Česká obec sokolská
23. 09. - 30.09. 2022

2022 #BeActive Sokol spolu v pohybu Benátky nad Jizerou

Téma letošního roku bude zaměřeno na seznámení veřejnosti s používáním tělocvičného nářadí a náčiní, které máme v našich tělocvičnách

Sokol Benátky představí, především dětem nejenom nářadí ale i různá pohybová cvičení, která se dnes už nevyužívají. Jsme zvědavý, kdo z vás to zvládne.

20. září srdečně zveme všechny nové zájemce o všestrannost a gymnastiku.

21. září v sokolovně budou chlapci nového oddílů připravení  předvěst co se naučili

22. září od 14.30 hod. všestrannost

23. září  je možné zhlédnout florbal od 17.00 do 18.00 hodin

Jste všichni srdečně zvání

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace