Česká obec sokolská

NÁČELNICTVO ČOS 

Náčelnictvo žen 

PaedDr. ANNA JURČÍČKOVÁ

náčelnice ČOS 
vedoucí komise pohybových aktivit s hudbou
ajurcickova@sokol.eu

Ing. EVA ŘIBŘIDOVÁ

1. místonáčelnice ČOS
vedoucí sboru ml. a st. žákyň
eribridova@sokol.eu

DANA UZLOVÁ

místonáčelnice ČOS
danauz@seznam.cz

Ing. INGRID VÁCHOVÁ

místonáčelnice ČOS
vedoucí grantové komise
zjihoceska@seznam.cz

VĚRA SMEJKALOVÁ

vedoucí sboru RD a PD
smejkalova.vera@gmail.com

Ing. PETRA QUITTOVÁ

vedoucí sboru dorostenek a mladších žen
petraquittova@seznam.cz

Ing. IVANA JIRÁNKOVÁ

vedoucí sboru žen
ii.jirankova@seznam.cz

Ing. LENKA KOCMICHOVÁ

vedoucí sboru seniorek
lkocmichova@sokol.eu

DAGMAR TONCAROVÁ

vedoucí komise Zdr. Tv
d.toncarova@rehkat.cz

JARINA ŽITNÁ

čestná náčelnice ČOS

Náčelnictvo mužů

PETR SVOBODA

náčelník ČOS
vedoucí sboru mladších žáků
vedoucí komise všeobecné gymnastiky 
psvoboda@sokol.eu

PAVEL STREJČEK

1. místonáčelník ČOS
vedoucí sboru starších žáků
pastrej@seznem.cz

Mgr. JAN NEMRAVA

místonáčelník ČOS
vedoucí komise vzdělávání
janemrava@seznam.cz

JIŘÍ LHOŤAN

místonáčelník ČOS
j.lhotan@tfpuniv.com

Ing. MIROSLAV VRÁNA

vedoucí sboru dorostenců a mužů
mirek.vrana@seznam.cz

BOHUMÍR ROUBAL

vedoucí sboru seniorů

MARTIN SOBOTA

vedoucí sportovně technické komise 
sma@pltep.cz

 RNDr. ZDĚNEK LAUSCHMANN

vedoucí komise pobytu v přírodě
211.cz@centrum.cz

DUŠAN PETRÁŠ

vedoucí komise turistiky
dusan.petras@centrum.cz

JAKUB BRUNNER

vedoucí komise jógy
brunnerovi@volny.cz

Organizační struktura Odboru všestrannosti ke stažení ZDE.

 

KOMISE VZDĚLÁVÁNÍ

vedoucí komise: Jan Nemrava

janemrava@seznam.cz

KOMISE TURISTIKY

vedoucí komise: Dušan Petráš
dusan.petras@centrum.cz

KOMISE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ

vedoucí komise: Martin Sobota
sma@pltep.cz

KOMISE POBYTU V PŘÍRODĚ

vedoucí komise: Zdeněk Lauschmann
211.cz@centrum.cz

KOMISE JÓGY

vedoucí komise: Leonard Jagelka
leyog@volny.cz

KOMISE POHYBOVÝCH AKTIVIT S HUDBOU

vedoucí komise: Lenka Kocmichová
lkocmichova@sokol.eu

KOMISE VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

vedoucí komise: Petr Svoboda
psvoboda@sokol.eu

KOMISE ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY

vedoucí komise: Dagmar Toncarová

GRANTOVÁ KOMISE ODBORU VŠESTRANNOSTI

člen komise: Jaromír Kučera
jarekondik@seznam.cz

Ústřední cvičitelské sbory žen

SBOR RODIČŮ A DĚTÍ A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

vedoucí sboru: Věra Smejkalová
smejkalova.vera@gmail.com

SBOR MLADŠÍCH ŽÁKYŇ

vedoucí sboru: 

SBOR STARŠÍCH ŽÁKYŇ

vedoucí sboru: 

SBOR DOROSTENEK A MLADŠÍCH ŽEN

vedoucí sboru: Jana Kosařová
jana.sklenarova@tiscali.cz

SBOR ŽEN

vedoucí sboru: Ivana Jiránková
ii.jirankova@seznam.cz

SBOR SENIOREK

vedoucí sboru: Věra Pařízková

Ústřední cvičitelské sbory mužů

SBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ

vedoucí sboru: Petr Svoboda
psvoboda@sokol.eu

SBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ

vedoucí sboru: Pavel Strejček
pastrej@seznam.cz

SBOR DOROSTENCŮ A MUŽŮ

vedoucí sboru: Miroslav Vrána
mirek.vrana@seznam.cz

SBOR SENIORŮ

vedoucí sboru: Bohumír Roubal

Oddělení Odboru všestrannosti ČOS 

PETR SVOBODA

vedoucí oddělení OV ČOS
psvoboda@sokol.eu

sekretariát

telefon, záznamník:  257 314 176
mobil:                     777 568 980
                              603 150 570
e-mail: odbor.vsestrannosti@sokol.eu
fb: sportovní všestrannost

MIROSLAVA KOUTSKÁ

referentka OV ČOS
257 007 388
mkoutska@sokol.eu

Metodici 

Ing. LENKA KOCMICHOVÁ

metodička OV ČOS
lkocmichova@sokol.eu

JULIANA ZAHRADNÍKOVÁ

metodička OV ČOS
jzahradnikova@sokol.eu

Mgr. VRATISLAV ZAHRÁDKO

oblastní středisko České Budějovice
metodik OV ČOS
vzahradko@sokol.eu

Bc. ALŽBĚTA KUJANOVÁ, DiS.

metodička OV ČOS
akujanova@sokol.eu

Mgr. PAVEL TICHÝ, Ph.D.

metodik OV ČOS
ptichy@sokol.eu

Generální partner

Generální partner projektu
Se Sokolem do života

Hlavní mediální partneři

Hlavní partner

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partnerské organizace

Newsletter