Česká obec sokolská

Školení

Školení jsou většinou vícedenní vzdělávací akce pro budoucí sokolské cvičitele, trenéry nebo činovníky. Základem je školení v rozsahu 50 hodin, které opravňuje k samostatnému vedení cvičebních jednotek v sokolských tělocvičných jednotách. Školení II. třídy jsou v rozsahu 150 hodin a jsou akreditována MŠMT a mohou být podkladem k vystavení živnostenského oprávnění. 

Přehled školení v roce 2023 

PROGRAM NA ROK 2023 KE STAŽENÍ V PDF 

 

Semináře 

Semináře jsou většinou jednodenní, 6–8 hodinové vzdělávací akce určené pro doškolení (prodloužení platnosti průkazu) cvičitelů a pro širokou veřejnost. 

Přehled seminářů v roce 2023

Přihlášky

Elektronické přihlášky vyplňte podle pokynů k jednotlivým školením a seminářům. Přihlásit se lze nejdříve 90 dní před termínem akce. Příjem každé přihlášky je automaticky potvrzen na kontaktní e-mail.

Podrobnější informace o akci zasíláme na e-mail uvedený v přihlášce nejpozději týden před akcí.

Odesláním přihlášky se účastník závazně přihlašuje na zvolenou akci Ústřední školy ČOS a potvrzuje, že se seznámil s podmínkami účasti, zejména pak se studijním a zkušebním řádem a platebními a stornovacími podmínkami.  

S platbou účastnického poplatku vyčkejte na vystavení faktury. 


 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROGRAMU ÚSTŘEDNÍ ŠKOLY OD 1. LEDNA 2023

 

Pro nabídku vzdělávacího střediska Olomouc, klikněte sem.

Nevybrali jste si z nabídky? Můžete se podívat do termínové listiny vzdělávacích akcí Odboru všestrannosti ČOS.

Nevíte jaký je rozdíl mezi seminářem a školením, nebo jaká jsou pravidla pro vzdělávání cvičitelů? Naleznete je na této stránce.


Školení

Školení jsou většinou vícedenní vzdělávací akce pro budoucí sokolské cvičitele, trenéry nebo činovníky. Základem je školení v rozsahu 50 hodin, které opravňuje k samostatnému vedení cvičebních jednotek v sokolských tělocvičných jednotách. Školení II. třídy jsou v rozsahu 150 hodin a jsou akreditována MŠMT a mohou být podkladem k vystavení živnostenského oprávnění. Pokud není uvedeno jinak, jsou školení pořádána v Praze.

Pro zobrazení seminářů klikni zde

 


Akreditovaná školení a semináře

 

První pomoc pro členy ČOS

Jak se správně zachovat při zranění, jak odborně poskytnout ošetření a neublížit? To všechno se naučíte na školení první pomoci. Výuka probíhá podle nových standardů první pomoci v rozsahu 41 hodin a je zakončena zkouškami. Součástí školení je výuka záchrany tonoucího v bazénu. Školení je vhodné pro všechny cvičitele, trenéry, zároveň i pro ostatní zájemce o získání odbornosti zdravotník zotavovacích akcí. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let, ukončené střední vzdělání, dobrý zdravotní stav a schopnost uplavat 100 metrů. Školení je pod názvem Zdravotník zotavovacích akcí akreditováno MŠMT pod č. j. MSMT–12829/2021-2.

Termín: 18.–19. 2. 2023,  17.–19. 3. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 3. 2. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 2 600 Kč    

veřejnost: 4 800 Kč   

Kontakt: mchlumsky@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlášky uzavřeny, zanechte nám kontakt a v případě opakování se Vám ozeveme!


Se Sokolem do života – seminář pro pedagogické pracovníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou, organizačním a technickým zajištěním projektu Se Sokolem do života (dříve Svět nekončí za vrátky). Věnovat se budeme metodice rozvoje základní motoriky, cvičení na nářadí, manipulaci s míčem a pohybové skladbě s hudebním doprovodem. Akreditovaný vzdělávací program je realizován ve dvou na sebe navazujících seminářích, každý s hodinovou dotací 4 hodiny. Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře dostane účastník pouze při účasti na obou seminářích a je určen pedagogickým pracovníkům. 

Seminář v Praze

Termíny konzultací: 17. 2. 2023, 24. 3. 2023 Místo: Praha číslo akce: 2023-018

Přihlášky: do 3. 2. 2023

Seminář v Přerově

Termíny konzultací: 4. 3. 2023 Místo: Přerov číslo akce: 2023-022

Přihlášky: do 17. 2. 2023

Seminář v Českých Budějovicích

Termíny konzultací: 28. 4., 19. 5. 2023 Místo: České Budějovice   číslo akce: 2023-019

Přihlášky: do 14. 4. 2023

V PŘIHLÁŠCE SI VYBERETE MÍSTO KONÁNÍ AKCE, KDE SE ZÚČASTNÍTE

Poplatek:  

člen ČOS: 2 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč    

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Dokumenty k této akci

Akreditace k provádění akreditovaných vzdělávacích programů dle zákona 563/2004 Sb.

Akreditace vzdělávacího programu Se Sokolem do života – seminář pro ped. pracovníky

 


Školení III. třídy

 

Trenér skoků na trampolíně III. třídy

Čtyřicetihodinové školení připravené ve spolupráci s komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace vás seznámí s metodikou tréninku skoků na trampolíně. Kurz pokrývá pravidla, biomechaniku, bezpečnost, techniku skoků a postupy výuky pro všechny věkové a dovednostní kategorie cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři nejen vrcholových závodníků ale i veřejnosti z úspěšných oddílů. V případě přihlášení nezletilých účastníků je nutný písemný souhlas zákonných zástupců a zajištění dozoru po ukončení výuky dospělým účastníkem z T.J. nebo sportovního oddílu.

Termín: 21.–22. 1., 10.–11. 2. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 6. 1. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 5 000 Kč    

veřejnost: 5 000 Kč    

Kontakt: ematouskova@sokol.eu, tel.: +420 605 428 042

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu při opakování zanechte kontakt ZDE!


Cvičitel rodičů a dětí, předškolních dětí III. třídy

Školení je určeno cvičitelkám i cvičitelům, kteří se věnují našim nejmenším cvičencům. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Školení bude organizováno formou dvou víkendových konzultací a samostatnými zkouškami. Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v oddílech předškolních dětí především v rámci České obce sokolské.

Termín: 27.–29. 1., 17.–19. 2., zkoušky 25. 3. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 13. 1. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 3 100 Kč    

veřejnost: 5 900 Kč    

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna! Zanechte nám kontakt pro případ opakování.


Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele sportovní všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro různé věkové kategorie.

Termín: 17.–19. 3., 14.–16. 4., zkoušky 7. 5. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 3. 3. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 3 100 Kč   

veřejnost: 5 900 Kč   

Kontakt: abendikova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 228

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna! Zanechte nám kontakt pro případ opakování.


Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy (opakování)

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele sportovní všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro různé věkové kategorie.

Termín: 31. 3. –2. 4., 28.–30. 4., zkoušky 20. 5. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 23. 3. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 3 100 Kč   

veřejnost: 5 900 Kč   

Kontakt: abendikova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 228

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu při opakování zanechte kontakt ZDE!


Trenér mažoretek III. třídy (2024)

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci trenér mažoretek III. třídy, který je uznáván Svazem mažoretek a twirlingu ČR – NBTA, z.s. Udělení kvalifikace trenéra III. třídy opravňuje absolventa vést a trénovat skupiny a oddíly všech věkových kategorií a současně je, dle směrnic Svazu mažoretek a twirlingu ČR, z.s., podmíněno členstvím ve Svazu mažoretek a twirlingu ČR. Pro účast na školení se předpokládá předchozí aktivní zkušenost s tímto sportem.

Termín: 20.–21. 1. 2024, 17.–18. 2. 2024, 16.–17. 3. 2024 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: do 5. 1. 2024

Poplatek:  4000 Kč 

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásti škola 2023


Další školení

Prázdninová škola mladých pomahatelů

Tradiční a oblíbená akce pro (nejen) sokolskou mládež. Cílem 6. ročníku je motivovat mladé lidi ve věku 15–18 let k zapojení do činnosti Sokola jako pomahatelé nebo asistenti cvičitelů v tělocvičných jednotách. Prázdninová škola se řídí filozofií: zábava – zdatnost – základy – přátelství. Náplní prázdninové školy budou upravené osnovy školení III. třídy sportovní všestrannosti doplněné a rozšířené o týmové aktivity, hry a soutěže, praktické osvojování dovedností a výchovu zážitkem. Lektory budou zejména metodici Ústřední školy ČOS a další odborníci. V ceně je zahrnut program, ubytování a strava.

V letošním roce budou přednostně přijímáni zájemci, kteří se Prázdninové školy v minulých ročnících nezúčastnili. 

Termín: 1.–8. 7. 2023 

Místo: Praha

Přihlášky: do 31. 3. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 5 700 Kč

veřejnost: 6 000 Kč

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna! Zanechte nám kontakt pro případ opakování.

 


Školení činovníků

Školení je určeno především nově zvoleným činovníkům. Učivo zahrnuje základní tematické okruhy, nezbytné pro kvalitní řídící a organizátorskou činnost na všech organizačních stupních ČOS. Zájemci se seznámí se současným postavením Sokola, jeho základními dokumenty a organizační strukturou, hospodařením ČOS včetně investiční a grantové politiky, správou majetku, náplní činnosti odborných útvarů a systému vzdělávání. Významnou složkou učiva bude i vlastní řídící a organizátorská činnost v tělocvičných jednotách a župách spojená s informacemi o pojištění, sokolském tisku, propagaci apod.

Termín: 4.–5. 11. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 27.10.2023

Poplatek:  

člen ČOS: 0 Kč    

veřejnost: 0 Kč    

Kontakt: mchlumsky@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásti škola 2023


Rozhodčí SG ve sportovní všestrannosti – mužské složky

Obsahem semináře bude výklad pravidel sportovní gymnastiky mužských složek při soutěžích všestrannosti a seznámení s hodnocením sestav SG. Účastníci se seznámí s prací rozhodčích, posuzováním správného provedení předvedených prvků a stanovením obtížnosti sestav, naučí se lépe posoudit kvalitu provedení jednotlivých prvků. Díky tomu pak mohou vhodněji sestavit volné závodní sestavy s maximální výchozí známkou.

Termín: 29. 1. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 13. 1. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 200 Kč   

veřejnost: 1 200 Kč    

Kontakt: abendikova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 228

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu při opakování zanechte kontakt ZDE!


Rozhodčí SG ve sportovní všestrannosti – ženské složky

Obsahem semináře bude výklad pravidel sportovní gymnastiky ženských složek při soutěžích všestrannosti a seznámení s hodnocením sestav SG. Účastníci se seznámí s prací rozhodčích, posuzováním správného provedení předvedených prvků a stanovením obtížnosti sestav, naučí se lépe posoudit kvalitu provedení jednotlivých prvků. Díky tomu pak mohou vhodněji sestavit volné závodní sestavy s maximální výchozí známkou.

Termín: 29. 1. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 13. 1. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 200 Kč    

veřejnost: 1 200 Kč    

Kontakt: abendikova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 228

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna! Zanechte nám kontakt pro případ opakování.


Semináře 

Semináře jsou většinou jednodenní, 6–8 hodinové vzdělávací akce určené pro doškolení (prodloužení platnosti průkazu) cvičitelů a pro širokou veřejnost. Pokud není uvedeno jinak, semináře jsou pořádány v Praze.

Pro zobrazení školení klikni zde


Doškolovací seminář první pomoci a zdravotníků zotavovacích akcí

Aktuální postupy v první pomoci doplněné o přednášky se zdravotnickou tématikou vhodné pro cvičitele, trenéry a členy ČOS. Doškolovací seminář je vhodný pro členy ČOS, kteří jsou držitelé průkazu Zdravotník zotavovacích akcí ČOS a v nejbližší době jim končí platnost průkazu. Přihlásit se můžou i ti, kteří mají průkaz zdravotníka ČOS již propadlý, nebo ti, kteří se v první pomoci chtějí zdokonalit. Doškolovací seminář v délce 8 vyučovacích hodin je pořádán ve spolupráci se zdravotní komisí ČOS.

Termín: 18. 3. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 3. 2. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč    

veřejnost: 800 Kč    

Kontakt: mchlumsky@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Pohybovka

Jak propojit zdravý pohyb, společenskou hru Pohybovka a zábavu? To zjistíte na semináři vedený dětskou fyzioterapeutkou. Ukážeme si, jak dětem do pohybu přidat zdravotní prvky, naučíte se výchozí polohy cviků, jejich správné provedení a vhodné polohy pro dětskou hru. Získáte informace o specifikách práce s dětmi předškolního věku. Poznatky ze semináře využijete nejen při samotné hře, ale i v rámci běžného cvičení. Velkou škálu inspirací zde najdou cvičitelé, rodiče, trenéři i pedagogové z MŠ. Lektorka: Bc. Kateřina Pokorná

Termín: 26. 3. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 10. 3. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč  

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna! Zanechte nám kontakt pro případ opakování.


Pohybovka (opakování)

Jak propojit zdravý pohyb, společenskou hru Pohybovka a zábavu? To zjistíte na semináři vedený dětskou fyzioterapeutkou. Ukážeme si, jak dětem do pohybu přidat zdravotní prvky, naučíte se výchozí polohy cviků, jejich správné provedení a vhodné polohy pro dětskou hru. Získáte informace o specifikách práce s dětmi předškolního věku. Poznatky ze semináře využijete nejen při samotné hře, ale i v rámci běžného cvičení. Velkou škálu inspirací zde najdou cvičitelé, rodiče, trenéři i pedagogové z MŠ. Lektorka: Bc. Kateřina Pokorná

Termín: 20. 5. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 12. 5. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč  

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna! Zanechte nám kontakt pro případ opakování.


Přirozená cvičení

Aneb pohybové dovednosti – plazení, lezení, chůze, běh skoky a poskoky (lokomoční cviky = přemisťování v pohybu). Klátí se vám děti při chůzi, běhají po patách nebo snad lezou a plazí se jako medvědi? Chcete to změnit a nevíte si s tím rady? Přijďte a dozvíte se, jak na to. Získáte typy a nápady, jak mohou děti přirozeně procvičovat a zdokonalovat svoji chůzi, běh, lezení, plazení a skoky hravou formou pomocí různých drah a pomůcek. Zároveň lektorka upozorní na časté chyby, kterých se děti dopouštějí a zároveň doporučí, jak chybám předcházet. Lektor: Hana Volfová

Termín: 15. 4. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 31. 3. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč    

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna! Zanechte nám kontakt pro případ opakování.


„Rok s jógou" pro rodiče a děti i pro předškoláky

Každé roční období má své kouzlo a vede nás k různým pohybovým aktivitám. Čekají vás ukázkové lekce, kdy se na jaře po zimním spánku probouzí příroda k životu. Léto bude plné prázdninových aktivit, při kterých se zapotíme. Podzimní lekce nás přivede zpátky k zemi a jejím darům. Při zimní lekci si budeme užívat zimní radovánky a budeme péct perníčky. Protáhneme se, vyzkoušíme rovnováhu, zpevníme tělo. Zvědomíme si správné držení těla při konkrétních pozicích. Probereme i trochu teorie, co je jóga a co z ní můžeme čerpat pro naše hodiny s dětmi. Pojďte se nechat inspirovat, jak motivovat děti k pohybu díky jógovým pozicím, hrám a dechovým cvičením. V závěru zklidníme náš dech i mysl při relaxaci a vyzkoušíme si i společné tvoření.

Termín: 16. 4. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 31. 3. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč   

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna! Zanechte nám kontakt pro případ opakování.


Tradiční nářadí pro rodiče a děti, předškolní děti

Pojďte si s námi vyzkoušet cvičení na tradičním nářadí v roli předškolního dítěte. Budeme se věnovat jednak nácviku jednotlivých prvků, ale také stavbě nářadí jako překážky. Seznámíme vás s doporučenými metodickými postupy pro jednotlivá cvičení. Také si ukážeme jak s dětmi zacházet při dopomoci a záchraně. Vše bude možné si vyzkoušet přímo při praktickém nácviku.

Termín: 13. 5. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 28. 4. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč   

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna! Zanechte nám kontakt pro případ opakování.


Cvičíme s rozumem

Cílem semináře je získání lepšího porozumění pohybovému aparátu a funkci svalů. Prakticky si vyzkoušíme různé varianty posilování a protahování základních svalových skupin. Zároveň se pokusíme odhalit nejčastější chyby a vyvrátit tradiční cvičební mýty. Seminář je určen nejen pro cvičitele všestrannosti.

Termín: 14. 5. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 28. 4. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce je naplněna! Zanechte nám kontakt pro případ opakování.


Cvičíme s rozumem (opakování)

Cílem semináře je získání lepšího porozumění pohybovému aparátu a funkci svalů. Prakticky si vyzkoušíme různé varianty posilování a protahování základních svalových skupin. Zároveň se pokusíme odhalit nejčastější chyby a vyvrátit tradiční cvičební mýty. Seminář je určen nejen pro cvičitele všestrannosti.

Termín: 16. 4. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 31. 3. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu při opakování zanechte kontakt ZDE!


Šplh na laně

Šplh na laně je po celé roky neodmyslitelně spjat se Sokolem a historicky první zlatou Olympijskou medailí. Na semináři se po krátké exkurzi do historie a současnosti budeme věnovat správnému rozcvičení po účely šplhu na laně, techniku pohybu, správný trénink samotného šplhu a startu, regeneraci a kompenzaci. Lektorský sbor bude složen ze závodníků, trenérů a členů výboru šplhu na laně.

Termín: 17. 6. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 10. 6. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: abendikova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 228

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zanechte nám kontakt ZDE!


Prázdninovka revival

Byl*a jsi na prázdninové škole a chybí ti? Chceš si připomenout atmosféru a pozdravit s ostatními absolventy i lektory z Ústřední školy? Připravili jsme pro všechny absolventy skvělou akci "Prázdninovka revival". Na programu bude (oblíbené) zpívání, přednášky, sportovní hry, workshopy i společenský večer. Pokud máš čas rádi Tě uvidíme! Zarezervuji si místo, dřív než bude plno!

POZOR! AKCE JE URČENA POUZE PRO ABSOLVENTY PRÁZDNINOVÉ ŠKOLY MLADÝCH POMAHATELŮ

Termín: 8.–10. 9. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 30. 7. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 600 Kč Kč   

veřejnost: 600 Kč Kč   

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlašování na akci uzavřeno.


Sokol v běhu

Seminář pro všechny, kteří rádi vyběhnou a rádi by zaběhli delší tratě či zlepšili svůj čas. Povíme si, čemu věnovat pozornost před vyběhnutím, budeme se věnovat technice běhu a jak trénovat, abychom se zlepšovali. Součástí bude i výběh, kdy se budeme věnovat technice individuálně a prakticky. Nebude chybět ani část věnovaná regeneraci, výživě a nejčastějším zraněním. 

Termín: 16. 9. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 10. 9. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: abendikova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 228

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu při opakování zanechte kontakt ZDE!


Základy lezení na umělých stěnách

Lezení nejen na umělých stěnách se těší velkému zájmu. V rámci dvoudenního semináře se naučíme základy boulderingu i lezení na obtížnost (s lanem). Kromě základů bezpečnosti a jištění se budeme věnovat základní technice a jak postupovat v nácviku. Lektory nám budou zkušení instruktoři z lezeckého centra Smíchoff. V ceně semináře jsou oba dny v lezecké centru Smíchoff se zkušenými instruktory, zapůjčení materiálu a přespání "pod převisem".

Termín: 23.–24. 9. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 12. 9. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 2 600 Kč    

veřejnost: 3 000 Kč   

Kontakt: abendikova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 228

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu při opakování zanechte kontakt ZDE!


Jak na cvičení tělesného jádra (Core trénink)?

Co všechno Core Training obnáší a co bychom o něm měli znát? Tématem bude svalová souhra a jak se pohybovat, aby záda zůstala zdravá. Popíšeme si, jak správně zhodnotit držení těla, ukážeme si metodiky tréninku a seznámíme se s “Animal Flow”. Věnovat se budeme také cvičení na víceúčelových bradlech a další tréninkovou pomůckou - speciálním závěsným systémem, který dává důraz na soustavnou aktivaci těla a podporuje kooperaci mezi jednotlivci a schopnost pracovat s vlastním tělem. 

Termín: 23. 9. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 8. 9. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 200 Kč Kč   

veřejnost: 2 400 Kč Kč   

Kontakt: lmedunova@sokol.eu, tel.: ´+420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu při opakování zanechte kontakt ZDE!


Gymnastika pro pokročilé: hrazda a prostná

Seminář vhodný zejména pro cvičitele, kteří se ve svých hodinách věnují gymnastice. Seznámíme se s průpravnými cviky, metodikou nácviku pokročilých prvků na prostných a hrazdě. V dobřichovickém JojoGymu se budeme věnovat pokročilejším prvkům (např. vzklopkám, točům až veletočům, na prostných flikům, saltům apod.) Prostor bude věnován i praktickému osvojení poskytování dopomoci a záchrany. Vše si vyzkoušíte hravou formou pod vedením zkušených lektorů. Díky semináři budou Vaši svěřenci lépe připraveni nejen na závody sportovní všestrannosti. Lektory nám budou Kateřina Vlková a Svjatoslav Solovjev. 

Termín: 14. 10. 2023

Místo: Praha / Dobřichovice

Přihlášky: do 29. 9. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč    

Kontakt: abendikova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 228

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu při opakování zanechte kontakt ZDE!


Gymnastika pro pokročilé: přeskok a kruhy

Seminář vhodný zejména pro cvičitele, kteří se ve svých hodinách věnují gymnastice. Seznámíme se s průpravnými cviky, metodikou nácviku pokročilých prvků na přeskoku a kruzích. V dobřichovickém JojoGymu se budeme věnovat pokročilejším prvkům (např. vzepřením, spádům apod. , na přeskoku od přemetu až k saltům a vrutům) Prostor bude věnován i praktickému osvojení poskytování dopomoci a záchrany. Vše si vyzkoušíte hravou formou pod vedením zkušených lektorů. Díky semináři budou Vaši svěřenci lépe připraveni nejen na závody sportovní všestrannosti. Lektory nám budou Kateřina Vlková a Svjatoslav Solovjev. 

Termín: 15. 10. 2023

Místo: Praha / Dobřichovice

Přihlášky: do 29. 9. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: abendikova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 228

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu při opakování zanechte kontakt ZDE!


Funkční cvičení 3x jinak

Tento seminář nabízí netradiční tréninkové metody. 1. Trénink ve dvojicích s odporovým systémem Buddy pro rozšíření cvičení o nový rozměr. Zahrnuje práci s napětím, důraz na koordinaci a týmovou práci. 2. Aktivační trénink s Drillovými průpravami zaměřenými na celotělové cvičení s důrazem na rozsah a kloubní koordinaci. 3. Blazepod – trénink s reakčními světly pro neurogenní trénink, rozvoj rychlosti a prostorové orientace. Tyto metody lze snadno začlenit do hodin i osobního tréninku, a jsou také vhodné pro překonání stagnace. Mohou se stát pevnou součástí vašich lekcí.

Termín: 15. 10. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 29. 9. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč Kč   

veřejnost: 2 000 Kč Kč   

Kontakt: lmedunova@sokol.eu, tel.: ´+420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásti škola 2023


Nářadí pro rodiče a děti, předškolní děti – tradiční i netradiční

Pokračování cvičení na nářadí – tentokráte rozšířené o náměty na použití netradiční molitanové sestavy i v kombinacích s tradičním nářadím. Bude vysvětlena metodika nácviku jednotlivých prvků včetně zásad dopomoci a záchrany. Ukážeme využití nářadí při tvorbě překážkových sestav, které si budete moci i prakticky vyzkoušet. Součástí semináře bude i využití vašich námětů.

Termín: 21. 10. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 6. 10. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč Kč   

veřejnost: 2 000 Kč Kč   

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu při opakování zanechte kontakt ZDE!


 
„Zvířátka a jóga" pro rodiče  a děti i pro předškoláky

Zvířecí svět člověka odjakživa fascinoval a inspiroval. Jógové pozice mají názvy zvířat a nás neohebné povzbuzují napodobovat ladnost jejich pohybů. Díky jejich schopnosti se řídit svými instinkty a pocity se pohybují naprosto přirozeně na rozdíl od nás. Pojďme se důkladně protáhnout jako pes nebo kočka, kteří to dělají automaticky po každém probuzení. Vzlétneme jako orel, zamáváme křídly jako motýl, vyskočíme jako žába, zařveme si jako lev, jako koník budeme vyhazovat kopýtka do vzduchu, roztáhneme křídla jako vážka, zasyčíme si jako kobra a mnoho dalších zvířat nás bude inspirovat. Vyzkoušíme si různé dechové a relaxační techniky. Věřím, že hodina vedená s úsměvem, vlídností a laskavostí je nejlepší klíč k motivaci k pohybu.

Termín: 4. 11. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 20. 10. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč    

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu při opakování zanechte kontakt ZDE!


Fitjazz – level A

Ústřední škola dlouhodobě spolupracuje s autorkou unikátního systému Fitjazz®, MgA. Helenou Peerovou. Pro tento podzim jsme pro Vás připravili jedinečnou možnost seznámit se s tímto systémem a proniknout do jeho podstaty. Nabídka je určena zejména pro stávající sokolské cvičitele. 

Fitjazz® je unikátní pohybový systém zaměřený na zdravý taneční pohyb, rozproudění energie v těle i formování postavy. Využívá tříbodového nastavení chodidla, což vede k výraznému zlepšení držení těla, úlevě od chronických bolestí pohybového aparátu a v neposlední řadě k obnově a zvýšení energie v těle. To vše při žánrově pestrém hudebním doprovodu přináší radost z tance a probuzení naší ženskosti. 

Obsah: Základní principy Fitjazzu®, Ukázkové lekce Fitjazzu® pro začátečníky a mírně pokročilé, Stavba cvičební jednotky a její obsah; Postavení na třech bodech, Základy techniky jazzového tance, Zásobník cviků a tvorba choreografie, Práce s hudbou, Pedagogika a metodika výuky, Práce s cvičencem, Přednáška z fyziologie Fitjazzu®.

Výstup: Naučíme Vás využívat principy Fitjazzu®. Přineseme inspiraci do cvičebních jednotek posilovacího, kondičního i tanečních charakteru. Fitjazz je možné propojit např. s formami jako je pilates, jóga, tanec, core trénink atd. 

(Pro ty z Vás, kteří chtějí vést cvičební hodiny pod označením Fitjazz®, je možnost po uhrazení licenčního poplatku využívat logo  a označení Fitjazz® při propagaci hodin a být zařazeni do oficiální databáze instruktorů Fitjazzu® uveřejněných na stránkách www.helenapeer.com spolu s Vaším kontaktem. Bližší informace o této nabídce budou sděleny účastníkům akce.) 

Termín: 1.–3. 12. 2023

Místo: Praha

Přihlášky: do 17. 11. 2023

Poplatek:  

člen ČOS: 2 700 Kč 

veřejnost: 3 200 Kč

Kontakt: skola@sokol.eu , tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásti škola 2023


Pro všechny semináře platí

E-mailový kontakt: skola@sokol.eu

Telefon: +420 257 007 259

Přihlašování bude umožněno cca 3 měsíce před začátkem akce.

Přečtěte si i možnosti ubytování a parkování.

Prostudujte si studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky na této stránce.


Platební PODMÍNKY

 1. Přihláška je platná po uhrazení účastnického poplatku!
 2. Platba je možná pouze na bankovní účet (složenkou, převodem z BÚ) až po vystavení faktury.
 3. Prosíme, dodržujte dobu splatnosti uvedenou na faktuře!
 4. Bez připsání účastnického poplatku na náš účet Vás nejprve upozorníme na chybějící platbu, následně Vaše místo bude postoupeno dalším zájemcům o akci.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu účastníků akci zrušit, v případě naplnění maximální kapacity akce ukončit příjem přihlášek před uzávěrkou.

Stornovací PODMÍNKY

 1. V případě zrušení akce ze strany ÚŠ ČOS bude účastnický poplatek vrácen v plné výši na bankovní účet.
 2. Při zrušení přihlášky ze strany účastníka:
 3. Před termínem uzávěrky pro přihlášky – účastnický poplatek bude vrácen v plné výši.
 4. Po termínu uzávěrky pro přihlášky – storno poplatek ve výši 100 % bez náhrady.
 5. Při zrušení přihlášky ze strany uchazeče po termínu uzávěrky ani jeho řádné omluvení nezakládá nárok na zrušení povinnosti uhradit stornovací poplatek.
 6. Řádné omluvení účasti je možné pouze ze závažných důvodů telefonicky, e-mailem, případně písemně.
 7. Po vzájemné dohodě lze na akci vyslat náhradníka místo přihlášeného.

ZÁJEM O AKCI A AKCE NA KLÍČ

Zaujala Vás akce která již proběhla, nebo je již plná kapacita a chcete se akce zúčastnit? Zanechte nám na Vás kontakt přes formulář a pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat. Pokud bude více zájemců o stejnou akci (zpravidla minimálně 15) pokusíme se ji zopakovat v nejbližším možném termínu.  

Nabízíme možnost uspořádání semináře nebo školení „na klíč“ pro tělocvičnou jednotu, sokolskou župu i jiné organizace a spolky. Nemusíte se starat o organizaci, vše připravíme na základě vašich potřeb. Pokud máte o tuto možnost zájem, kontaktujte nás na skola@sokol.eu

 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace