Česká obec sokolská

Bratr Jindřich Kostkuba
Získal zlatou sokolskou medaili

09. 01. 2023

Jako každý rok, tak i letos jsme uskutečnili 20.12.2022 setkání a besedu s jubilanty, pamětníky i sokolkami, které reprezentovaly Sokol na Madeiře. Rok 2022 byl významný již tím, že to bylo 160 let od vzniku Sokola a i v našem Klubu seniorek Renáty Tyršové Jalmax i v Sokole se našla řada významných jubileií kromě jiného i 30. výročí vzniku naší Sokolské župy Severočeské - Novákovy a to rozdělením Sokolské župy Krušnohorské – Kukaňovy na 2 župy. Také uplynulo 80 let, od popravy br. Václava Nováka s celou rodinou v koncentračním táboře Mauthausen v době Heydrichiády, po kterém je pojmenována naše jednota.

Zlatým hřebem zakončení roku bylo však v naší Tělocvičné jednotě Sokol Jalůvčí ještě další jubileum a to, že našemu členu 90letému br. Jindřichu Kostkubovi byla předána sokolská zlatá medaile za jeho celoživotní činnost v Sokole. 

Br. Jindřich šel ve stopách svého otce, který byl také velkým Sokolem a stál u zrodu jednoty v Jalůvčí. Br. Jindřich byl také při vzniku rozdělování župy a několik let také pracoval na župě jako činovník od obnovení Sokola v roce 1990. Zlatá medaile mu byla předána starostkou župy ses. Dagmar Toncarovou a jednatelem naší jednoty br. Josefem Slížkem za účasti přítomných pozvaných sokolů i hostů v restauraci U Supa na Jalůvčí.

Setkání i beseda se nesly v srdečném duchu a zavzpomínalo se i na začátky a akce dřívější i současné. Do besedy se zapojily i děvčata, které reprezentovaly naši jednotu a Sokol vůbec na Age Gym 2022 na Madeiře a přiblížily přítomným přátelskou atmosféru při vystupování i procházkách po okolní krásné přírodě. Celkem byly Pamětní listy předány 13 jubilantům a 5 reprezentantkám Sokola na Madeiře.

Při besedování se také vzpomenula akce Adventní procházky od 27.11. - 24.12. 2022 a byla jsem ráda, že se nás zapojilo celkem 21 účastníků z toho dva muži. Připomenula jsem, že musí být odeslané Záznamníky km do 31.12. 2022. 

Náladu i účast pozvaných trochu zkomplikovala ledovatka, která se právě v této dny na severu Čech vyskytla a bylo dokonce omezení vycházení ven, protože nebylo možné se v některých místech dostat z domu, natož chodit a přijet na Jalůvčí. Setkání se však vydařilo i s menším počtem přítomných a vše dopadlo ke spokojenosti pořadatelů i pozvaných. 

Všem jubilantům, především br. Jindřichu Kostkubovi patří velká gratulace, dík i přání hlavně pevného zdravíčka do dalších činorodých let.           

Autorka: Helena Pokorná, vedoucí Klubu Renáty Tyršové Jalmax při T. J. Sokol Jalůvčí

 

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace