Česká obec sokolská

Vzdělávací středisko Olomouc

Vzdělávací středisko bylo založeno v roce 2008 v Olomouci jako odloučené pracoviště Ústřední školy ČOS. Vzniklo především kvůli zlepšení dostupnosti vzdělávacích akcí pro cvičitele moravských žup. Později Vzdělávací středisko administrativně přešlo pod župu Olomouckou – Smrčkovu, a to z důvodů jak ekonomických tak i pro zjednodušení administrativní zátěže.

Vzdělávací středisko na programu vzdělávacích akcí úzce spolupracuje s Ústřední školou ČOS i s Odborem všestrannosti a s župami spádové oblasti. Každoročně připravuje přibližně 15 vzdělávacích akcí, školení a seminářů, kterými se snaží pokrýt všechny odbornosti, věkové kategorie, novinky a trendy v oblasti sportu pro všechny i žádaná tradiční témata.

Dále se vzdělávací středisko, respektive jeho pracovník Jan Nemrava podílí na vzdělávacích akcích, organizaci soutěží i další činnosti OV ČOS, ÚŠ ČOS, na akcích krajské úrovně i na práci župy Olomoucké - Smrčkovy, případně okolních žup.

Program akcí VSO 2021 na druhé pololetí

Pozvánky na aktuální akce:

Školení Cvičitelé sportovní všestrannosti III. třídy - základní i odborná část Olomouc 17-19.9. a 8-10.10.2021 Obsazeno.

Doškolovací seminář/ školení Rozhodčí Teamgym ČOS Olomouc 16-17.10.2021

Doškolovací seminář Nářaďová gymnasitka Olomouc 23.10.2021

Doškoloací seminář Retro kardio Olomouc 24.10.2021

Seminář UP:  Aktivní v každém věku 27.10.2021 zaměřený na pohybové aktivity a zdravý životní styl seniorů

 

Semináře Pohybové hry s míčem pro žactvo, Využití bosu v hodinách všestranosti, Úvod do cvičení jógy dle B.K.S. Iyengara se pokusíme uskutečnit v roce 2022

Školení Cvičitelé pobytu v přírodě III. třídy aktuálně přesunuto na rok 2022

 

 

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace