Česká obec sokolská

Mezi tradiční akce Vzdělavatelského odboru ČOS patří pořádání pravidelných přehlídek sokolských kulturních souborů, výcviky krojovaných sokolů u Hradní stráže, soutěže a akce jednotlivých komisí Vzdělavatelského odboru, spolupráce s Československou obcí legionářskou na branných závodech. Během roku pak členové Předsednictva Vzdělavatelského odboru ČOS reprezentují Sokol při pietních a společenských událostech. 

Vzdělavatelský odbor ČOS organizuje některé hlavní projekty ČOS – Noc sokoloven a Památný den sokolstva. V roce 2019 byl Památný den sokolstva poprvé připomínán jako významný den České republiky. Při té příležitosti připravil Vzdělavatelský odbor brožuru přibližující smysl tohoto dne, historické souvislosti i osudy některých sokolských hrdinů: Brožura k 8. říjnu

 

Výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže

V roce 2014 navázala Česká obec sokolská spolupráci s Hradní stráží. Každý rok na jaře a na podzim se konají třídenní výcviky na půdě kasáren Hradní stráže, určené krojovaným sestrám a bratrům. Cílem výcviků je naučit sokoly správné pořadové přípravě, správnému kladení kytic a věnců, zacházení s prapory a správnému nošení sokolského kroje. Pro zájemce je vždy připraven doprovodný program. 

Termíny pro rok 2024

Jarní výcvik se uskutečnil ve dnech 17.–19. dubna 2024. 

Podzimní výcvik se uskuteční ve dnech 18.–20. září 2024. Kapacita výcviku je v současné době naplněna.

V případě dotazů pište na e-mailovou adresu mmanda@sokol.eu. Více informací naleznete na webových stránkách Sokolské stráže.

Fotosoutěž Připravujeme se na XVII. všesokolský slet – SOUTĚŽ PRODLOUŽENA DO KONCE ZÁŘÍ

Pro rok 2024 vyhlásila Komise pro práci s mládeží a seniory Vzdělavatelského odboru ČOS fotosoutěž na téma "Připravujeme se na XVII. všesokolský slet. Soutěž bude probíhat od 1. ledna 2024 do konce září 2024, a to ve čtyřech kategoriích.

Připravena jsou dvě témata soutěže:
1. Nácvik hromadných skladeb
2. Doprovodné kulturní a sportovní předsletové akce

Cílem soutěže je prostřednictvím reportážních fotografií zdokumentovat, jak se sokolové v župách a jednotách připravují na XVII. všesokolský slet a jaké akce pořádají v předsletovém období (výstavy, kulturní programy, veřejná cvičení, župní slety apod.).

Podrobné propozice a podmínky soutěže naleznete ZDE. V případě zájmu nezapomeňte zaslat PŘIHLÁŠKU do soutěže.

 

Komentované prohlídky Tyršova domu

Česká obec sokolská zpřístupňuje Tyršův dům i v roce 2024. I nadále je možné  zúčastnit se prohlídek Tyršova domu, a to s průvodci ze Vzdělavatelského odboru ČOS. Prohlídky, určené jak sokolské, tak nesokolské veřejnosti, se budou konat každou třetí středu v měsíci od 15:00 hodin. Sraz zájemců bude vždy u sochy dr. Miroslava Tyrše před Michnovým palácem (vstup z ulice Újezd). Předpokládaná délka trvání prohlídky je 90 minut. Výklad bude zaměřen nejen na architekturu, ale rovněž na dějiny České obce sokolské s akcentem na sokolský odboj. 

Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 25,- Kč, školní třídy se slevou
Termíny prohlídek: 18. října 2023, 15. listopadu 2023, 20. prosince 2023
Začátek prohlídek: 15:00 hod.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese msvarcova@sokoleu.

O nových termínech vás budeme včas informovat. 

 

 

Přehlídky sokolských kulturních souborů

Vzdělavatelský odbor ČOS pravidelně pořádá přehlídky sokolských kulturních souborů. Zpravidla se konají dvě do roka.

V roce 2024 se sokolské kulturní soubory představily v rámci kulturního programu XVII. všesokolského sletu.

Divadlo Pod Petřínem nastudovalo k zahájení sletu hru Aloise Jiráska "Lucerna", kterou v premiéře uvedlo v lednu 2024 v Divadle pod Palmovkou a 30. 6. 2024 na prknech Národního divadla. 

Dne 1. 7. 2024 vystoupily ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR sokolské pěvecké sbory. Večer se představil divadelní soubor Dámská šatna ze Sokola Kroměříž ve Studiu Ypsilon s představením "Vše o ženách."

Dne 3. 7. 2024 se v Letohrádku Kinských (Národopisné muzeum Národního muzea) představily sokolské folklorní soubory.

Po téměř celý sletový týden měla v Divadle na Kampě svá představení loutková divadla. 

Přehlídky v roce 2023

Ve dnech 15.–16. dubna 2023 se uskutečnila XII. Národní přehlídka sokolských divadel v Lázních Toušeni, na které se představilo sedm divadelních souborů. Podívejte se na fotogalerii.

Ve dnech 12.–14. 5. 2023 se v Přerově odehrála 11. Celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel. 

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace