Česká obec sokolská

Aktuální informace - opatření COVID-19
Opatření platné od 10.9. 2020

10. 09. 2020

Nově jsou v platnosti pravidla vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 9. 9. t.r. s platností ode dne 10. 9. 2020.

Tato pravidla, vzhledem k současné epidemiologické situaci, obsahují zpřísněná opatření pro naši činnost na venkovních i vnitřních sportovištích:

 • na venkovních akcí je povolená účast maximálně 1 000 osob
  v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou nad 1 000 osob,
 • na akcích uvnitř budov je povolená účast maximálně 500 osob
  v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou do 1 000 osob a nad 1 000 osob.

Je nesmírně důležité zachovávat přísná bezpečnostní a hygienická opatření!

Podrobný výklad opatření  vztahujících se k naší činnosti – viz odkazy:

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani/  

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest:

 • uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování 
 • ve společných prostorách uvnitř sportovních objektů (vyjma aktivně sportujících),
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
 • při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků (!) (např. spolková činnost – zasedání, jednání, apod.)
 • při tréninku/cvičebních hodinách a soutěžích/zápasech profesionálních i amatérských sportovců – aktivně sportujících, nemusí být kryty dýchací cesty, tzn. pokud se trenér či cvičitel zapojuje do sportování, pak není třeba, aby dýchací cesty kryl; AVŠAK ve společných prostorách (sociální zázemí, společné chodby apod. je povinnost mít roušku!    

Děkujeme všem za dodržování bezpečnostních pravidel!

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace