Česká obec sokolská

VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ má na starost činnost kulturní, společenskou, historicko-dokumentační a vzdělávací. Stará se o celou řadu aktivních souborů folklorních, divadelních, pěveckých, hudebních i loutkářských. Tyto soubory udržují národní tradici a rozvíjejí kreativitu, pomáhají udržovat kulturu a společenský život i na malých městech a vesnicích.

Úkolem Vzdělavatelského odboru ČOS je také neustálé zkoumání, zaznamenávání a popularizace sokolské historie, a to především skrze časopis Vzdělavatelské listy.

Dalším úkolem Vzdělavatelského odboru je příprava metodického materiálu zaměřeného nejen na sokolství jako myšlenku a ideu, ale i na etiku. Vzdělavatelský odbor také pořádá nejrůznější tematické přednášky, organizuje společenská setkání, připravuje výstavy a organizuje sokolské projekty Noc sokoloven a Památný den sokolstva. 

Vzdělavatelský odbor ČOS je složen z volených vzdělavatelů sokolských žup, kteří volí vzdělavatele ČOS a předsednictvo Vzdělavatelského odboru ČOS. Tyto orgány odpovídají za řízení a koordinaci činnosti na tomto úseku sokolské činnosti ČOS a sokolských žup. Ve své činnosti se řídí Organizačním řádem Vzdělavatelského odboru ČOS a Závazným pokynem k organizování vzdělavatelské činnosti v ČOS. Vzdělavatelská činnost je rozčleněna do několika oblastí a každá z nich je metodicky řízena komisemi.

Podpora pro jednoty a župy

• jak se starat o prapory, archiv, předměty, spisovnu, ukládání fotografií
• jak psát a vést sokolské kroniky
• kde si nechat vyrobit sokolský kroj a jak a kam jej nosit
• pomoc při organizování pietní aktů a kulturních akcí
• k dispozici je sokolská knihovna (pouze prezenčně), kde je možné hledat informace k dějinám jednoty, župy atp. (více v sekci Sbírkové předměty)

Dotace župám a jednotám

Dvakrát do roka mohou jednoty a župy žádat o finanční příspěvek na podporu činnosti kulturních souborů a na podporu vzdělavatelských aktivit. Pro podání žádostí si stáhněte a nastudujte Zásady pro rozdělování příspěvků z rozpočtu VO ČOS pro rok 2022

Pamětní stuhy

Slaví vaše jednota nebo župa kulaté výročí? Zažádejte si o pamětní stuhu na prapor.

Komise Vzdělavatelského odboru ČOS a jejich činnost

Společenská komise

předseda: br. Lukáš Křemen

členové: sestry Marcela Mandová, Iveta Kozáková, bratři Marek Manda, Jan Firbas, Otakar Pokorný, Milan Pilmajer

e-mail: lkremen@sokol.eu, kremluk@gmail.com

 

Komise dvakrát ročně organizuje výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže v pořadové přípravě. V současné době je o výcviky velký zájem, doporučujeme přihlásit se včas. Sledujte informace na webových stránkách České obce sokolské, na Facebooku Sokolské stráže a na nových webových stránkách Sokolské stráže.

Komise pro práci s mládeží a seniory

předsedkyně: ses. Jana Rosáková

místopředsedkyně: ses. Lenka Brandová

členové: sestry Marie Brunerová, Jitka Viktorínová, Jana Sobotová, Anna Voslařová

e-mail: j.rosakova@seznam.cz

 

Komise každý rok pro mládež a seniory vyhlašuje různé soutěže. V letošním roce to byla fotosoutěž „Sokolové v době covidové“. Vítězné fotografie si můžete prohlédnout zde.

Komise uskutečňuje výstavy z fotografických i soutěžních prací. Soutěžní práce zaznamenává v elektronické podobě a pomáhá při jejich vydávání.

Soutěže pro rok 2022:

  • online vzdělávací hra "O Sokole"

Hra je určena všem, kteří chtějí získat, nebo si ověřit znalosti o minulosti i současnosti sokolského hnutí. Vítězí župa, která bude mít nejvyšší počet zaevidovaných hráčů.

Odkaz na hru zde. Pro více informací navštivte pravidla soutěže.

  • soutěž pro fotografy "SokolGym našima očima"

Rádi fotíte a chystáte se letos do některého z měst na SokolGym? Vyhlásili jsme fotosoutěž na témata "Nacvičujeme na SokolGym" a "Vystoupení na SokolGymu" pro všechny věkové kategorie.

Pro více informací navštivte pravidla soutěže.

Komise metodicky vede a zastřešuje registrované kluby seniorů ČOS, v současné době jich evidujeme 35Můžete se také zaregistrovat.

K činnosti komise v oblasti klubů seniorů je schválen Metodický pokyn VO ČOS“.

Komise rovněž pořádá setkávání vedoucích těchto registrovaných klubů a vzdělavatelů uvažujících o založení klubu.

Mimo to komise informuje o kulturních, společenských aktivitách a podporuje akce všech programových útvarů ČOS s náplní zejména poznávací, kulturní, vzdělávací, společensko-prospěšnou.

 

Kulturní komise

předseda: br. Bohumil Gondík

členové: sestry Marie Veřmiřovská, Anna Jagošová, Jaroslava Knížková, Petra Šikýřová, bratři Pavel Brada, Jan Králík, Vladislav Šilhán, Pavel Urban

e-mail: bohumilgondik@icloud.com

 

Rádi byste v jednotě uspořádali kulturní program? Oslovte buď přímo konkrétní soubor, nebo Vzdělavatelský odbor, který má přehled o repertoáru souborů. Na webu České obce sokolské najdete seznam všech registrovaných kulturních souborů. Založila-li vaše jednota nový soubor, nebo naopak nějaký zanikl, prosíme, vyplňte nám o změnách formulář, vše je a webu v sekci Kulturní soubory. Nejbližší přehlídka folklorních sokolských souborů se uskuteční v příštím roce.

 

Historická komise

předsedkyně: Kateřina Pohlová

členové: sestry Teresa Urbářová, Štěpánka Mrázková, Marcela Mandová, bratři Jan Houdek, Ondřej Rybníček, Aleš Rychlý

e-mail: kpohlova@sokol.eu

 

Komise je úzce propojena s Historicko-dokumentačním střediskem České obce sokolské. Hlavní náplní činnosti je popularizace nejen sokolské minulosti, ale i přítomnosti. K tomu využíváme jak tradiční přístupy – časopis, výstavy, přednášky, tak i moderní trendy – kešky se sokolskou tématikou, výstavy na roll-upech, interaktivní hry atp. Naše činnost:  • Vzdělavací materiál o Sokole pro děti ve věku 6–8 let – právě se na tom pracuje

 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace