Česká obec sokolská

VZDĚLAVATELSKÝ ODBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ má na starost činnost kulturní, společenskou, historickodokumentační a vzdělávací. Stará se o celou řadu aktivních souborů folklorních, divadelník, pěveckých, hudebních i loutkářských. Tyto soubory udržují národní tradici a rozvíjejí kreativitu, pomáhají udržovat kulturu a společenských život i v malých městech a vesnicích.

Úkolem Vzdělavatelského odboru ČOS je také neustálé zkoumání, zaznamenávání a také popularizace sokolské historie, a to především skrze časopis Vzdělavatelské listy.

Dalším úkolem Vzdělavatelského odboru je příprava metodického materiálu zaměřeného nejen na sokolství jako myšlenku a ideu, ale i na etiku. Vzdělavatelský odbor pořádá také tematické nejrůznější přednášky, organizuje společenská setkání, připravuje výstavy, sestavuje Vzdělavatelské listy a organizuje sokolské projekty Noc sokoloven a Památný den sokolstva. 

Vzdělavatelský odbor ČOS je složen z volených vzdělavatelů sokolských žup, kteří volí vzdělavatele ČOS a předsednictvo vzdělavatelského odboru ČOS. Tyto orgány odpovídají za řízení a koordinaci činnosti na tomto úseku sokolské činnosti ČOS a sokolských žup. Ve své činnosti se řídí Organizačním řádem Vzdělavatelského odboru ČOS a Závazným pokynem k organizování vzdělavatelské činnosti v ČOS. Vzdělavatelská činnost je rozčleněna do několika oblastí a každá z nich je metodicky řízena komisemi.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KURÁTOR SBÍREK/ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK

Česká obec sokolská vyhlašuje výběrové řízení na pracovníka Oddělení vzdělavatelského odboru, a to na pozici kurátor sbírek/organizační pracovník Historicko-dokumentačního střediska. Jedná se o zástup za mateřskou dovolenou.

Strukturovaný životopis je možné zasílat elektronicky do 13. 6. 2021 na adresu kbyrouti@sokol.eu. Více informací o výběrovém řízení naleznete na tomto odkazu

Podpora pro jednoty a župy

• Jak se starat o prapory, archiv, předměty, spisovnu, ukládání fotografií.
• Jak psát a vést sokolské kroniky.
• Kde si nechat vyrobit sokolský kroj a jak a kam jej nosit.
• Pomoc při organizování pietní aktů a kulturních akcí.
• K dispozici je sokolská knihovna (pouze prezenčně). Zde je možné hledat informace k dějinám jednoty, župy atp. (více v sekci Sbírkové předměty)

Dotace župám a jednotám

Dvakrát do roka mohou jednoty a župy žádat o finanční příspěvek na podporu činnosti kulturních souborů a na podporu vzdělavatelských aktivit. Pro podání žádostí si stáhněte a nastudujte Zásady pro rozdělování příspěvků z rozpočtu VO ČOS pro rok 2021

Pamětní stuhy

Slaví vaše jednota nebo župa kulaté výročí? Zažádejte si o pamětní stuhu na prapor.

 

Komise Vzdělavatelského odboru ČOS a jejich činnost

Společenská komise

předseda br. Lukáš Křemen
e-mail: lkremen@sokol.eu, kremluk@gmail.com 

Komise dvakrát ročně organizuje výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže v pořadové přípravě. V současné době je o výcviky velký zájem, doporučujeme přihlásit se včas. Sledujte informace na webových stránkách České obce sokolské, na Facebooku Sokolské stráže a na nových webových stránkách Sokolské stráže: 

 

Komise pro práci s mládeží a seniory

předsedkyně ses. Jana Rosáková
e-mail: j.rosakova@seznam.cz  

Komise každý rok vyhlašuje soutěž pro mládež i seniory, tématem pro rok 2020 bylo netradiční kreativní ztvárnění sokolského znaku. Všechny došlé výtvory jednotlivých kategorií si můžete prohlédnout zde

Komise registruje kluby sokolských seniorů a metodicky je vede. Můžete se také zaregistrovat. Prostudujte si Závazný pokyn k organizování aktivit v rámci péče o sokolské seniory ve vzdělavatelské oblasti. Registraci pak provedete pomocí tohoto formuláře. Přehled již registrovaných je zde v tabulce.

Kulturní komise

předseda br. Bohumil Gondík
e-mail: bohumilgondik@icloud.com  

Rádi byste v jednotě uspořádali kulturní program? Oslovte buď přímo konkrétní soubor nebo vzdělavatelský odbor, který má přehled o repertoáru souborů. Na webu České obce sokolské seznam všech registrovaných kulturních souborů najdete. Založila-li vaše jednota nový soubor, nebo naopak nějaký zanikl, prosíme, vyplňte nám o změnách formulář, vše je a webu v sekci Kulturní soubory. Nejbližší přehlídka folklorních sokolských souborů se uskuteční 12. 9. 2020.

 

 

Historická komise

předsedkyně ses. Kateřina Pohlová
e-mail: kpohlova@sokol.eu 

Komise je úzce propojena s Historicko-dokumentačním střediskem České obce sokolské. Hlavní náplní činnosti je popularizace nejen sokolské minulosti, ale i přítomnosti. K tomu využíváme jak tradiční přístupy – časopis, výstavy, přednášky, tak i moderní trendy – kešky se sokolskou tématikou, výstavy na roll-upech, interaktivní hry atp. Naše činnost:  • Přednáškový cyklus Tyršák – každou druhou středu v měsíci se scházíme v Tyršově domě u zajímavých společenských témat

  • Vzdělavací materiál o Sokole pro děti ve věku 6–8 let – právě se na tom pracuje

 

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace