Česká obec sokolská

Mezi tradiční akce Vzdělavatelského odboru ČOS patří pořádání pravidelných přehlídek sokolských kulturních souborů, výcviky krojovaných sokolů u Hradní stráže, soutěže a akce jednotlivých komisí Vzdělavatelského odboru, spolupráce s Československou obcí legionářskou na branných závodech. Během roku pak členové Předsednictva Vzdělavatelského odboru ČOS reprezentují Sokol při pietních a společenských událostech. 

Vzdělavatelský odbor ČOS organizuje některé hlavní projekty ČOS – Noc sokoloven a Památný den sokolstva V roce 2019 byl Památný den sokolstva poprvé připomínán jako významný den České republiky. Při té příležitosti připravil Vzdělavatelský odbor brožuru přibližující smysl tohoto dne, historické souvislosti i osudy některých sokolských hrdinů: Brožura k 8. říjnu

 

Výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže

V roce 2014 navázala Česká obec sokolská spolupráci s Hradní stráží. Každý rok na jaře a na podzim se konají třídenní výcviky na půdě kasáren Hradní stráže, určené krojovaným sestrám a bratrům. Cílem výcviků je naučit sokoly správné pořadové přípravě, správnému kladení kytic a věnců, zacházení s prapory a správnému nošení sokolského kroje. Pro zájemce je vždy připraven doprovodný program. 

Termíny pro rok 2023: jarní výcvik proběhl v termínu 19.–21. dubna 2023. Zúčastnilo se ho celkem 17 sester a bratrů z celé republiky. Všem novým absolventům výcviku srdečně blahopřejeme. Další termín bude včas zveřejněn.

Více informací naleznete na webových stránkách Sokolské stráže.

Výtvarná soutěž "Můj prázdninový deník"

Pro rok 2023 vyhlásila Komise pro práci s mládeží a seniory Vzdělavatelského odboru ČOS výtvarnou soutěž na téma "Můj prázdninový deník". Soutěž probíhá od 1. února do 30. září 2023, zúčastnit se mohou jednotlivci i kolektivy v několika věkových kategoriích a tématech. Podrobné propozice soutěže naleznete na tomto odkazu. Pro účast v soutěži je nutné vyplnit přihlášku: přihláška do soutěže.

 

 

 

 

 

Komentované prohlídky Tyršova domu

Česká obec sokolská zpřístupňuje Tyršův dům. Od dubna do září 2023 bude možné se zúčastnit prohlídek Tyršova domu, a to s průvodci ze Vzdělavatelského odboru ČOS. Prohlídky, určené jak sokolské, tak nesokolské veřejnosti, se budou konat každou třetí středu v měsíci od 15:00 hodin. Sraz zájemců bude vždy u sochy dr. Miroslava Tyrše před Michnovým palácem (vstup z ulice Újezd). Předpokládaná délka trvání prohlídky je 90 minut. Výklad bude zaměřen nejen na architekturu, ale rovněž na dějiny České obce sokolské s akcentem na sokolský odboj. 

Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 25,- Kč, školní třídy se slevou
Termíny prohlídek: 19. dubna, 17. května, 21. června, 19. července, 16. srpna, 20. září
Začátek prohlídek: 15:00 hod.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese kbyrouti@sokol.eu.

 

 

Přehlídky sokolských kulturních souborů

Vzdělavatelský odbor ČOS pravidelně pořádá přehlídky sokolských kulturních souborů. Zpravidla se konají dvě do roka.

Přehlídky v roce 2023

  • 12.–14. 5. 2023 11. Celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel v Přerově, připraven je bohatý program.

Ve dnech 15.–16. dubna 2023 se uskutečnila XII. Národní přehlídka sokolských divadel v Lázních Toušeni, na které se představilo sedm divadelních souborů. Brzy přidáme odkaz na fotogalerii.

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace