Česká obec sokolská

Často kladené dotazy

Můžu (může) se školení / semináře zúčastnit já (můj syn / dcera / cvičenec) i když mi (jemu / jí) ještě není 18 let?

Obecně platí, že jsou semináře a školení určeny pouze zletilým účastníkům, pokud není uvedeno jinak. Pro podmínky účasti na konkrétních akcích se podívejte na stránku akcí a hledejte tuto informaci v popisku dané akce. Případnou účast nezletilých musí vždy předem schválit vedoucí akce. Nezletilý účastník musí k prezenci přinést vyplněný a rodičem / zákonným zástupcem podepsaný souhlas s účastí (šablona ke stažení zde).

Jak / kam máme zaplatit účastnický poplatek za školení / seminář?

Přihlášeným zasíláme e-mailem fakturu, ve které jsou platební údaje uvedené. V ojedinělých případech, pokud není dostatečný počet přihlášených účastníků, čekáme s vystavením faktury až do termínu uzávěrky pro přihlášky. Pokud Vám faktura ani poté nedorazila, kontaktujte nás na skola@sokol.eu nebo tel. +420 257 007 259.

Kde najdu informace k akcím pořádaným Českou obcí sokolskou?

Zde je seznam akcí pořádaných Ústřední školou. Akce ČOS, které neorganizuje Ústřední škola, naleznete v centrální termínové listině akci.

Kdy začíná a kdy končí školení / seminář?

Podrobný program akce obdržíte e-mailem před jejím konáním. Školení obvykle začínají v pátek v 17:00 a končí v neděli v 15:00. Semináře obvykle začínají v 9:00 a končí v 16:00. 

Mohu využít ubytování v Hostelu Sokol?

Ano, v přihlášce na akci prosím vyplňte, že máte zájem o ubytování. Ubytování v Hostelu Sokol Vám zamluvíme, nemusíte tedy do hostelu volat. Cena pro členy ČOS je 325 Kč za osobu za noc (platí pouze pro osmilůžkové pokoje), cena pro veřejnost je 450 Kč za noc. Platba je možná pouze v hotovosti na recepci hostelu. Více na stránkách hostelu ZDE.

 Je možné se při akcích ubytovat v tělocvičně?

Ne. Ubytování v tělocvičnách Tyršova domu není možné. Účastníkům akcí ústřední školy doporučujeme ubytování v Hostelu Sokol. Zájem o zajištění ubytování prosím uveďte v přihlášce na akci.

Kdy dostanu můj cvičitelský průkaz?

Po úspěšném absolvování školení dostanete Osvědčení o absolvování školení, které slouží jako podklad pro vydání cvičitelského průkazu. Cvičitelské průkazy prvních, druhých a třetích tříd (kromě průkazu cvičitele III. třídy sportovní všestrannosti) vydává a zasílá poštou odbor všestrannosti (Pavel Tichý, ptichy@sokol.eu). Průkaz cvičitele všestrannosti III. třídy vydává příslušná župa.

Jak si mohu prodloužit cvičitelský průkaz?

Absolvováním třiceti hodin doškolovacích akcí (např. seminářů) během pěti let. Doklady o absolvování doškolovací akce s uvedeným počtem hodin uschovejte a před skončením platnosti Vašeho průkazu zašlete kopie na náčelnictvo odboru všestrannosti – Pavel Tichý (ptichy@sokol.eu). Výše uvedené platí pro cvičitele I., II. a III. třídy (kromě cvičitele III. třídy sportovní všestrannosti). Průkaz cvičitele sportovní všestrannosti III. třídy prodlužuje příslušná župa.

Mám propadlý cvičitelský průkaz – co s tím?

Pokud jste členy České obce sokolské a úspěšně složíte zkoušky, průkaz cvičitele III. třídy všestrannosti Vám vystaví vaše místně příslušná župa, u jiných odborností odbor všestrannosti. Pokud absolvujete školení II. a I. třídy, průkaz Vám vždy vystaví odbor všestrannosti (kontakt: ptichy@sokol.eu). Lhůty vystavení se tak mohou lišit. Pokud nejste členy ČOS, obdržíte Osvědčení o absolvování školení na základě kterého Vám může být uznána odpovídající kvalifikace u jiného sdružení.

Mohu si pronajmout tělocvičnu v Tyršově domě?

Ano, pronájmy však nezajišťuje Ústřední škola. Více informací naleznete na této stránce.

Co potřebuji k prezenci na vzdělávací akci?

Budete potřebovat členský průkaz ČOS s platnou členskou známkou. Pokud je Vám méně než 18 let, pak také vyplněný souhlas zákonného zástupce.

Lze na školení využít nějaké dotace?

U některých školení (zejména II. třídy) lze využít dotace ústřední školy, více informací na stránce Podmínky pro získání dotace ÚŠ ČOS. Pro akreditovaná školení II. třídy lze za určitých podmínek žádat o uhrazení příspěvku Ministerstvem práce a sociálních věcí. Bližší podmínky naleznete na stránkách MPSV.

Mám jiný dotaz – na koho se mám obrátit?

S dalšími dotazy se prosím obracejte na skola@sokol.eu.

Našli jste chybu na této stránce? Kontaktujte skola@sokol.eu 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace