolské

Ing. Hana Moučková
tel: 257 007 247   
e-mail: hmouckova@sokol.eu

Sekretariát starostky ČOS

Eliška Colding
tel. 257 007 247   
e-mail: ecolding@sokol.eu

Jednatel České obce sokolské

Josef Těšitel
tel: 257 007 236, 257 007 247 (sekret. ČOS)
e-mail: jtesitel@sokol.eu

Předsednictvo ČOS

Starostka

Ing. Hana Moučková
tel. 257 007 247, 257 007 234
e-mail: hmouckova@sokol.eu 

1. místostarosta

Ing. Oldřich Lomecký         
tel. 257 007 245, 257 007 246
e-mail: olomecky@sokol.eu 

2. Místostarosta

Ing. Mgr. Miroslav Kroc       
tel.257 007 247, 257 007 234
e-mail: mkroc@sokol.eu

Jednatel

Josef Těšitel                           
tel. 257 007 247, 257 007 236
e-mail: jtesitel@sokol.eu 

Náčelník ČOS

Petr Svoboda 
tel: 257 007 349, 257 007 388
psvoboda@sokol.eu 

1. místonáčelnice ČOS           

Eva Řibřidová 
tel: 728 859 876
eribridova@sokol.eu

Členové předsednictva ČOS

Ing. Jiří Juřena
jjurena@sokol.eu

Ing. Pavel Kramoliš
pkramolis@sokol.eu 

Mgr. Martin Chlumský, DiS.
mchlumsky@sokol.eu

Ing. Martin Vlk
mvlk@sokol.eu

Martin Zuzaňák
mzuzanak@sokol.eu

Kontrolní komise

Ing.  Jan Materna - předseda
kontrolni.komise@sokol.eu

Rozhodčí komise

Ing. Jaroslav Petrásek – předseda 
tel: 603 429 248
jpetrasek@sokol.eu

 


 

Kancelář ředitele Tyršova domu
zástupce ředitele Tyršova domu

Jana Časarová   
tel. 257 007 245   
e-mail: jcasarova@sokol.eu

asistentka ředitele Tyršova domu

Karla Dostálova
tel. 257 007 246   
e-mail: kdostalova@sokol.eu


Programový útvar Odbor všestrannosti

vedoucí
Petr Svoboda   
tel. 257 007 349   
e-mail: psvoboda@sokol.eu

asistentka
Miroslava Koutská   
tel. 257 007 388   
e-mail: mkoutska@sokol.eu

Oblastní vzdělávací středisko České Budějovice

Barbora Machová
tel. 777 568 983
e-mail: bmachova@sokol.eu


Programový útvar Odbor sportu

vedoucí
Mgr. Petr Syrový   
tel. 257 007 384   
e-mail: psyrovy@sokol.eu

asistentka
Zuzana Vojáčková   
tel. 257 007 387   
e-mail: zvojackova@sokol.eu


Programový útvar Vzdělavatelský odbor

vedoucí
Mgr. Kateřina Pohlová   
tel. 257 007 269   
e-mail: kpohlova@sokol.eu

referentka
Bc. Kateřina Byrouti   
tel. 257 007 274   
e-mail: kbyrouti@sokol.eu

historička
Bc. Marcela Mandová   
tel. 257 007 273   
e-mail: mmandova@sokol.eu


Ústřední škola ČOS 

ředitel 
Mgr. Martin Chlumský, DiS.   
tel. +420 257 007 227   
e-mail: mchlumsky@sokol.eu


Historicko-dokumentační středisko

Mgr. Kateřina Pohlová   
tel. 257 007 269   
e-mail: kpohlova@sokol.eu

Bc. Marcela Mandová
e-mail: mjanouchova@sokol.eu

Organizační oddělení

Ing. Eva Bečvářová
tel. 257 007 279   
e-mail: ebecvarova@sokol.eu


 

KOMUNIKAČNÍ TÝM ČOS
Ředitel Kanceláře ČOS

Mgr. Marek Tesař
tel. 257 007 249   
e-mail: mtesar@sokol.eu

Sekretariát ředitele Kanceláře ČOS

Dagmar Hansalová
tel. 257 007 234   
e-mail: dhansalova@sokol.eu

Michal Charvát
manažer marketingu
   
tel. 257 007 242   
e-mail: mcharvat@sokol.eu

Jiří Reichl
mluvčí ČOS, manažer komunikace, web 

tel. 257 007 242   
e-mail: press@sokol.eu, jreichl@sokol.eu

Jana Horká
šéfredaktorka 
ČASOPIS SOKOL
tel. 257 007 242   
e-mail: jhorka@sokol.eu


 

Ekonomické oddělení

Miroslava Košlerová
tel.: 257 007 360
e-mail: mkoslerova@sokol.eu

Markéta Pipotová
tel.: 257 007 341
e-mail: mpipotova@sokol.eu

Helena Liegerová
hliegerova@sokol.eu

 

mzdové oddělení

Helena Růžičková
tel. 257 007 364   
e-mail: hruzickova@sokol.eu

pokladna 

Dana Malinová
tel. 257 007 375

Plán a rozpočet

vedoucí oddělení
Ing. Karin Dvořáková   
tel. 257 007 334   
e-mail: kdvorakova@sokol.eu

 
Majetkosprávní oddělení

Jana Kobzová   
tel. 257 007 380, tel. 257 007 338   
e-mail: jkobzova@sokol.eu

Prodejna

Libuše Bártová 
tel. 257 007 265, 257 007 288   
e-mail: obchod@sokol.eu

Hostel Sokol

vedoucí Hostelu Sokol
Zdena Kučerová   
tel. 257 007 340, 702 012 822   
e-mail: zkucerova@sokol.eu

zástupce vedoucí 
Ladislav Sochorec   
tel. 257 007 340  
e-mail: hostel@sokol.eu

recepce - Hostel Sokol
tel. 257 007 397   
e-mail: hostel@sokol.eu

Investičně-provozní útvar

vedoucí 

Mgr. Michal Műller
tel.:+420 777 814 414
e-mail: mmuller@sokol.eu

Barbora Marešová
tel. 257 007 281, 731 612 740   
e-mail: bmaresova@sokol.eu

Podatelna

Soňa Nehrkornová
tel. 257 007 366   
e-mail: snehrkornova@sokol.eu 
e-mail: podatelna@sokol.eu

Komerční využítí Tyršova domu
pronájmy

Barbora Marešová
tel. 257 007 281, 731 612 740   
e-mail: bmaresova@sokol.eu

Bazén v Tyršově domě

vedoucí bazénu
Hana Hlavsová
tel. 257 007 399
e-mail: hhlavsova@sokol.eu

recepce bazénu
tel. 257 007 399

 
 
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace