Česká obec sokolská

VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ má na starost činnost kulturní, společenskou, historicko-dokumentační a vzdělávací. Stará se o celou řadu aktivních souborů folklorních, divadelních, pěveckých, hudebních i loutkářských. Tyto soubory udržují národní tradici a rozvíjejí kreativitu, pomáhají udržovat kulturu a společenský život i na malých městech a vesnicích.

Úkolem Vzdělavatelského odboru ČOS je také neustálé zkoumání, zaznamenávání a popularizace sokolské historie, a to především skrze časopis Vzdělavatelské listy.

Dalším úkolem Vzdělavatelského odboru je příprava metodického materiálu zaměřeného nejen na sokolství jako myšlenku a ideu, ale i na etiku. Vzdělavatelský odbor také pořádá nejrůznější tematické přednášky, organizuje společenská setkání, připravuje výstavy a organizuje sokolské projekty Noc sokoloven a Památný den sokolstva. 

Vzdělavatelský odbor ČOS je složen z volených vzdělavatelů sokolských žup, kteří volí vzdělavatele ČOS a předsednictvo Vzdělavatelského odboru ČOS. Tyto orgány odpovídají za řízení a koordinaci činnosti na tomto úseku sokolské činnosti ČOS a sokolských žup. Ve své činnosti se řídí Organizačním řádem Vzdělavatelského odboru ČOS a Závazným pokynem k organizování vzdělavatelské činnosti v ČOS. Vzdělavatelská činnost je rozčleněna do několika oblastí a každá z nich je metodicky řízena komisemi.

Volby do PVO ČOS 2022

Na jarním zasedání župních vzdělavatelů 15. května 2022 proběhnou volby do PVO ČOS. Volen bude vzdělavatel ČOS, náměstci vzdělavatele, jednatel VO ČOS a členové Předsednictva VO ČOS.

Návrhy na kandidáty podávají členové ČOS, tělocvičné jednoty, župy, či další organizační složky ČOS. Návrh musí obsahovat písemný souhlas navrhovatele i kandidáta.

Kandidát musí být bezúhonný člen ČOS starší 18-ti let.

Termín přijetí návrhů přes podatelnu: 16. března – 29. dubna 2022 (včetně)

Způsob podání: Návrh kandidáta do PVO ČOS je nutno stáhnout, vyplnit, vytisknout, podepsat a spolu s charakteristikou kandidáta poslat na adresu:

Kandidátní komise – Vzdělavatelský odbor
Tyršův dům
Újezd 450/40
118 01, Praha 1 – Malá Strana

Návrh kandidáta do PVO ČOS

Podpora pro jednoty a župy

• jak se starat o prapory, archiv, předměty, spisovnu, ukládání fotografií
• jak psát a vést sokolské kroniky
• kde si nechat vyrobit sokolský kroj a jak a kam jej nosit
• pomoc při organizování pietní aktů a kulturních akcí
• k dispozici je sokolská knihovna (pouze prezenčně), kde je možné hledat informace k dějinám jednoty, župy atp. (více v sekci Sbírkové předměty)

Dotace župám a jednotám

Dvakrát do roka mohou jednoty a župy žádat o finanční příspěvek na podporu činnosti kulturních souborů a na podporu vzdělavatelských aktivit. Pro podání žádostí si stáhněte a nastudujte Zásady pro rozdělování příspěvků z rozpočtu VO ČOS pro rok 2022

Pamětní stuhy

Slaví vaše jednota nebo župa kulaté výročí? Zažádejte si o pamětní stuhu na prapor.

Komise Vzdělavatelského odboru ČOS a jejich činnost

Společenská komise

předseda: br. Lukáš Křemen

členové: sestry Marcela Mandová, Iveta Kozáková, bratři Marek Manda, Jan Firbas, Otakar Pokorný, Milan Pilmajer

e-mail: lkremen@sokol.eu, kremluk@gmail.com

 

Komise dvakrát ročně organizuje výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže v pořadové přípravě. V současné době je o výcviky velký zájem, doporučujeme přihlásit se včas. Sledujte informace na webových stránkách České obce sokolské, na Facebooku Sokolské stráže a na nových webových stránkách Sokolské stráže.

Komise pro práci s mládeží a seniory

předsedkyně: ses. Jana Rosáková

místopředsedkyně: ses. Lenka Brandová

členové: sestry Marie Brunerová, Jitka Viktorínová, Jana Sobotová, Anna Voslařová

e-mail: j.rosakova@seznam.cz

 

Komise každý rok pro mládež a seniory vyhlašuje různé soutěže. V letošním roce to byla fotosoutěž „Sokolové v době covidové“. Vítězné fotografie si můžete prohlédnout zde.

Komise uskutečňuje výstavy z fotografických i soutěžních prací. Soutěžní práce zaznamenává v elektronické podobě a pomáhá při jejich vydávání.

Soutěže pro rok 2022:

  • online vzdělávací hra "O Sokole"

Hra je určena všem, kteří chtějí získat, nebo si ověřit znalosti o minulosti i současnosti sokolského hnutí. Vítězí župa, která bude mít nejvyšší počet zaevidovaných hráčů.

Odkaz na hru zde. Pro více informací navštivte pravidla soutěže.

  • soutěž pro fotografy "SokolGym našima očima"

Rádi fotíte a chystáte se letos do některého z měst na SokolGym? Vyhlásili jsme fotosoutěž na témata "Nacvičujeme na SokolGym" a "Vystoupení na SokolGymu" pro všechny věkové kategorie.

Pro více informací navštivte pravidla soutěže.

Komise metodicky vede a zastřešuje registrované kluby seniorů ČOS, v současné době jich evidujeme 35Můžete se také zaregistrovat.

K činnosti komise v oblasti klubů seniorů je schválen Metodický pokyn VO ČOS“.

Komise rovněž pořádá setkávání vedoucích těchto registrovaných klubů a vzdělavatelů uvažujících o založení klubu.

Mimo to komise informuje o kulturních, společenských aktivitách a podporuje akce všech programových útvarů ČOS s náplní zejména poznávací, kulturní, vzdělávací, společensko-prospěšnou.

 

Kulturní komise

předseda: br. Bohumil Gondík

členové: sestry Marie Veřmiřovská, Anna Jagošová, Jaroslava Knížková, Petra Šikýřová, bratři Pavel Brada, Jan Králík, Vladislav Šilhán, Pavel Urban

e-mail: bohumilgondik@icloud.com

 

Rádi byste v jednotě uspořádali kulturní program? Oslovte buď přímo konkrétní soubor, nebo Vzdělavatelský odbor, který má přehled o repertoáru souborů. Na webu České obce sokolské najdete seznam všech registrovaných kulturních souborů. Založila-li vaše jednota nový soubor, nebo naopak nějaký zanikl, prosíme, vyplňte nám o změnách formulář, vše je a webu v sekci Kulturní soubory. Nejbližší přehlídka folklorních sokolských souborů se uskuteční v příštím roce.

 

Historická komise

předsedkyně: Kateřina Pohlová

členové: sestry Teresa Urbářová, Štěpánka Mrázková, Marcela Mandová, bratři Jan Houdek, Ondřej Rybníček, Aleš Rychlý

e-mail: kpohlova@sokol.eu

 

Komise je úzce propojena s Historicko-dokumentačním střediskem České obce sokolské. Hlavní náplní činnosti je popularizace nejen sokolské minulosti, ale i přítomnosti. K tomu využíváme jak tradiční přístupy – časopis, výstavy, přednášky, tak i moderní trendy – kešky se sokolskou tématikou, výstavy na roll-upech, interaktivní hry atp. Naše činnost:  • Vzdělavací materiál o Sokole pro děti ve věku 6–8 let – právě se na tom pracuje

 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace