Česká obec sokolská

#BeActive Sokol spolu v pohybu proběhne v týdnu 23.  30. září 2022

Cílem projektu je podporovat po celý rok spolupráci a otevřenost mezi jednotlivými složkami ČOS a veřejností. Hlavní důraz je kladen na zapojení dosud neaktivní veřejnosti do rozsáhlého spektra pohybových, sportovních a kulturních aktivit Sokola. Nástrojem je pravidelná činnost v tělocvičných jednotách, kde mohou být představeny významné projekty ČOS zaměřené na rozvoj pohybové gramotnosti celého věkového spektra. Základ těchto projektů spočívá v nenásilném a populárním seznamování veřejnosti se cvičebními programy Sokola, jejichž podstata spočívá ve zdravotně orientované zdatnosti, která má ambici stát se celoživotní potřebou každého jednotlivce.

Týden Sokol spolu v pohybu je tradiční akcí, která je vrcholem tohoto projektu. Na jeden týden v roce spojí sokolské jednoty své síly a dají veřejnosti vědět, že Sokol žije! Týden probíhá vždy v září, takže organizované akce mohou sloužit i jako nábor. Mohou samozřejmě plnit i jiné funkce  seznámení veřejnosti s činností ve vašem sokole, setkání cvičenců po prázdninách, otevřené cvičební hodiny, rodinné sportovní akce, závody, soutěže, turnaje, výlety a další.

Téma loňského ročníku #BeActive Sokol spolu v pohybu bylo zaměřeno na prezentaci disciplín Sokolského odznaku zdatnosti (SOZ) pro žactvo. Téma letošního ročníku bude zaměřeno na seznámení veřejnosti s používáním tělocvičného nářadí a náčiní, které máme v našich tělocvičnách.

Sokol spolu v pohybu je propojen s projektem Evropské komise s názvem Evropský týden sportu (EWOS). Cílem je prezentovat Sokol jako nesmírně činorodou a otevřenou organizaci, která zahajuje cvičební rok prezentací své pravidelné činnosti spojenou s náborem do svých oddílů nebo jen inspirací pro trávení volného času pro všechny věkové kategorie. Přihlásit do projektu lze jakoukoliv akci, která splňuje podmínku otevřenosti pro veřejnost a termín konání je ve výše uvedeném týdnu.

#BeActive Night

Významnou součástí tohoto týdne sportu je také #BeActive Night, která připadá na sobotu 24. 9. večer. Pro tento den je připravena výzva na večerní překonání co nejdelší vzdálenosti libovolnou formou, jako je například běh, pochod, orientační závod nebo pohádkový les.

Uběhnuté či ušlé vzdálenosti z každé akce z T.J. Sokol se sečtou dohromady a bude vyhodnocena jednota s nejdelší překonanou vzdáleností.

Registrovat se můžete zde!

V případě, že se nestihnete přihlásit v termínu nebo pokud nevyužijete materiální podporu, i tak vás prosíme o přihlášení do projektu, abychom ho mohli propagovat a ukázat, co se děje ve vaší jednotě.

Plakát na akci si můžete sami vyrobit na míru po přihlášení v programu Canva.com

Další informace o projektu jsou zde.

Sokol spolu v pohybu 2021
  • termín: 23.  30. 9. 2021
  • 237 akcí po celé ČR
  • 15 776 účastníků a 1 846 pořadatelů z řad sokolských cvičitelů

 

Sokol spolu v pohybu 2020
  • termín: 23.  30. 9. 2020
  • 157 akcí po celé ČR
  • 12 946 účastníků a 1 401 pořadatelů z řad sokolských cvičitelů

 

Sokol spolu v pohybu 2019
  • termín: 16.  22. 9. 2019
  • 149 akcí po celé ČR
  • 19 757 účastníků a 1 467 pořadatelů z řad sokolských cvičitelů
Mapa
Aktuality projektu
Více aktualit

Fotky

Kalendář Akcí
28
09

Podomský Prďák

Kde: Podomí

29
09

Sokol spolu v pohybu 2023

Kde: Sokolská 124/38, 75701, Valašské Meziříčí

04
11

Strašidelný les

Kde: Padochov

31
12

Silvestr na Sokolovně v Padochově

Kde: Padochov 77

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace