Česká obec sokolská

Školení

Školení jsou většinou vícedenní vzdělávací akce pro budoucí sokolské cvičitele, trenéry nebo činovníky. Základem je školení v rozsahu 50 hodin, které opravňuje k samostatnému vedení cvičebních jednotek v sokolských tělocvičných jednotách. Školení II. třídy jsou v rozsahu 150 hodin a jsou akreditována MŠMT a mohou být podkladem k vystavení živnostenského oprávnění. 

Přehled školení v roce 2024 

PROGRAM NA ROK 2024 KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF JIŽ BRZY!

 

Semináře 

Semináře jsou většinou jednodenní, 6–8 hodinové vzdělávací akce určené pro doškolení (prodloužení platnosti průkazu) cvičitelů a pro širokou veřejnost. 

Přehled seminářů v roce 2024

Přihlášky

Elektronické přihlášky vyplňte podle pokynů k jednotlivým školením a seminářům. Přihlásit se lze nejdříve 90 dní před termínem akce. Příjem každé přihlášky je automaticky potvrzen na kontaktní e-mail.

Podrobnější informace o akci zasíláme na e-mail uvedený v přihlášce nejpozději týden před akcí.

Odesláním přihlášky se účastník závazně přihlašuje na zvolenou akci Ústřední školy ČOS a potvrzuje, že se seznámil s podmínkami účasti, zejména pak se studijním a zkušebním řádem a platebními a stornovacími podmínkami.  

S platbou účastnického poplatku vyčkejte na vystavení faktury. 


 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROGRAMU ÚSTŘEDNÍ ŠKOLY OD 1. LEDNA 2024

 

Pro nabídku vzdělávacího střediska Olomouc, klikněte sem.

Nevybrali jste si z nabídky? Můžete se podívat do termínové listiny vzdělávacích akcí Odboru všestrannosti ČOS.

Nevíte, jaký je rozdíl mezi seminářem a školením, nebo jaká jsou pravidla pro vzdělávání cvičitelů? Naleznete je na této stránce.


Školení

Školení jsou většinou vícedenní vzdělávací akce pro budoucí sokolské cvičitele, trenéry nebo činovníky. Základem je školení v rozsahu 50 hodin, které opravňuje k samostatnému vedení cvičebních jednotek v sokolských tělocvičných jednotách. Školení II. třídy jsou v rozsahu 150 hodin a jsou akreditována MŠMT a mohou být podkladem k vystavení živnostenského oprávnění. Pokud není uvedeno jinak, jsou školení pořádána v Praze.

Pro zobrazení seminářů klikni zde

 


Akreditovaná školení a semináře

 

Se Sokolem do života – seminář pro pedagogické pracovníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodikou, organizačním a technickým zajištěním projektu Se Sokolem do života (dříve Svět nekončí za vrátky). Věnovat se budeme metodice rozvoje základní motoriky, cvičení na nářadí, manipulaci s míčem a pohybové skladbě s hudebním doprovodem. Akreditovaný vzdělávací program je realizován ve dvou na sebe navazujících seminářích, každý s hodinovou dotací 4 hodiny. Osvědčení o absolvování akreditovaného semináře dostane účastník pouze při účasti na obou seminářích a je určen pedagogickým pracovníkům. 

Seminář v Praze – jarní termín

Termíny konzultací: 5. 4., 26. 4. 2024  Místo: Praha  Číslo akce: 2024-008

Přihlášky: do 22. 3. 2024

Seminář v Přerově

Termíny konzultací: 4. 5. 2024  Místo: Přerov  Číslo akce: 2024-12

Přihlášky: 19. 4. 2024

Seminář v Praze – podzimní termín

Termíny konzultací: 16. 11. 2024  Místo: Praha  Číslo akce: 2024-019 

Přihlášky: do 25. 10. 2024

Na tento termín se zatím se nelze přihlásit. Zadejte svůj kontakt a my Vás budeme informovat, jakmile to bude možné!

V PŘIHLÁŠCE SI VYBERETE MÍSTO KONÁNÍ AKCE, KDE SE ZÚČASTNÍTE

Poplatek:  

člen ČOS: 2 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč    

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Dokumenty k této akci

Akreditace k provádění akreditovaných vzdělávacích programů dle zákona 563/2004 Sb.

Akreditace vzdělávacího programu Se Sokolem do života – seminář pro ped. pracovníky

Přihlásti škola 2023


Školení III. třídy

 

Trenér mažoretek III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci trenér mažoretek III. třídy, který je uznáván Svazem mažoretek a twirlingu ČR – NBTA, z.s. Udělení kvalifikace trenéra III. třídy opravňuje absolventa vést a trénovat skupiny a oddíly všech věkových kategorií a současně je, dle směrnic Svazu mažoretek a twirlingu ČR, z.s., podmíněno členstvím ve Svazu mažoretek a twirlingu ČR. Pro účast na školení se předpokládá předchozí aktivní zkušenost s tímto sportem.

Termín: 20.–21. 1. 2024, 17.–18. 2. 2024, 16./17. 3. 2024 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: do 5. 1. 2024

Poplatek: 4 000 Kč    

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna! V případě zájmu nám zanechte kontakt ZDE.


 

Cvičitel RDPD III. třídy

Školení je určeno cvičitelkám i cvičitelům, kteří se věnují našim nejmenším cvičencům. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let. Školení bude organizováno formou dvou víkendových konzultací a samostatnými zkouškami. Kvalifikace cvičitele RDPD III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení hodin oddílů rodičů a dětí i v oddílech předškolních dětí především v rámci České obce sokolské.

Termín: 26.–28. 1., 23.–25. 2., 9./10. 3. 2024 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: do 12. 1. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 3 100 Kč    

veřejnost: 5 900 Kč    

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu o opakování, nám zanechte kontakt ZDE!


 

Trenér skoků na trampolíně III. třídy

Čtyřicetihodinové školení připravené ve spolupráci s komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace vás seznámí s metodikou tréninku skoků na trampolíně. Kurz pokrývá pravidla, biomechaniku, bezpečnost, techniku skoků a postupy výuky pro všechny věkové a dovednostní kategorie cvičenců. Teoretické přednášky mají odborníci na dané oblasti a v praktické části vás povedou zkušení trenéři nejen vrcholových závodníků ale i veřejnosti z úspěšných oddílů. V případě přihlášení nezletilých účastníků je nutný písemný souhlas zákonných zástupců a zajištění dozoru po ukončení výuky dospělým účastníkem z T.J. nebo sportovního oddílu.

Termín: 27.–28. 1. 2024, 10.–11. 2. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 12. 1. 2024

Poplatek: 5 000 Kč    

Kontakt: ematouskova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu o opakování, nám zanechte kontakt ZDE!


 

Cvičitel sportovní všestrannosti III. třídy

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele sportovní všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro různé věkové kategorie. Školení je organizováno ve 2 víkendových konzultacích (viz termíny níže) a dvou online večerech.

Termín: 2.–4. 2., 23.–25. 2., 10. 3. 2024 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: do 19. 1. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 3 100 Kč    

veřejnost: 5 900 Kč    

Kontakt: abendikova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 228

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu o opakování, nám zanechte kontakt ZDE!


 

Cvičitel seniorů III. třídy

Školení je určeno všem, kteří se chtějí věnovat vedení cvičebních jednotek seniorů v sokolských tělocvičných jednotách. Dozvíte se a prakticky vyzkoušíte zejména: jak udržovat a rozvíjet kondici lidí ve vyšším věku, jaká jsou současná doporučení pro seniory z hlediska objemu a druhu pohybových aktivit a jaké jsou vhodné metody výuky a organizační formy pro cvičení se seniory. V praxi uvidíte ukázky pohybových aktivit v tělocvičně i v přírodě. Navrhnete vlastní cvičební jednotku a provedete její rozbor.

Termín: 4.–6. 10. 2024, 1.–3. 11. 2024, 30. 11. 2024 (zkoušky)

Místo: Praha

Přihlášky: do 20. 9. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 3 100 Kč    

veřejnost: 5 900 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásti škola 2023


 

Další školení a akce

 

Programová konference ČOS

Programová konference ČOS.

Termín: AKCE ODLOŽENA

Místo: Praha

Přihlášky:

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

 

Posletové setknání 2024

Přijďte se bavit a sdílet zážitky se sletu s kolegy cvičiteli.

Termín: 6. - 10. 7. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 7. 6. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 1 500 Kč     

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

PDF pozvánka zde:

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu o opakování, nám zanechte kontakt ZDE!

 

Prázdninová škola mladých pomahatelů

Tradiční a oblíbená akce pro (nejen) sokolskou mládež. Cílem 9. ročníku je motivovat mladé lidi ve věku 15–18 let k zapojení do činnosti Sokola jako pomahatelé nebo asistenti cvičitelů v tělocvičných jednotách. Ve sletovém roce je termín z důvodu XVII. sletu posunut. Prázdninová škola se řídí filozofií: zábava – zdatnost – základy – přátelství. Náplní prázdninové školy budou upravené osnovy školení III. třídy sportovní všestrannosti doplněné a rozšířené o týmové aktivity, hry a soutěže, praktické osvojování dovedností a výchovu zážitkem. Lektory budou zejména metodici Ústřední školy ČOS a další odborníci. V ceně je zahrnut program, ubytování a strava.

Termín: 27. 7.–2. 8. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 1. 6. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 5 700 Kč    

veřejnost: 6 000 Kč    

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu o opakování, nám zanechte kontakt ZDE!


Semináře 

Semináře jsou většinou jednodenní, 6–8 hodinové vzdělávací akce určené pro doškolení (prodloužení platnosti průkazu) cvičitelů a pro širokou veřejnost. Pokud není uvedeno jinak, semináře jsou pořádány v Praze.

Pro zobrazení školení klikni zde


 

Kineziotaping I.

Na tomto semináři kineziotapingu neboli tejpování se naučíte, jak pomoci sám sobě nebo svým blízkým při bolestech pohybového aparátu, jak uvolnit přetížené svaly, jak si pomoci ke správnému držení těla, případně jak ulevit při otocích nebo pohmožděninách. A to vše pomocí pružných kineziotejpovacích pásek. Prakticky si vyzkoušíte několik základních druhů postupů a k ostatním dostanete teoretický návod. Dozvíte se, které části tejpů se natahují a které se jen pokládají, což je základ kineziotapingu, který se ze žádných obrázků a fotek nenaučíte. Balení jednoho kvalitního kineziotejpu je již v ceně.

Termín: 2. 3. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 28. 2. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 1 250 Kč    

veřejnost: 2 250 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu o opakování, nám zanechte kontakt ZDE!


 

Doškolovací seminář první pomoci a zdravotníků zotavovacích akcí

Aktuální postupy v první pomoci doplněné o přednášky se zdravotnickou tématikou vhodné pro cvičitele, trenéry a členy ČOS. Doškolovací seminář je vhodný pro členy ČOS, kteří jsou držitelé průkazu Zdravotník zotavovacích akcí ČOS a v nejbližší době jim končí platnost průkazu. Přihlásit se můžou i ti, kteří mají průkaz zdravotníka ČOS již propadlý, nebo ti, kteří se v první pomoci chtějí zdokonalit. Doškolovací seminář v délce 8 vyučovacích hodin je pořádán ve spolupráci se zdravotní komisí ČOS.

Termín: 23. 3. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 8. 3. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč    

veřejnost: 800 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu o opakování, nám zanechte kontakt ZDE!


 

Tradiční nářadí pro RDPD

Pojďte si s námi vyzkoušet cvičení na tradičním nářadí v roli předškolního dítěte. Budeme se věnovat jednak nácviku jednotlivých prvků, ale také stavbě nářadí jako překážky. Seznámíme vás s doporučenými metodickými postupy pro jednotlivá cvičení. Také si ukážeme jak s dětmi zacházet při dopomoci a záchraně. Vše bude možné si vyzkoušet přímo při praktickém nácviku. 

Pro velký zájem v roce 2023, tenot seminář opaujeme i v roce 2024.

Termín: 6. 4. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 22. 3. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu o opakování, nám zanechte kontakt ZDE!


 

„Cvičení s pohádkou" pro rodiče a děti a pro předškoláky

Pohádkový svět nás může okouzlit i inspirovat. Příběhy milují děti i dospělí a nemusíme jim jen naslouchat, ale můžeme si je i společně zacvičit, rozpohybovat. Zapojíme fantazii, nahlédneme do říše příběhů, kde je všechno možné a kde dobro, láska a smysl pro humor vítězí nad zlem. Příběh jógy ostatně začíná podobně jako plno pohádek: "Kdysi dávno, za devatero řekami a devatero horami, v dalekém království..." Lekce, které postavíme pohádkovém ději mají pro děti velkou přitažlivost a okořeněné verši nebo písničkou se i zapíšou do paměti. Pojďme se nechat inspirovat, protože v pohádkách i v józe mají zvířata až nadpřirozené schopnosti a my je na chvíli můžeme taky mít.

Termín: 7. 4. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 22. 3. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu o opakování, nám zanechte kontakt ZDE!


 

Kineziotaping II.

Seminář tématicky navazuje a rozšiřuje učivo z předchozího semináře Kineziotaping I. Zde si zopakujete již osvojené techniky a rozšíříte je o nové postupy, které Vám nebo vašim blízkým pomohou při bolestech pohybového aparátu, pomohou ke správnému držení těla, případně uleví při otocích nebo pohmožděninách. A to vše pomocí pružných kineziotejpovacích pásek. Seminář je určen pro všechny, kteří úspěšně absolvovali předchozí seminář. Balení jednoho kvalitního kineziotejpu je zahrnuto v ceně.

Termín: 14. 4. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 10. 4. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 1 250 Kč    

veřejnost: 2 250 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Akce naplněna. V případě zájmu o opakování, nám zanechte kontakt ZDE!


 

Pohybové hry s „Ferdou"

Seminář vedený uznávaným odborníkem Ferdinandem Mazalem. Seminář bude cílen zejména na pohybové hry pro cvičitele a cvičence - vhodné, zábavné a správně zařazené. V obsahu bude seminář zaměřen na zásobníky her v průřezu celé cvičební jednotky – od netradičního zahřátí a rozcvičení až po závěrečné uklidnění. Dále zásobníky her na rozvoj rychlosti, síly, koordinace a vytrvalosti. 

 

Termín: 8. 6. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 25. 5. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč   

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

 

Akce naplněna. V případě zájmu o opakování, nám zanechte kontakt ZDE!

 

Prázdninovka Revival

Byl*a jsi na prázdninové škole a chybí ti? Chceš si připomenout atmosféru a pozdravit s ostatními absolventy i lektory z Ústřední školy? Připravili jsme pro všechny absolventy skvělou akci "Prázdninovka revival". Na programu bude (oblíbené) zpívání, přednášky, sportovní hry, workshopy i společenský večer. Pokud máš čas rádi Tě uvidíme! Zarezervuji si místo, dřív než bude plno!

Termín: 6.–8. 9. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 30. 7. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 600 Kč    

veřejnost: 600 Kč   

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Přihlásti škola 2023

 


 

„Podzim s jógou" pro rodiče a děti a pro předškoláky

Příroda na podzim doslova kouzlí a inspirace je tak na každém kroku. Pojďme si tímto krásný ročním obdobím projít i v tělocvičně a pohrát si v pohybu, s jógovými pozicemi. Vydáme se do lesa, potkáme různá zvířátka, vyzkoušíme si, jak si veverky dělají zásoby na zimu, budeme stavět bobří hráze, ukládat se s medvědy k zimnímu spánku, odlétat do teplých krajin i vařit dýňovou polévku. Budeme se věnovat jemné i hrubé motorice, balančním pozicím, rozdýcháme se, budeme se koncentrovat, ale i poskakovat a pak odpočívat v relaxaci. Hlavně hravě a s lehkostí.

Termín: 19. 10. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 4. 10. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zatím se nelze přihlásit. Zadejte svůj kontakt a my Vás budeme informovat, jakmile to bude možné!


 

Nářadí pro rodiče a děti, předškolní děti – tradiční i netradiční

Pokračování cvičení na nářadí – tentokráte rozšířené o náměty na použití netradiční molitanové sestavy i v kombinacích s tradičním nářadím. Bude vysvětlena metodika nácviku jednotlivých prvků včetně zásad dopomoci a záchrany. Ukážeme využití nářadí při tvorbě překážkových sestav, které si budete moci i prakticky vyzkoušet. Součástí semináře bude i využití vašich námětů.

Pro velký zájem v roce 2023, tenot seminář opaujeme i v roce 2024.

Termín: 20. 10. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 4. 10. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč   

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: dabsolonova@sokol.eu, tel.: +420 257 007 261

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zatím se nelze přihlásit. Zadejte svůj kontakt a my Vás budeme informovat, jakmile to bude možné!


 

Ruka v ruce s logopedií

Jednou z nejdůležitějších částí lidského těla jsou ruce. Ruce potřebujeme k základním každodenním činnostem, jsou nepostradatelné při kreativních, hudebních i pohybových aktivitách, a proto o ně musíme náležitě pečovat. Již u dětí předškolního věku sledujeme jejich správný vývoj a nabízíme co nejpestřejší aktivity ke stimulaci prstů a úchopů, hrajeme si s prsty, stavíme, stříháme, kreslíme, modelujeme, třídíme, navlékáme…, zkrátka dbáme na správný rozvoj jemné motoriky. Na semináři se budeme věnovat různým jemno motorickým aktivitám, nebudou chybět motivovaná prstová cvičení ani na ně navazující uvolňovací a psychomotorická cvičení. Vzhledem k tomu, že rozvoj jemné motoriky velmi úzce souvisí s rozvojem řeči, kterou můžeme považovat za vrcholnou pohybovou aktivitu, nabídne seminář také propojení směrem k dechovým, fonačním a artikulačním cvičením, jejichž vhodným zapojením do cvičebních jednotek či pohybových chvilek můžeme pozitivně ovlivnit vývoj řeči dítěte.

Termín: 10. 11. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 25. 10. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 1 000 Kč    

veřejnost: 2 000 Kč   

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zatím se nelze přihlásit. Zadejte svůj kontakt a my Vás budeme informovat, jakmile to bude možné!


 

Seminář pro cvičitele seniorů

K udržení kvality života a soběstačnosti ve stáří přispívá pravidelný  pohyb, životospráva i dostatečný sociální kontakt. Ve čtyřech  praktických lekcích a jedné teoretické přednášce Vás vybavíme  zásobníkem cviků a nápadů, jak si udržet pevné zdraví, pohodu a  optimismus. Doškolovací seminář určený zejména pro všechny cvičitele  seniorů, zdravotní tělesné výchovy, rekondiku a pro všechny zájemce o  tématiku aktivního stárnutí a přípravy na stáří.

Termín: 1. 12. 2024

Místo: Praha

Přihlášky: do 22. 11. 2024

Poplatek:  

člen ČOS: 800 Kč    

veřejnost: 1 600 Kč    

Kontakt: skola@sokol.eu, tel.: +420 257 007 259

Na vracení poplatku při případném zrušení přihlášky se vztahují stornovací podmínky. Přečtěte si o možnosti zajištění ubytování či parkování. Prostudujte si prosím studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky.

Zatím se nelze přihlásit. Zadejte svůj kontakt a my Vás budeme informovat, jakmile to bude možné!


 

Pro všechny semináře platí

E-mailový kontakt: skola@sokol.eu

Telefon: +420 257 007 259

Přihlašování bude umožněno, pokud není uvedeno v popisu u akce jinak, cca 3 měsíce před začátkem akce.

Přečtěte si i možnosti ubytování a parkování.

Prostudujte si studijní a zkušební řád a v případě nejasností také odpovědi na časté otázky na této stránce.


Platební PODMÍNKY

 1. Přihláška je platná po uhrazení účastnického poplatku!
 2. Platba je možná pouze na bankovní účet (složenkou, převodem z BÚ) až po vystavení faktury.
 3. Prosíme, dodržujte dobu splatnosti uvedenou na faktuře!
 4. Bez připsání účastnického poplatku na náš účet Vás nejprve upozorníme na chybějící platbu, následně Vaše místo bude postoupeno dalším zájemcům o akci.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu účastníků akci zrušit, v případě naplnění maximální kapacity akce ukončit příjem přihlášek před uzávěrkou.

Stornovací PODMÍNKY

 1. V případě zrušení akce ze strany ÚŠ ČOS bude účastnický poplatek vrácen v plné výši na bankovní účet.
 2. Při zrušení přihlášky ze strany účastníka:
 3. Před termínem uzávěrky pro přihlášky – účastnický poplatek bude vrácen v plné výši.
 4. Po termínu uzávěrky pro přihlášky – storno poplatek ve výši 100 % bez náhrady.
 5. Při zrušení přihlášky ze strany uchazeče po termínu uzávěrky ani jeho řádné omluvení nezakládá nárok na zrušení povinnosti uhradit stornovací poplatek.
 6. Řádné omluvení účasti je možné pouze ze závažných důvodů telefonicky, e-mailem, případně písemně.
 7. Po vzájemné dohodě lze na akci vyslat náhradníka místo přihlášeného.

ZÁJEM O AKCI A AKCE NA KLÍČ

Zaujala Vás akce která již proběhla, nebo je již plná kapacita a chcete se akce zúčastnit? Zanechte nám na Vás kontakt přes formulář a pokud se uvolní místo, budeme Vás kontaktovat. Pokud bude více zájemců o stejnou akci (zpravidla minimálně 15) pokusíme se ji zopakovat v nejbližším možném termínu.  

Nabízíme možnost uspořádání semináře nebo školení „na klíč“ pro tělocvičnou jednotu, sokolskou župu i jiné organizace a spolky. Nemusíte se starat o organizaci, vše připravíme na základě vašich potřeb. Pokud máte o tuto možnost zájem, kontaktujte nás na skola@sokol.eu

 

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace