Česká obec sokolská

Neznámý Tyršův autograf
obohatí sokolskou sbírku

26. 05. 2023

Dosud neznámý autograf Miroslava Tyrše se podařilo zástupcům Vzdělavatelského odboru České obce sokolské nalézt při třídění materiálu původně ukrytého v březnu 1939 před nacisty, který byl v Tyršově domě objeven na sklonku minulého roku.

Jedná se o list zápisu ze schůze Cvičitelského sboru Tělocvičné jednoty pražské Sokol (Sokol Pražský) ze dne 28. února 1880. Zápis nese autogramy nejen vedoucích tehdejších družstev členů, ale i družstev hochů. 

Z historického hlediska je nejcennější vlastní autogram Miroslava Tyrše. List zápisu tak významně obohatí archiv a muzejní sbírku ČOS. 

Pro zájemce bude v červnu krátce vystaven v Tyršově domě, v prostorách před Tyršovým klubem

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace