Česká obec sokolská

Často kladené dotazy

Můžu (může) se školení / semináře zúčastnit já (můj syn / dcera / cvičenec) i když mi (jemu / jí) ještě není 18 let?

Obecně platí, že jsou semináře a školení určeny pouze zletilým účastníkům, pokud není uvedeno jinak. Pro podmínky účasti na konkrétních akcích se podívejte na stránku akcí a hledejte tuto informaci v popisku dané akce. Případnou účast nezletilých musí vždy předem schválit vedoucí akce. Nezletilý účastník musí k prezenci přinést vyplněný a rodičem / zákonným zástupcem podepsaný souhlas s účastí (šablona ke stažení zde).

Jak / kam máme zaplatit účastnický poplatek za školení / seminář?

Přihlášeným zasíláme e-mailem fakturu, ve které jsou platební údaje uvedené. V ojedinělých případech, pokud není dostatečný počet přihlášených účastníků, čekáme s vystavením faktury až do termínu uzávěrky pro přihlášky. Pokud Vám faktura ani poté nedorazila, kontaktujte nás na skola@sokol.eu nebo tel. +420 257 007 259.

Kde najdu informace k akcím pořádaným Českou obcí sokolskou?

Zde je seznam akcí pořádaných Ústřední školou. Akce ČOS, které neorganizuje Ústřední škola, naleznete v centrální termínové listině akci.

Kdy začíná a kdy končí školení / seminář?

Podrobný program akce obdržíte e-mailem před jejím konáním. Školení obvykle začínají v pátek v 17:00 a končí v neděli v 15:00. Semináře obvykle začínají v 9:00 a končí v 16:00. 

Mohu využít ubytování v Hostelu Sokol?

Ne, v současnosti není ubytování v Hostelu Sokol možné. 

 Je možné se při akcích ubytovat v tělocvičně?

Ano, ale záleží vždy na charakteru akce a dalších podmínkách.  Informaci o možném přespání v tělocvičně dostanete vždy s bližšími informacemi. Zájem o zajištění ubytování prosím uveďte v přihlášce na akci.

Kdy dostanu můj cvičitelský průkaz?

Po úspěšném absolvování školení dostanete Osvědčení o absolvování školení, které slouží jako podklad pro vydání cvičitelského průkazu. Cvičitelské průkazy prvních, druhých a třetích tříd (kromě průkazu cvičitele III. třídy sportovní všestrannosti) vydává a zasílá poštou odbor všestrannosti (Pavel Tichý, ptichy@sokol.eu). Průkaz cvičitele všestrannosti III. třídy vydává příslušná župa.

Jak si mohu prodloužit cvičitelský průkaz?

Absolvováním třiceti hodin doškolovacích akcí (např. seminářů) během pěti let. Doklady o absolvování doškolovací akce s uvedeným počtem hodin uschovejte a před skončením platnosti Vašeho průkazu zašlete kopie na náčelnictvo odboru všestrannosti – Pavel Tichý (ptichy@sokol.eu). Výše uvedené platí pro cvičitele I., II. a III. třídy (kromě cvičitele III. třídy sportovní všestrannosti). Průkaz cvičitele sportovní všestrannosti III. třídy prodlužuje příslušná župa.

Mám propadlý cvičitelský průkaz – co s tím?

Pokud jste členy České obce sokolské a úspěšně složíte zkoušky, průkaz cvičitele III. třídy všestrannosti Vám vystaví vaše místně příslušná župa, u jiných odborností odbor všestrannosti. Pokud absolvujete školení II. a I. třídy, průkaz Vám vždy vystaví odbor všestrannosti (kontakt: ptichy@sokol.eu). Lhůty vystavení se tak mohou lišit. Pokud nejste členy ČOS, obdržíte Osvědčení o absolvování školení na základě kterého Vám může být uznána odpovídající kvalifikace u jiného sdružení.

Mohu si pronajmout tělocvičnu v Tyršově domě?

Ano, pronájmy však nezajišťuje Ústřední škola. Více informací naleznete na této stránce.

Co potřebuji k prezenci na vzdělávací akci?

Budete potřebovat členský průkaz ČOS s QR kódem, buď v tištěné nebo digitální podobě. Důležité je mít uhrazený členský spolkový příspěvek. Pokud je Vám méně než 18 let, pak také vyplněný souhlas zákonného zástupce.

Lze na školení využít nějaké dotace?

U některých školení (zejména II. třídy) lze využít dotace ústřední školy, více informací na stránce Podmínky pro získání dotace ÚŠ ČOS. Pro akreditovaná školení II. třídy lze za určitých podmínek žádat o uhrazení příspěvku Ministerstvem práce a sociálních věcí. Bližší podmínky naleznete na stránkách MPSV.

Mám jiný dotaz – na koho se mám obrátit?

S dalšími dotazy se prosím obracejte na skola@sokol.eu.

Našli jste chybu na této stránce? Kontaktujte skola@sokol.eu 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace