Česká obec sokolská

Sokolské sbírky

Archiv, knihovna a sokolské sbírky spadají pod Historicko-dokumentační středisko ČOS, které dokumentuje sokolskou činnost po celém světě. Sbírkové předměty a archivní materiály jsou tvořeny především dary a pozůstalostmi. Přístup k předmětům a dokumentům, včetně starých periodik, župních almanachů a sborníků je možný po předchozí domluvě a pouze prezenčně. Upozorňujeme badatele, že archiv České obce sokolské je uložen v Národním archivu a v archivu Sbírky dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea.

Sokolské sbírky uložené v Historicko-dokumentačním středisku ČOS obsahují:

 • trojrozměrné sokolské předměty
 • sbírku fotografií – jedná se převážně o fotografie
  z všesokolských sletů
 • sbírku sokolských pohlednic
 • sbírku sokolských hudebnin
 • sbírku gramofonových desek – jde převážně o hudbu ke sletovým skladbám a sokolské pochody, v současné době probíhá jejich digitalizace
 • sokolské kroje – kroje půjčujeme pouze členům Sokola pro slavnostní příležitosti
  *jedná se o tradiční sokolský kroj, doporučujeme osobně si ho vyzkoušet, dámských krojů máme méně než mužských
 • ucelené pozůstalosti členů Sokola

 


Trojrozměrné předměty, fotografie a zajímavé publikace či dokumenty jsou vystavovány při různých významných příležitostech, například při všesokolských sletech. Tvoří také součást panelových výstav v prostoru hlavního vchodu do Tyršova domu. 

Naše sbírky nadále rozšiřujeme přijímáním dalších předmětů vážících se k činnosti Sokola – knihy, materiály, písemnosti, předměty atp. Pokud chcete sokolské předměty a materiály darovat, obraťte se na nás. 

Kontakt: 
Mgr. Martin Klement, Ph.D.
historik, dary a pozůstalosti
půjčování sokolských krojů
e-mail: mklement@sokol.eu
tel: +420 257 007 280

Knihovna

Knihovna je tvořena převážně sokolskými periodiky, příručkami a publikacemi, almanachy sokolských žup a jednot, knihami se sokolskou či legionářskou tematikou. Dále ji tvoří ucelené knihovny z pozůstalostí členů Sokola. V současné době pracujeme na katalogu, který bude přístupný veřejnosti. Mezi nejžádanější periodika patří časopis Sokol, Věstník sokolský a obrázkový týdeník Jas.

Do knih a periodik je možné nahlédnout po předchozí domluvě, a to pouze prezenčně. Knihy a periodika je možné nafotit si vlastním fotoaparátem. Postupně zveřejňujeme seznam knih.

Sháníte informace o své jednotě nebo župě? Součástí knihovny jsou i památníky sokolských jednot a žup a také Sokolské ročenky s daty vzniku sokolských jednot. Obraťte se na Historicko-dokumentační středisko ČOS, rádi vám poradíme. Archivy sokolských jednot bývají uloženy ve Státních okresních archivech. Uložení konkrétní jednoty můžete dohledat na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci Archivní fondy a sbírky v České republice: Archivní fondy a sbírky v České republice

Vydala vaše jednota či župa almanach k významnému výročí? Prosím, napište nám o tom, rádi almanach zařadíme do sokolské knihovny. 

Publikace v knihovně využíváme pro tvorbu Vzdělavatelských listů, které vychází čtyřikrát za rok jako příloha časopisu Sokol. Jejich obsah je zaměřen na významné události spjaté s historií Sokola. Starší čísla jsou volně ke stažení: Vzdělavatelské listy

Putovní výstavy

Sokolské sbírky a knihovnu využíváme k vytváření panelových výstav. Výstavy se zaměřují na sokolská témata. Putovní výstavy jsou určeny pro sokolské jednoty a župy. Jsou natištěny na rollup bannerech. Výstavy je vhodné instalovat v interiérech, v exteriérech pouze za bezvětrného počasí.

V současné době jsou k zapůjčení tyto výstavy:

 • Svět sletů
 • Sokolové u zrodu republiky
 • Od první náčelnice k první starostce
 • Sokolové pod olympijskou pochodní

 

Výstavy připravily Mgr. Kateřina Pohlová, Bc. Marcela Mandová, Bc. Kateřina Byrouti.

Podrobné informace o výstavách, podmínkách jejich vypůjčení, přehled dostupnosti a další naleznete na tomto odkazu.

Výstavy k zapůjčení nabízí rovněž Československá obec legionářská. Bližší informace o výstavách a možnostech vypůjčení naleznete na webových stránkách legie.com/vystavy/.

 

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace