Česká obec sokolská

Zapisování akcí do Kalendáře akcí

Akce, které pořádáte, zapisujte, prosíme, do Kalendáře akcí. Jsou proto dva hlavní důvody. Sokol tak bude mít místo, kde budou moci členové i veřejnost najít kompletní přehled o dění v našem hnutí. S Kalendářem akcí je také spojena elektronická verze Hodnocení činnosti župních odborů všestrannosti. Díky tomu jednak odpadne každoroční papírování při vyplňování dotazníku, jednak budou informace do hodnocení přibývat průběžně.  Zde je stručný návod, jak akci do systému vložit a jak ji správně zapsat do Hodnocení. 

Vstup do systému na konci stránky kliknutím na     

Návod na zadání akce do kalendáře na prosokoly.sokol.eu (aktualizováno k 19. 2. 2021)

Pokud se chcete raději podívat na krátké video je zde

 


Jak se přihlásit?

1 možnost: sokolský Gmail účet tělocvičné jednoty (např. prosek@sokol.eu) nebo župy (např. zpodlipneho@sokol.eu)

2 možnost: požádat o zřízení účtu prostřednictvím formuláře na této stránce (pro přihlášení není nutný sokolský gmail, o zřízení účtu žádá vždy jednota nebo župa s uvedením jména a příjmení, e-mailu na který budou zaslány přístupové údaje).


Záznam z webináře pro sokolské jednoty z 11. prosince 2020 zde a prezentace zde
Tématy byly: 
1) Elektronická evidence členské základny ECZ-Sokol.cz.
2) Centrální termínová listina akcí odboru všestrannosti na prosokoly.sokol.eu a hodnocení činnosti.

Záznam z webináře pro sokolské župy z 27. listopadu 2020 k Digitalizaci správy Odboru všestrannosti ČOS zde. Tématy byly:
1) Centrální termínová listina akcí odboru všestrannosti na prosokoly.sokol.eu a hodnocení činnosti,
2) Elektronická evidence členské základny ECZ-Sokol.cz. 

Výuková videa k administračnímu systému prosokoly.sokol.eu

Výukový kurz k zadávání do termínové listiny v Google Classroom (po přihlášení sokolským gmailem)


Kontakt pro metodickou pomoc při vyplňování a hodnocení činnosti

Barbora Machová

bmachova@sokol.eu


Kontakt pro hlášení chyb

info@sokol.eu


 

 

Stránka aktualizována dne 29. března 2021

 

 

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace