Česká obec sokolská

OSA a INTERGRAM

Smlouvy s kolektivními správci autorských práv (OSA a Intergram) uzavírá za celé sportovní prostředí Český olympijský výbor. Platnost smluv se vztahuje i na ústředí, župy a tělovýchovné jednoty ČOS. Smlouva ale nezahrnuje některé aktivity sokolských jednot a žup (například Šibřinky), proto doporučujeme smlouvy pozorně prostudovat, případně se poradit v ústředí nebo s právníky.

 

 

Ochranný svaz autorský (OSA)

Intergram

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace