Česká obec sokolská
28. 05. 2023

Pražský společný závod v atletice Rodiče + děti, Předškolní děti a Nejmladší žactvo 28.5.2023

Sport pro všechny Praha a
Pražské sokolské župy ČOS

J. Podlipného, Podbělohorská, Pražská – Scheinerova

Vyhlášení pražské společné soutěže
P R A H A - O P E N 2023
„Memoriál Marie Kvapilové“
Pražský společný závod v atletice

Rodiče + děti, Předškolní děti a Nejmladší žactvo

„Memoriál Marie Kvapilové“
Pořadatel: SPV Praha a Pražské sokolské župy ČOS
Termín: neděle 28. 5. 2023
Místo konání: stadion Dukla Praha - Juliska – Praha 6
Doprava: metro A, výstup stanice Dejvická, nebo tram. Vítězné náměstí, pokračovat
tramvají č. 8 do stanice Podbaba a dále pěšky cca 10 min. do kopce ulicí Pod
Juliskou (za hotelem CROWNE PLAZA)
metro A, výstup stanice Hradčanská nebo Bořislavka dále autobusem č. 131
do stanice Juliska
Časový harmonogram závodu:
R+D prezence 8.15 – 8.50 hod. zahájení závodu 9.00 hod.
NŽ prezence 10.50 – 11.20 hod. zahájení závodu 11.30 hod.
PD prezence 13.15 – 13.50 hod. zahájení závodu 14.00 hod.
Ředitel soutěže: Anna Horáková
Hlavní rozhodčí: Iva Pízová
Přihlášky: nejpozději do 17. května 2023
e-mail: pizova@caspv.cz
Přihlášky musí obsahovat: - příslušnou věkovou kategorii
- jména závodníků včetně roku narození

- jméno vedoucího závodníků příslušné kategorie včetně telefonu
- TJ či ZS uvede na přihlášce i jméno rozhodčího a organizátora
včetně telefonického spojení

Termíny přihlášek nutno dodržet, na pozdní přihlášky nebude brán zřetel!
Nepřihlášené tělovýchovné jednoty (TJ) či zájmové skupiny (ZS) se do závodu
nepřipouštějí.

TJ či ZS může do každé kategorie soutěže přihlásit:
1) Jedno družstvo dívek (4 závodnice) a jedno družstvo chlapců (4 závodníci) – tj. 2 čtyřčlenná
družstva (8 závodníků)

nebo

2) a) jedno družstvo mix (6 závodníků) – 4 závodníci tvoří družstvo (musí zde být
alespoň jeden závodník druhého pohlaví) + 2 jednotlivci

nebo

b) jedno družstvo dívek (6 závodníků) – 4 závodnice tvoří družstvo + 2 jednotlivci

nebo

c) jedno družstvo chlapců (6 závodníků) – 4 závodníci tvoří družstvo + 2 jednotlivci
k tomuto bodu: na přihlášce musí být vyznačeno, kteří závodníci soutěží za družstvo a kteří

jsou jednotlivci
nebo
3) Jednotlivce (pokud nemá celé družstvo)
Z přihlášky musí být jasně zřetelné, kteří závodníci tvoří družstvo a kteří závodí jako
jednotlivci. V případě jména závodníka, u kterého není jasné, zda se jedná o dívku nebo
chlapce, je nutné to do přihlášky označit do závorky za jméno heslem „D“ nebo „H“.
U prezence se závodníci prokáží platným členským průkazem ČOS nebo ČASPV nebo předloží
soupisku potvrzenou odborem TJ či ZS. Z podkladů musí být patrno datum narození závodníka.
Startovné - hradí se při prezenci závodníků: 100,- Kč za dítě PD nebo NŽ
100,- Kč za pár R+D
Za každého závodníka, který bude závodit mimo rozsah možnosti přihlášek bude
vybíráno startovné 200,- Kč.
Pokud se mění složení družstva až při prezenci, je vedoucí družstva povinen IHNED opravy
provést u počtářské komise. Žádné úpravy po zahájení závodu nebudou možné.
Rozlosování soutěže bude provedeno po uzavření přihlášek a časový rozpis bude vyhlášen před
zahájením závodu.
Základní kola soutěže v Atletice doporučujeme uskutečnit v odborech, oddílech a zájmových
skupinách v květnu 2022.
Každá jednota přihlásí jmenovitě minimálně jednoho rozhodčího, který musí rozhodovat
všechny tři kategorie, a jednoho organizátora, který se může mezi kategoriemi vystřídat.
Při nesplnění této podmínky nebude družstvo do soutěže připuštěno!
Porada rozhodčích a organizátorů v 8.30 hod.

Soutěžní kategorie: družstva chlapců, družstva dívek, družstva mix
jednotlivci dívky, jednotlivci chlapci, páry

Další pokyny a upozornění pro všechny účastníky:
1. Tretry a kopačky jsou nepřípustné, pouze sportovní obuv vhodná na tartan (tj. bez černé
podrážky).
2. Vstup rodičů (kromě dospělého závodníka v kategorie R+D) na hřiště je přísně
zakázán.
3. Každá skupina dětí musí mít vedoucího (ve sportovním úboru a obuvi), který za děti
zodpovídá po celou dobu závodu.
K převlékání je k dispozici tribuna; doporučujeme vedoucím, aby zajistili hlídání
oblečení dospělou osobou.
4. Za zdravotní stav dětí zodpovídají rodiče.
5. Pojištění všech účastníků je zajištěno v rámci pojištění jednotlivých organizací.
6. Vyhlášení výsledků je minimálně 30 min. po ukončení závodu.
7. Na závodech budou pořizovány dokumentační fotografie a po závodě bude zveřejněno
pořadí závodníků.
POZOR: v místě bude k dispozici stánek s nápoji a občerstvením.
Soutěžní kategorie a disciplíny:
 R+D rok narození 2019 a mladší
Disciplíny:
Dítě: skok do dálky z místa, hod tenisovým míčkem z místa, běh na 10 m
Rodič (nebo osoba starší 18 let): skok do dálky z místa, hod „hadrákem“ z místa (bez poskoku)
 PD rok narození 2017 a 2018
Disciplíny:
skok do dálky s rozběhem (odraz ne z prkna, ale z vymezeného prostoru o šířce 50 cm), hod
tenisovým míčkem z místa, ne z rozběhu, běh na 20 m (sprint), běh na 100 m (vytrvalostní)
 NŽ rok narození 2016
Disciplíny:
skok do dálky s rozběhem (odraz ne z prkna, ale z vymezeného prostoru o šířce 50 cm), hod
tenisovým míčkem z rozběhu (nezvládne-li, je povolen i hod z místa), běh na 20 m (sprint),
běh na 150 m (vytrvalostní)

Praha, duben 2023

Karel Kovařovic Václav Šercl, v.r.
za Pražské župy ČOS za SPV Praha

Za správnost: J. Rosenbaumová

Mapa
Ke stažení

Dokumenty ke stažení

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace