Česká obec sokolská

Povinnost nosit respirátory
se od pondělí nevztahuje na sportovce

23. 10. 2021

Sportovci při tréninku, cvičení a zápase, trenéři a rozhodčí nemusí nosit respirátory. A týká se to i členů Sokola. Vyplývá to z bodu 2/y, dle kterého mají kolektivní sporty výjimku i při přípravě na soutěže organizované svazy i zastřešujícími sportovními organizacemi.

 
Dle nařízení vlády se všem osobám s účinností ode dne 25. října 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
 
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
 
y)    sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.

z) osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů, bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun, wellness zařízení a solných jeskyní.

 

Respirátory_opatření_od_25.10.

Respirátory na pracovišti 

Musí se nosit na pracovišti, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka. 

Celé opatření je k dispozici v sekci "ke stažení". 

 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace