Česká obec sokolská

Mezi tradiční akce Vzdělavatelského odboru ČOS patří pořádání pravidelných přehlídek sokolských kulturních souborů, výcviky krojovaných sokolů u Hradní stráže, soutěže a akce jednotlivých komisí Vzdělavatelského odboru, spolupráce s Československou obcí legionářskou na branných závodech. Během roku pak členové Předsednictva Vzdělavatelského odboru ČOS reprezentují Sokol při pietních a společenských událostech. 

Vzdělavatelský odbor ČOS organizuje některé hlavní projekty ČOS – Noc sokoloven a Památný den sokolstva. V roce 2019 byl Památný den sokolstva poprvé připomínán jako významný den České republiky. Při té příležitosti připravil Vzdělavatelský odbor brožuru přibližující smysl tohoto dne, historické souvislosti i osudy některých sokolských hrdinů: Brožura k 8. říjnu

 

Výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže

V roce 2014 navázala Česká obec sokolská spolupráci s Hradní stráží. Každý rok na jaře a na podzim se konají třídenní výcviky na půdě kasáren Hradní stráže, určené krojovaným sestrám a bratrům. Cílem výcviků je naučit sokoly správné pořadové přípravě, správnému kladení kytic a věnců, zacházení s prapory a správnému nošení sokolského kroje. Pro zájemce je vždy připraven doprovodný program. 

Termíny pro rok 2023:

Podzimní výcvik proběhl v termínu 20.–22. září 2023. 

Jarní výcvik proběhl v termínu 19.–21. dubna 2023. Zúčastnilo se ho celkem 17 sester a bratrů z celé republiky. Všem novým absolventům výcviku srdečně blahopřejeme. 

Více informací naleznete na webových stránkách Sokolské stráže.

Výtvarná soutěž "Můj prázdninový deník" – soutěž prodloužena do 30. října 2023!

Pro rok 2023 vyhlásila Komise pro práci s mládeží a seniory Vzdělavatelského odboru ČOS výtvarnou soutěž na téma "Můj prázdninový deník". Zúčastnit se mohou jednotlivci i kolektivy v několika věkových kategoriích a tématech. Podrobné propozice soutěže naleznete na tomto odkazu. Pro účast v soutěži je nutné vyplnit přihlášku: přihláška do soutěže.

 

 

 

 

 

Komentované prohlídky Tyršova domu

Česká obec sokolská zpřístupňuje Tyršův dům. Od října do prosince 2023 bude nadále možné  zúčastnit se prohlídek Tyršova domu, a to s průvodci ze Vzdělavatelského odboru ČOS. Prohlídky, určené jak sokolské, tak nesokolské veřejnosti, se budou konat každou třetí středu v měsíci od 15:00 hodin. Sraz zájemců bude vždy u sochy dr. Miroslava Tyrše před Michnovým palácem (vstup z ulice Újezd). Předpokládaná délka trvání prohlídky je 90 minut. Výklad bude zaměřen nejen na architekturu, ale rovněž na dějiny České obce sokolské s akcentem na sokolský odboj. 

Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 25,- Kč, školní třídy se slevou
Termíny prohlídek: 18. října 2023, 15. listopadu 2023, 20. prosince 2023
Začátek prohlídek: 15:00 hod.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese msvarcova@sokoleu.

 

 

Přehlídky sokolských kulturních souborů

Vzdělavatelský odbor ČOS pravidelně pořádá přehlídky sokolských kulturních souborů. Zpravidla se konají dvě do roka.

Přehlídky v roce 2023

Ve dnech 15.–16. dubna 2023 se uskutečnila XII. Národní přehlídka sokolských divadel v Lázních Toušeni, na které se představilo sedm divadelních souborů. Podívejte se na fotogalerii.

Ve dnech 12.–14. 5. 2023 se v Přerově odehrála 11. Celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel. 

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace