Česká obec sokolská

Vzdělávací středisko Olomouc

Vzdělávací středisko bylo založeno v roce 2008 v Olomouci jako odloučené pracoviště Ústřední školy ČOS. Vzniklo především kvůli zlepšení dostupnosti vzdělávacích akcí pro cvičitele moravských žup.  Vzdělávací středisko na programu vzdělávacích akcí úzce spolupracuje i s Odborem všestrannosti a s župami spádové oblasti. Každoročně připravuje přibližně 15 vzdělávacích akcí, srazů, školení a seminářů, kterými se snaží pokrýt všechny odbornosti, věkové kategorie, novinky a trendy v oblasti sportu pro všechny i žádaná tradiční témata.

Na platby a vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují platební a stornovací podmínky. Prostudujte si studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přejdi na nabídku Ústřední školy (Praha)


Program pro rok 2023

Program ÚŠ ČOS ke stažení ve formátu PDF

Program Olomouckého střediska ke stažení fe formátu PDF

Oblastní srazy pořádané ve spolupráci s župou

25. 3. Oblastní sraz ženy a seniorky - AKCE ZRUŠENA

26. 3. Oblastní sraz RDPD  - AKCE ZRUŠENA

26. 3. SEMINÁŘ Říkejme si s pohybem - akce již obsazena

Přehled akcí Vzdělávacího střediska Olomouc

Pro nabídku ÚŠ ČOS – Praha klikni sem

školení

Rozhodčí florbalu ČOS

Seznamuje s pravidly florbalu, aktuálními změnami v pravidlech a informuje o florbalových soutěžích v ČOS. Školení nových rozhodčích i doškolení stávajících, akci je možné absolvovat i jen jako doškolení pro vedoucí florbalových oddílů. Obsahem bude jak výklad pravidel a jejich změn, praktická činnost rozhodčího a získání lepší praxe pro rozhodování v nadcházejících soutěžích.

Termín: 28. 1. 2023

Místo: Třebíč

Přihlášky: do 13. 1. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč    

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

pozvánka PDF ke stažení

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 


Cvičitelé sportovní všestrannosti III. třídy – základní část

Určeno pro všechny zájemce o získání kvalifikace Cvičitel sportovní všestrannosti III. Třídy, nebo kvalifikaci pomahatele. Rozsah školení jeden víkend. Na toto školení navazuje odborná část v  termínu 13 – 15. 10. Školení je určeno pro zájemce starší 17 let, u pomahatelů od 16 let.

Termín: 22.–24. 9. 2023

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 8. 9. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 500 Kč   

veřejnost: 3 000 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

Pozvánka PDF ke stažení

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky. Přihlášky budou zpřístupněny  po 1.5.2023.

Přihlásti škola 2023


Cvičitelé RDPD III. třídy

Školení je určeno těm, kteří se chtějí věnovat našim nejmenším cvičencům. Je zaměřeno na specifika práce s touto věkovou kategorií, organizaci cvičení a výběru činností. Přináší poznatky i spoustu nápadů, které využijete při vedení cvičení s předškoláky či s rodiči s dětmi. Školení je určeno pro zájemce starší 17 let. Není nutné jakékoli předchozí školení. Bude organizováno formou dvou víkendových konzultací a zkouškami. Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v oddílech předškolních dětí.

Termín: 29. 9.–1. 10., 3.–5. 11. 2023

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 15. 9. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 3 100 Kč   

veřejnost: 5 900 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

Pozvánka PDF ke stažení

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázkyPřihlášky budou zpřístupněny  po 1.5.2023.

Přihlásti škola 2023


Cvičitelé sportovní všestrannosti III. třídy – odborná část

Navazující na základní část, rozsah jeden víkend, zakončeno písemnou i praktickou zkouškou. Na tuto část se mohou přihlásit i absolventi dříve (loni) uskutečněné základní části (pomahatelé) vyškolení Olomouci či jinde. Úspěšným absolvováním školení III. Třídy získáte kvalifikaci pro samostatné vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými.

Termín: 13.–15. 10., 4. 11. 2023

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 29. 9. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 600 Kč    

veřejnost: 3 200 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 732 842 719

Pozvánka PDF ke stažení

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásti škola 2023


Rozhodčí TeamGym ČOS – školení

Seznamuje s pravidly soutěží MTG a TGJ a úpravami platnými od roku 2019 na soutěžích ČOS. Akce je koncipována jako doškolovací seminář pro cvičitele, trenéry a rozhodčí (sobota) a současně jako školení nových rozhodčích TGJ odboru všestrannosti ČOS (sobota i neděle). Pro absolventy obou dnů bude na závěr připraven test, po jehož absolvování získají kvalifikaci Rozhodčí Teamgym ČOS.

Termín: 21.–22. 10. 2023

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 6. 10. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 400 Kč    

veřejnost: 2 800 Kč    

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

Pozvánka PDF ke stažení

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázkyPřihlášky budou zpřístupněny  po 1.5.2023.

Přihlásti škola 2023


doškolovací semináře

Gymnastika pro cvičitele – základy

Seminář především pro cvičitele předškoláků a žactva, kteří začínají s dětmi s gymnastikou a potřebují zvládnout metodiku, dopomoc a záchranu u základních prvků. Krom metodiky nácviku základních cvičebních tvarů v akrobacii a základů cvičení na nářadí se budou zkušení lektoři věnovat důležité gymnastické průpravě

Termín: 11. 2. 2023

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 27. 1. 2023 akce již plně obsazena!

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč    

veřejnost: 1 600 Kč   

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

Pozvánka PDF ke stažení

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Gymnastika pro soutěže ČOS

Seminář především pro cvičitele žactva a dorostu, kteří připravují své svěřence na soutěže. (všestrannost, teamgym….). Obsahem bude metodika nácviku, dopomoci a záchrany při náročnějších cvičebních tvarech u cvičení prostných i na nářadí (ženské i mužské složky). Dále tvorba sestav a základy hodnocení při soutěžích. Seminář se nebude věnovat průpravným cvičením, základním cvičebním tvarům.

Termín: 12. 2. 2023

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 27. 1. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč    

veřejnost: 1 600 Kč    

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

pozvánka PDF ke stažení

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Pohybové hry s Ferdou II.

Seminář vedený uznávaným odborníkem Ferdinandem Mazalem. Seminář bude cílen zejména na mladší žactvo. Obsahem bude volně navazovat a rozšiřovat úspěšný seminář z roku 2022. Bude zaměřen na zásobníky her v průřezu celé cvičební jednotky – od netradičního zahřátí a rozcvičení až po závěrečné uklidnění. Dále zásobníky her na rozvoj rychlosti, síly, koordinace a vytrvalosti.

Termín: 15. 4. 2023

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 31. 3. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč    

veřejnost: 1 600 Kč    

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

Pozvánka PDF ke stažení

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE


Divoká voda - Rakouská Salza

Seminář pořádaný ve spolupráci s komisí PP a zkušenými vodáky. Akce je určena znalým vodákům zejména absolventům vodáckých seminářů v Českém Vrbném. Prodloužený víkend na řece Salze obtížnost (WWI-III). Splouvání i trénink ovládání plavidel (nafukovací kanoe, případně kajak) na divoké vodě v krásné přírodě Rakouských Alp.

Termín: 6.–8. 5. 2023

Místo: Salza – Wildalpen

Přihlášky: do 7. 4. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 3900 Kč, sleva 3300 Kč s vlastním vodáckým vybavením

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724  842 719

Pozvánka PDF ke stažení

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Táborové hry

Tradiční seminář vhodný zejména jako inspirace vedoucím na dětské tábory a pro akce pobytu v přírodě. Hry připraví zkušení lektoři z oblasti přípravy a uvádění her. Program zaměříme na různé typy her a aktivit vhodných do táborového prostředí. Jako hlavní téma máme letos využití jídla v programu tábora. Navíc nás čeká společné posezení u ohně a diskuze na další ožehavá táborová témata. Více v podrobnějších informacích.

Termín: 2.–4. 6. 2023

Místo: Jurenkova Osada, Třebíč

Přihlášky: do 19. 5. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 600 Kč    

veřejnost: 3 200 Kč    

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

Pozvánka PDF ke stažení

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Rozhodčí teamgym ČOS – seminář

Seznamuje s pravidly soutěží MTG a TGJ a úpravami platnými od roku 2019 na soutěžích ČOS. Akce je koncipována jako doškolovací seminář pro cvičitele, trenéry a rozhodčí (sobota) a současně jako školení nových rozhodčích TGJ odboru všestrannosti ČOS (sobota i neděle). Pouze sobotní část slouží pro stávající rozhodčí k prodloužení platnosti kvalifikace rozhodčího, či i získání lepší praxe pro rozhodování v nadcházejících soutěžích nebo pro trenéry k lepšímu zorientování se v hodnocení.

Termín: 21. 10. 2023

Místo: Olomouc

Přihlášky: do 6. 10. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč    

veřejnost: 1 600 Kč    

Kontakt: jnemrava@sokol.eu, tel.: +420 724 842 719

Pozvánka PDF ke stažení

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázkyPřihlášky budou zpřístupněny  po 1.5.2023.

Přihlásti škola 2023


 

Našli jste na stránce chybu? Kontaktujte nás na skola@sokol.eu

 

Banner zápatí 160 let

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace