Česká obec sokolská

Vzdělávací středisko Olomouc

Vzdělávací středisko bylo založeno v roce 2008 v Olomouci jako odloučené pracoviště Ústřední školy ČOS. Vzniklo především kvůli zlepšení dostupnosti vzdělávacích akcí pro cvičitele moravských žup. Později Vzdělávací středisko administrativně přešlo pod župu Olomouckou – Smrčkovu.

V roce 2022 dochází z organizačních důvodů zařazení Vzdělávacího střediska Olomouc zpět pod ÚŠ ČOS a tím pádem také k sjednocení systému přihlášek i plateb, propagace akcí a dalším drobným organizačním změnám.

Vzdělávací středisko na programu vzdělávacích akcí úzce spolupracuje s Ústřední školou ČOS i s Odborem všestrannosti a s župami spádové oblasti. Každoročně připravuje přibližně 15 vzdělávacích akcí, srazů, školení a seminářů, kterými se snaží pokrýt všechny odbornosti, věkové kategorie, novinky a trendy v oblasti sportu pro všechny i žádaná tradiční témata.

Dále se vzdělávací středisko, respektive jeho pracovník Jan Nemrava podílí na vzdělávacích akcích, organizaci soutěží i další činnosti ČOS, ÚŠ ČOS, OV ČOS na akcích krajské úrovně i na práci župy Olomoucké - Smrčkovy, případně okolních žup.

Na platby a vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují  platební a stornovací podmínky. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Věnujte pozornost aktuálním epidemiolgoickým podmínkám pro účast! Pro zobrazení klikni zde.

 

Přejdi na nabídku Ústřední školy (Praha)


Program pro rok 2022

Program ke stažení ve formátu PDF

Pozvánky ke stažení 

Oblastní srazy pořádané ve spolupráci s župou

12.3. Oblastní sraz RRPD Olomouc

23.3. Oblastní sraz pro ženy a seniorky Olomouc

 

Přehled akcí Vzdělávacího střediska Olomouc

 

Úvod do cvičení jógy podle B. K. S. Iyengara

Seznámení v současnosti s nejznámějším a nejpropracovanějším systémem jógy. Seminář se bude věnovat přípravnými cvičeními, asánami, prací s dechem i praktickým využitím jógových cvičení. Seminářem provede zkušený lektor MUDr. J. Černý.

Termín: 2. 4. 2022

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 24. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 500 Kč   

veřejnost: 1000 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

 

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.


Přihlásit se - přihláška na akci


 

Pohybové hry s Ferdou

Seminář vedený uznávaným odborníkem Ferdinandem Mazalem. Seminář bude cílen zejména na mladší žactvo. V obsahu bude zaměřen na zásobníky her v průřezu celé cvičební jednotky – od netradičního zahřátí a rozcvičení až po závěrečné uklidnění. Dále zásobníky her na rozvoj rychlosti, síly, koordinace a vytrvalosti. Také jak hrát vybíjenou jinak, smysluplněji

Termín: POZOR! ZMĚNA TERMÍNU -          SOBOTA 30.4.2022  prezence 8:30-9 hod, výuka 9-14:30 hod. (akce je kapacitně naplněná)

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 22. 4. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 500 Kč   

veřejnost: 1000 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

 

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci


 

Cvičení pro správné držení těla

Seminář vedený zkušenou fyzioterapeutkou, která vysvětlí základní diagnostiku k držení těla a chybách pohybových stereotypů, předvede soubory cviků zaměřené na podporu správného vývoje těla, od chodidla po krční páteř. Určeno zejména pro cvičitele dětí, od předškoláků po dorost. Cviky jsou ale aplikovatelné i v cvičení dospělých.

Termín: 10. 4. 2022

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 31. 3. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 500 Kč   

veřejnost: 1000 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

 

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci


 

Cvičitelé pobytu v přírodě III. třídy

Školení organizované ve spolupráci s komisí PP OV ČOS. Toto školení je vhodné pro všechny zájemce o pobyt v přírodě a tábory, také pro cvičitele všestrannosti, kteří chtějí do programu svých oddílů zařazovat i akce pobytu v přírodě, či se zúčastňují zálesáckých závodů zdatnosti. Obsahem školení je výběr a vedení her v přírodě, odborně technické dovednosti jako uzlování, práce s mapou, rozdělávání ohně…, první pomoc v přírodě, příprava na ZZZ, příprava na zajištění různých organizačních forem PP včetně táborů a jejich legislativy.

Termín: 22.–24. 4. 2022  a ​20.–22. 5. 2022

Místo: Olomouc Radíkov

Přihlášky: do 1. 4. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 2100 Kč   

veřejnost: 3000 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

 

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci


 

Táborové hry

Tradiční seminář vhodný zejména jako inspirace vedoucím na dětské tábory a pro akce pobytu v přírodě. Hry připraví zkušení lektoři z oblasti přípravy a uvádění her. Program zaměříme na různé typy her a aktivit vhodných do táborového prostředí, na výlety a výpravy. Navíc nás čeká společné posezení u ohně a diskuze na ožehavá táborová témata. Ubytování chatky v rekreačním areálu.

Termín: 27.–29. 5. 2022 začátek pátek 19 hod, možný příjezd v sobotu ráno. konec neděle cca 15 hod.

Místo: Radíkov u Olomouce

Přihlášky: do 15. 5. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 1000 Kč   

veřejnost: 2000 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

 

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci


 

Cvičitelé sportovní všestrannosti  III. třídy I. konzultace - základní část

Určeno pro všechny zájemce o získání kvalifikace Cvičitel sportovní všestrannosti III. Třídy, nebo pomahatele. Rozsah školení jeden víkend. Na toto školení navazuje odborná část v termínu 7 – 9. 10.

Program teoretické přednášky, praktické ukázky s výkladem a praktická cvičení. Možnost ubytování v sokolovně (spacák, na žíněnkách v ceně). Strava zajištěna.

Termín: 16.–18.9.2022 prezence pátek 17-17:45, výuka 18-22, sobota 8:30-21, neděle 8:30-13:30

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 4. 9. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 1000 Kč   

veřejnost: 2000 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci


 

Cvičitelé sportovní všestrannosti  III. třídy II. konzultace - Odborná část

Navazující na základní část, rozsah jeden víkend, zakončeno písemnou i praktickou zkouškou. Na tuto část se mohou přihlásit i absolventi dříve (loni) uskutečněné základní části (pomahatelé) vyškolení Olomouci či jinde. Úspěšným absolvováním školení III. Třídy získáte kvalifikaci pro samostatné vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými.

Program teoretické přednášky, praktické ukázky s výkladem a praktická cvičení. Možnost ubytování v sokolovně (spacák, na žíněnkách v ceně). Strava zajištěna.

Termín: 7.–9.10.2022 prezence pátek 17-17:45, výuka 18-22, sobota 8:30-21, neděle 8:30-13:30

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 25. 9. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 1100 Kč   

veřejnost: 2200 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

 

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci


 

Rozhodčí florbalu ČOS

Seznamuje s pravidly florbalu a florbalových soutěží v ČOS. Školení nových rozhodčích i doškolení stávajících, seminář je možné absolvovat i jen jako doškolení (bez závěrečného testu) pro vedoucí florbalových oddílů. Obsahem bude jak výklad pravidel, praktická činnost rozhodčího a získání lepší praxe pro rozhodování v nadcházejících soutěžích.

Termín: 22. 10. 2022 prezence 8:30-9 hod, výuka 9-17:00 hod.

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 13. 10. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 600 Kč   

veřejnost: 1200 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

 

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásit se - přihláška na akci


 

Využití BOSU v hodinách všestrannosti

Obsahem semináře vedeným zkušenou lektorkou bude přiblížení různých možností využití balančních úsečí BOSU v cvičení všestrannosti – cvičení pro dospělé – kondičně i zdravotně zaměřené, I využití cvičení s dětmi jako zpestření hodin všestrannosti.

Termín: 23. 10. 2022 prezence 8:30-9 hod, výuka 9-14:30 hod.

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 13. 10. 2022

Poplatek:  

člen ČOS: 500 Kč   

veřejnost: 1000 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

 

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

Přihlásit se - přihláška na akci


Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – seminář pro pedaogické pracovníky (OLOMOUC)

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou, organizačním a technickým zajištěním projektu Se Sokolem do života (dříve Svět nekončí za vrátky). Věnovat se budeme metodice rozvoje základní motoriky, cvičení na nářadí, manipulaci s míčem a pohybové skladbě s hudebním doprovodem. Akreditovaný vzdělávací program je realizován ve dvou na sebe navazujících seminářích, každý s hodinovou dotací 4 hodiny. Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře dostane účastník pouze při účasti na obou seminářích a je určen pedagogickým pracovníkům. Tento program je vhodný i pro cvičitele, kteří získají osvědčení o doškolovací akcií v hodnotě 8 hodin.

Místo: Olomouc

2. 4. 2022 (obě konzultace najedou)

Přihlásit se - přihláška na akci

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Dokumenty k této akci


Našli jste na stránce chybu? Kontaktujte nás na skola@sokol.eu

 

Banner zápatí 160 let

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace