Česká obec sokolská

Bratr Jindřich Kostkuba
Získal zlatou sokolskou medaili

09. 01. 2023

Jako každý rok, tak i letos jsme uskutečnili 20.12.2022 setkání a besedu s jubilanty, pamětníky i sokolkami, které reprezentovaly Sokol na Madeiře. Rok 2022 byl významný již tím, že to bylo 160 let od vzniku Sokola a i v našem Klubu seniorek Renáty Tyršové Jalmax i v Sokole se našla řada významných jubileií kromě jiného i 30. výročí vzniku naší Sokolské župy Severočeské - Novákovy a to rozdělením Sokolské župy Krušnohorské – Kukaňovy na 2 župy. Také uplynulo 80 let, od popravy br. Václava Nováka s celou rodinou v koncentračním táboře Mauthausen v době Heydrichiády, po kterém je pojmenována naše jednota.

Zlatým hřebem zakončení roku bylo však v naší Tělocvičné jednotě Sokol Jalůvčí ještě další jubileum a to, že našemu členu 90letému br. Jindřichu Kostkubovi byla předána sokolská zlatá medaile za jeho celoživotní činnost v Sokole. 

Br. Jindřich šel ve stopách svého otce, který byl také velkým Sokolem a stál u zrodu jednoty v Jalůvčí. Br. Jindřich byl také při vzniku rozdělování župy a několik let také pracoval na župě jako činovník od obnovení Sokola v roce 1990. Zlatá medaile mu byla předána starostkou župy ses. Dagmar Toncarovou a jednatelem naší jednoty br. Josefem Slížkem za účasti přítomných pozvaných sokolů i hostů v restauraci U Supa na Jalůvčí.

Setkání i beseda se nesly v srdečném duchu a zavzpomínalo se i na začátky a akce dřívější i současné. Do besedy se zapojily i děvčata, které reprezentovaly naši jednotu a Sokol vůbec na Age Gym 2022 na Madeiře a přiblížily přítomným přátelskou atmosféru při vystupování i procházkách po okolní krásné přírodě. Celkem byly Pamětní listy předány 13 jubilantům a 5 reprezentantkám Sokola na Madeiře.

Při besedování se také vzpomenula akce Adventní procházky od 27.11. - 24.12. 2022 a byla jsem ráda, že se nás zapojilo celkem 21 účastníků z toho dva muži. Připomenula jsem, že musí být odeslané Záznamníky km do 31.12. 2022. 

Náladu i účast pozvaných trochu zkomplikovala ledovatka, která se právě v této dny na severu Čech vyskytla a bylo dokonce omezení vycházení ven, protože nebylo možné se v některých místech dostat z domu, natož chodit a přijet na Jalůvčí. Setkání se však vydařilo i s menším počtem přítomných a vše dopadlo ke spokojenosti pořadatelů i pozvaných. 

Všem jubilantům, především br. Jindřichu Kostkubovi patří velká gratulace, dík i přání hlavně pevného zdravíčka do dalších činorodých let.           

Autorka: Helena Pokorná, vedoucí Klubu Renáty Tyršové Jalmax při T. J. Sokol Jalůvčí

 

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace