Česká obec sokolská
10. 10. 2021

Přebor v přespolním běhu Dalešice

PŘIHLÁŠKY

Do 6. října 2021 (jmenný seznam závodníků dle kategorií + rok narození) na adresu spacve@centrum.cz nebo na kancelář župy plk. Švece zupaplksvece@seznam.cz.

PODMÍNKY

  • Vysílající jednota odevzdá při prezenci samostatný list se soupiskou všech svých závodníků podle kategorií (průkazy ČOS se zaplacenými známkami na rok 2021, případně na soupisce čestné prohlášení statutárního zástupce sokolské jednoty o zaplacení členských známek na rok 2021).
  • Startovné činí 50 Kč na každého sokolského závodníka. Pro závodníky, kteří NEJSOU členy Sokola, činí startovné 100 Kč za závodníka –uhradí se při prezenci.
  • Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající jednota. Sokolští závodníci jsou pojištěni v rámci ČOS. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
  • Závodí se podle soutěžního řádu na rok 2021/2022.
  • Pro vlastní závod lze použít jakýkoliv vhodný sportovní úbor, u sokolských závodníků je doporučené označení sokolskou symbolikou. 
  • Přebor není určen pro sportovce registrované v běžeckých atletických oddílech ČAS.

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ

Předškolní děti                 2016 a mladší              300 m

Mladší žáci a žákyně I.     2013–2015                  1 250 m

Mladší žáci a žákyně II.    2011–2012                  1 250 m

Starší žáci a žákyně III.   2009–2010                  2 000 m

Starší žákyně IV.             2007–2008                  2 000 m

Starší žáci IV.                 2007–2008                  3 600 m

Dorostenci                     2004–2006                  4 900 m

Dorostenky                    2004–2006                  3 600 m

Ženy                             2003 a starší                3 600 m

Muži                              2003 a starší               4 900 m

 

ČASOVÝ ROZVRH

8.45–9.15      prezence, upřesnění přihlášek, prohlídka tratě

9.30–10.00    porada rozhodčích, výdej startovních čísel

10.00            předpokládané zahájení 

Mapa
Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace