Česká obec sokolská

Obnovujeme projekt v plném rozsahu

Před Covidem komise PP spustila mezisletový projekt Sokolské prameny 2019 - 2023, jehož cílem bylo připomenutí důležitosti vody v krajině, kolem nás a pro náš život. Bylo zorganizováno několik prvních výprav k pramenům, ale než se mohl projekt pořádně nadechnout, společné akce byly zastaveny. Na jaře 2021 proběhla individuální Jarní výzva -která byla k 22. 6. 2021 ukončena a jejímž cílem bylo umožnit individuální výlety do přírody při dodržení všech aktuálních protiepidemických opatření - děkujeme všem, kteří se do Jarní výzvy zapojili.

Nyní snad nastává doba, která opět umožní organizaci společných výletů k dalším pramenům v rámci projektu.

Projekt je námětem pro jednoty a župy - organizátory sokolských výletů a vyzývá k uspořádání výletu spojeného s putováním k pramenům řek, říček i méně známým tokům spojeným s dalšími aktivitami v přírodě. Připomeňte sobě, svým členům a přátelům přírody, že i v jejich okolí se nachází řeka, říčka či potok, který si zaslouží pozornost. V rámci výletu zkuste zjistit něco o řece, potoku, jeho pramenu, či si cestu zpestřete např. úklidem přírody v okolí toku.

Připojte se k projektu tím, že nám dáte alespoň 2 týdny předem o vaší akci vědět, zašlete pozvánku na e-mail: odbor.vsestrannosti@sokol.eu a jako podporu získáte upomínkové předměty s logem projektu pro účastníky, které vám budou zaslány. Též doporučujeme využít pro akci předpřipravené šablony s logem projektu pro – pozvánku a účastnický list – viz odkazy:

Pamětní list 

 • vzor Canva zde (pro úpravu je třeba přihlášení do Canvy)
 • vzor Word na disku zde (pro správné zobrazení souboru je třeba ho stáhnout do počítače)

Pozvánka

 • vzor Canva zde (pro úpravu je třeba přihlášení do Canvy)
 • vzor Word na disku zde (pro správné zobrazení souboru je třeba ho stáhnout do počítače)

Hlavičkový papír

 • vzor Canva zde (pro úpravu je třeba přihlášení do Canvy)
 • vzor Word na disku zde (pro správné zobrazení souboru je třeba ho stáhnout do počítače)

Odkazy si uložte pro další použití. Vaše zaslané pozvánky můžeme sdílet na Facebook sportovní všestrannosti a Vaší akci zaneseme do mapy akcí projektu. Pořízené fotografie, jména řek a potoků přidávejte na facebookovou skupinu projektu. Příspěvek můžete doplnit o bližší informace, kde byl snímek pořízen a Vaše dojmy, které ve Vám místo zanechalo.

Zveme vás na další akci tohoto projektu - Setkání u pramene Rokytky 2022 (termín akce bude upřesněn)

Sokolské prameny, jarní výzva


Jarní výzva 2021 Komise pobytu v přírodě ukončena!

Cílem bylo umožnit individuální výlety do přírody při dodržení všech aktuálních protiepidemických opatření - děkujeme všem, kteří se do Jarní výzvy zapojili. Celkem přišlo 41 příspěvků, zveřejněno 148 fotografií a celkem bylo navštíveno 64 soutoků i pramenů. Všem účastníkům přejeme mnoho dalších krásných zážitků na výletech do zajímavých míst v naší krásné přírodě.

Událost jarní výzva 2021

 

Mezisletový projekt Komise pobytu v přírodě OV ČOS

Navazujeme na mnohaletou tradici sokolských výletů, které se těší mezi členstvem velké oblibě. V současné době, více než kdy v minulosti, je zřejmé jak nesmírným bohatstvím je V - O - D - A. Její zásoby a kvalita jsou ve stále větším ohrožení a připomínat si tak jejich význam, chránit je a ctít, by mělo být stejnou samozřejmostí jako chránit veškeré ostatní části přírody, jimž se dostává proti vodě daleko větší pozornosti.

Projekt není koncipován na několik fází, měl by být pouze vodítkem pro jednoty a župy k dalším aktivitám v přírodě. projekt by rád dostal do povědomí členů a přátel přírody, že v jejich okolí se nachází řeka, říčka či potok, který zaslouží pozornost.

Cílem projektu je tedy zlepšit vztah k vodním tokům ČR a zlepšit povědomí o pramenech a historii s nimi spojenou.

MOTIVACE:

 • setkávání u vody nejen v době letního sjíždění řek
 • výlety i k méně známým tokům a jejich pramenům
 • předvečerní setkání před výletem s komentovaným výkladem či promítáním a navštěvovaném prameni nebo řece 

ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY:

 • setkávání u různých toků ČR, inspirace při společných aktivitách v přírodě
 • výlet spojit např. s úklidem pramenu ve spolupráci s obcemi, Českým rybářským svazem nebo jinými organizacemi. Dobrou možností propagace je spojit výlet např. s akcí "Ukliďme Česko"

OBECNÉ PODMÍNKY:

 • místo čistě přírodní
 • zřetel k ochraně přírody
 • ubytování - v tělocvičně pořádající jednoty
 • program sestaven na základě místních podmínek
 • metodické vedení - Komise pobytu v přírodě Odboru všestrannosti ČOS

 

Seznam vodních toků a jejich pramenů naleznete zde.

 

Doposud se v rámci projektu Sokolské prameny uskutečnily tyto výlety:

OSLAVA

 • Pořadatel: Komise pobytu v přírodě OV ČOS
 • Termín: 18. - 20. 10. 2019

OLŠAVA

 • Pořadatel: Sokol Pitín
 • Termín: 6. 6. 2020

SÁZAVA

 • Pořadatel: Sokol Chocerady               
 • Termín: 13. 6. 2020                              

DŘEVNICE

 • Pořadatel: Sokol Malenovice               
 • Termín: 13. 6. 2020          

ROHLOVSKÝ POTOK

 • Pořadatel: Sokol Komárov                   
 • Termín: 20. 6. 2020                            

SVRATKA, CHRUDIMKA

 • Pořadatel: Sokol Radčice                   
 • Termín: 19. 9. 2020

JIHLAVA

 • Pořadatel: Komise pobytu v přírodě OV ČOS                  
 • Termín: 15. - 17. 10. 2021 

MORAVA

 • Pořadatel: Komise pobytu v přírodě OV ČOS                  
 • Termín: 21. - 23. 1. 2022

     

Mapa

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace