Česká obec sokolská

Mezi tradiční akce Vzdělavatelského odboru ČOS patří pořádání pravidelných přehlídek sokolských kulturních souborů, výcviky krojovaných sokolů u Hradní stráže, soutěže a akce jednotlivých komisí Vzdělavatelského odboru, spolupráce s Československou obcí legionářskou na branných závodech. Během roku pak členové Předsednictva Vzdělavatelského odboru ČOS reprezentují Sokol při pietních a společenských událostech. 

Vzdělavatelský odbor ČOS organizuje některé hlavní projekty ČOS – Noc sokoloven a Památný den sokolstva V roce 2019 byl Památný den sokolstva poprvé připomínán jako významný den České republiky. Při té příležitosti připravil Vzdělavatelský odbor brožuru přibližující smysl tohoto dne, historické souvislosti i osudy některých sokolských hrdinů: Brožura k 8. říjnu

 

Výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže

V roce 2014 navázala Česká obec sokolská spolupráci s Hradní stráží. Každý rok na jaře a na podzim se konají třídenní výcviky na půdě kasáren Hradní stráže, určené krojovaným sestrám a bratrům. Cílem výcviků je naučit sokoly správné pořadové přípravě, správnému kladení kytic a věnců, zacházení s prapory a správnému nošení sokolského kroje. Pro zájemce je vždy připraven doprovodný program. 

Termíny pro rok 2022: jarní výcvik proběhl ve dnech 27. – 29. dubna (středa–pátek).

Více informací a postup přihlašování naleznete na webových stránkách Sokolské stráže

Branné závody

V roce 2017 zahájil Vzdělavatelský odbor ČOS spolupráci na branných závodech s Československou obcí legionářskou. Nultý ročník se uskutečnil 24. 10. 2017 na Vyšehradě a byl určen pro žáky základních a středních škol. V roce 2018 probíhal závod na více místech republiky, a to pro širokou veřejnost. Na Vyšehradě se uskutečnil v rámci festivalu Republika, který zde pořádala Univerzita Karlova. Další ročník proběhl 24. 10. 2019 opět na Vyšehradě.

 

 

Fotografická soutěž "Sokol v době covidové"

V jarních měsících roku 2021 proběhla fotografická soutěž vyhlášená Komisí pro práci s mládeží a seniory při Vzdělavatelském odboru ČOS s tématem "Sokol v době covidové". Vítězové byli oceněni v kategoriích: děti, mládež, dospělí, senioři. Trojice ústředních témat zněla: sokolové domasokolové venku a sokolové na zajímavém místě v blízkém okolí.

Jména vítězů i jejich oceněné fotografie najdete zde.

Přehlídky sokolských kulturních souborů

Vzdělavatelský odbor ČOS pravidelně pořádá přehlídky sokolských kulturních souborů. Obyčejně se konají dvě do roka.

Přehlídky v roce 2022

  • 13. – 15. května Sokol Přerov pořádá ve své sokolovně festival Loutkářské letnice
  • 21. května se v Boskovicích uskuteční jubilejní X. ročník Národní přehlídky sokolských pěveckých sborů
  • 24. září proběhne ve Slatiňanech VIII. národní přehlídka sokolských folklorních souborů

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace