Česká obec sokolská

Poznejte, jak se dělá sport v zahraničí
Vycestuje s programem Erasmus+ Sport

10. 01. 2023

Populární program Erasmus, který umožňuje studentům cestovat po Evropě a získávat zkušenosti za minimální náklady, se rozšiřuje. Od začátku roku 2023 je zaměřen i na starší, nejen na studenty. Navíc je cílen na pracovníky sportovních organizací. Tedy i Sokola.

Program Erasmus+ Sport je hrazen z Evropské unie a je zaměřen na mobilitu pracovníků sportovních organizací, kteří nyní budou mít možnost vycestovat do zahraničí a tím rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti sportu. Cílem programu je především budování kapacit, rozvoj sportovních organizací, které působí v oblasti amatérského sportu a zároveň profesní rozvoj trenérů a dalších zaměstnanců sportovních organizací.

Bližší informace k programu naleznete příručce programu, kterou jsme v české verzi stáhli a je k dispozici v Dokumentech ke stažení -  str. 196.

„Obecným cílem této akce je poskytnout pracovníkům sportovních organizací, zejména v oblasti sportu na základní úrovni, příležitost zlepšit své kompetence a kvalifikace a získat nové dovednosti prostřednictvím vzdělávací mobility, při níž stráví určitou dobu v zahraničí, a tím přispět k budování kapacit a rozvoji sportovních organizací," uvádí se v dokumentu.

Konkrétně je cílem projektů mobility v oblasti sportu:
  • zaměřit se na sport na základní úrovni, a to s ohledem na důležitou úlohu, kterou sport plní z hlediska podpory fyzické aktivity a zdravého životního stylu, mezilidských vztahů, sociálního začleňování a rovnosti,
  • rozvíjet evropský rozměr ve sportu a mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávací mobility ve sportu,
  • budovat kapacity organizací na základní úrovni,
  • zlepšovat znalosti a know-how pracovníků ve sportu,
  • prosazovat společné evropské hodnoty prostřednictvím sportu, řádnou správu a integritu ve sportu, jakož i vzdělávání, odbornou přípravu a dovednosti ve sportu a prostřednictvím sportu,
  • podporovat aktivní a životní styl šetrný k životnímu prostředí a aktivní občanství,
  • vybudovat evropské sítě trenérů a pracovníků ve sportu.

 

Přihlaste se na seminář, kde se dozvíte více: 11. 1. Plzeň, 18. 1. Brno

Dům zahraniční spolupráce, který má program Erasmus+ Sport v České republice na starosti, pořádá k této nové možnosti vzdělávání semináře, kde se bude o projektu mluvit. Jsou určeny jak pro sportovní organizace, tak pro samotné trenéry a pracovníky působící v oblasti sportu. Na semináře je možné se registrovat skrze odkazy níže.

První seminář je již zítra v Plzni 11. 1. 2023 PlzeňInformační seminář k programu Erasmus+ Sport

Další o týden později v Brně 18. 1. 2023 BrnoInformační seminář k programu Erasmus+ Sport

Možnost individuální konzultace

Pokud vám žádný termín semináře nevyhovuje, lze se přihlásit na individuální konzultace. Ty se konají každý čtvrtek až do 16. února v časech od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00. 

V případě zájmu o individuální konzultaci napište na e-mail barbora.abrahamova@dzs.cz datum a čas, který by vám vyhovoval. Konzultace se může uskutečnit jak online, tak fyzicky. 

 

 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace