Česká obec sokolská

Mezi tradiční akce Vzdělavatelského odboru ČOS patří pořádání pravidelných přehlídek sokolských kulturních souborů, výcviky krojovaných sokolů u Hradní stráže, soutěže a akce jednotlivých komisí vzdělavatelského odboru, spolupráce s Československou obcí legionářskou na branných závodech. Během roku pak členové Předsednictva Vzdělavatelského odboru ČOS reprezentují Sokol při pietních a společenských událostech. 

Vzdělavatelský odbor ČOS organizuje některé hlavní projekty ČOS – Noc sokoloven a Památný den sokolstva V roce 2019 byl Památný den sokolstva poprvé připomínán jako významný den České republiky. Při té příležitosti připravil vzdělavatelský odbor brožuru přibližující smysl tohoto dne, historické souvislosti i osudy některých sokolských hrdinů: Brožura k 8. říjnu

 

Výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže

V roce 2014 navázala Česká obec sokolská spolupráci s Hradní stráží. Každý rok na jaře a na podzim se konají třídenní výcviky na půdě kasáren Hradní stráže, určené krojovaným sestrám a bratrům. Cílem výcviků je naučit sokoly správné pořadové přípravě, správnému kladení kytic a věnců, zacházení s prapory a správnému nošení sokolského kroje. Pro zájemce je vždy připraven doprovodný program. 

Termín pro rok 2020: 9.–11. září

Více informací naleznete na webových stránkách Sokolské stráže: Sokolská stráž

Znak Sokola v netradičním pojetí: výtvarná soutěž pro mládež i dospělé

Soutěž pro rok 2020 vyhlásil vzdělavatelský odbor, komise pro práci s mládeží a seniory. Úkolem je ztvárnit sokolský znak jakýmkoliv netradičním způsobem. Velikost díla je neomezená, technika zpracování libovolná, znak může být proveden i ve 3D. Hodnotí se originalita a provedení v šesti věkových kategoriích. Více informací a propozice soutěže: Výtvarná soutěž 2020

Termín odevzdání je do 10. 9. 2020.

 

Branné závody

V roce 2017 zahájil Vzdělavatelský odbor ČOS spolupráci na branných závodech s Československou obcí legionářskou. Nultý ročník se uskutečnil 24. 10. 2017 na Vyšehradě a byl určen pro žáky základních a středních škol. V roce 2018 probíhal závod na více místech republiky, a to pro širokou veřejnost. Na Vyšehradě se uskutečnil v rámci festivalu Republika, který zde pořádala Univerzita Karlova. Další ročník proběhl 24. 10. 2019 opět na Vyšehradě.

Termín závodu pro rok 2020 bude včas upřesněn.

Přehlídky sokolských kulturních souborů

Vzdělavatelský odbor ČOS pravidelně pořádá přehlídky sokolských kulturních souborů. Zpravidla každý rok proběhnou dvě takové přehlídky. 

Přehlídky v roce 2020

  • 12. 9. 2020 přehlídka folklorních souborů v Martínkově
    bližší informace budou doplněny

  • přehlídka pěveckých sborů v Boskovicích
    přesunuta na říjen
Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partnerské organizace