Česká obec sokolská

17. Sraz župních zdravotníků
Velká diskuse byla o zraněních na domácích trampolínách

15. 11. 2022

V sobotu 12. listopadu 2022 se uskutečnil již 17. sraz župních zdravotníků, který každoročně pořádá zdravotní komise ČOS. Letošní vzdělávací témata se zaměřila na činnost zdravotníků na župě a v jednotách.

Počátky zdravotního zajištění v Sokole účastníkům přiblížil Martin Klement ze Vzdělavatelského odboru ČOS. Posluchače nejvíce zaujala loutková hra Bacilínek, kterou napsal MUDr. Karel Driml v roce 1922 ve snaze seznámit mladé diváky s původem a zhoubností tuberkulózy. Chladit či nechladit svalověkosterní poranění? Tuto otázku se snažil přiblížit člen zdravotní komise Michal Přibyl. Následoval přehled moderního léčení různých ran v podání Katky Machů, členky zdravotní komise.

Závěr vzdělávacího bloku patřil traumatologovi Radovanu Hudákovi z Fakultní nemocnice v Motole, jehož téma Úrazy na trampolíně (hlavně domácí) vyvolalo diskuzi, která přesáhla závěr společného setkání. Řada zdravotníků je současně cvičiteli nebo trenéry. Takže od takzvané „trampolínové“ zlomeniny se pozornost zaměřila na prevenci těchto poranění. Trampolína totiž není hračka, ale gymnastické nářadí!

Všichni se společně shodli na několika pravidlech, která by měla být při skákání na trampolínách dodržována. Zároveň doktor Hudák představil svůj návrh 5stupňového postupného zatěžování organismu ve skákání, od jednoduchých skoků na pevné podložce až po složité akrobatické prvky.

Mnoho informací se dá sdělit například mailem. Ale není nad společné setkání, kdy se sjedou sestry a bratři z celé republiky, aby si vyměnili své zkušenosti a našli odpovědi na otázky, které je trápí.

Sraz Se usktutečnil v přátelském duchu a všichni se již těší na rok 2023, kdy se 11. listopadu opět setkají v prostorách Tyršova domu, aby tentokrát prodiskutovali zdravotní zajištění župních sletů a výprav na XVII. všesokolském sletu v Praze v roce 2024.

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace