Česká obec sokolská

KONTAKTY ODBOR VŠESTRANNOSTI

Adresa

Tyršův dům, Újezd 450/40
Praha 1 - Malá Strana 11801

e-mail: odbor.vsestrannosti@sokol.eu
fb: sportovní všestrannost

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ OV ČOS
náčelník ČOS

Petr SVOBODA
tel: +420 257 007 349
mobil: +420 777 568 986
e-mail: psvoboda@sokol.eu

SEKRETARIÁT

telefon, záznamník: +420 257 314 176
mobil: +420 777 568 980

referentky OV ČOS

Bc. Miluše JIRMANOVÁ
tel: +420 257 007 388
mjirmanova@sokol.eu

Bc. Denisa BARTŮŇKOVÁ, DiS.
tel: +420 257 007 389
dbartunkova@sokol.eu

 

METODICI

Nikola KRAUS
metodik OV ČOS
oblastní středisko sportovní všestrannosti České Budějovice
tel: +420 777 568 983
e-mail: nkraus@sokol.eu

Barbora MACHOVÁ
metodička OV ČOS
oblastní středisko sportovní všestrannosti České Budějovice
e-mail: bmachova@sokol.eu

Iva ČIČOVSKÁ
metodička OV ČOS
Se Sokolem do života
tel: +420 257 007 344
e-mail: icicovska@sokol.eu
sesokolemdozivota@sokol.eu

Mgr. Pavel TICHÝ, Ph.D
metodik OV ČOS
tel: +420 257 007 351
e-mail: ptichy@sokol.eu

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace