Česká obec sokolská
Vážené sestry, vážení bratři,

Předsednictvo ČOS na svém posledním zasedání dne 11. 12. 2020 schválilo formu výkaznictví v ČOS pro rok 2021 – statistických výkazů T. J. Sokol a sokolských žup.

Na této stránce přinášíme souhrn všech formulářů, které se týkají T. J. Sokol a sokolských žup. 

 

Registrace Tělocvičných jednot a sokolských žup v roce 2021

Průvodní dopis a metodika pro vyplnění

On-line formulář pro vyplnění registrace T. J. Sokol a sokolské župy

Termín pro vyplnění je do 28. 2. 2021

Kontaktní osoba: Eva Bečvářová (ebecvarova@sokol.eu, 257 007 279)


Statistický výkaz odboru všestrannosti T. J. pro rok 2021

Průvodní dopis 

Formulář pro vyplnění ke stažení

V případě nefunkčního odkazu na formulář použijte tento odkaz. Po otevření nového okna klikněte v pravém horním rohu na symbol se šipkou (stáhnout).

Vyplněný formulář je nutné zaslat e-mailem na příslušnou župu, která následně odešle všechny výkazy najednou na OV ČOS.

Termín zaslání na OV ČOS: do 28. 2. 2021 pouze na adresu: jzahradnikova@sokol.eu

Kontaktní osoba: Juliana Zahradníková (jzahradnikova@sokol.eu, 257 007 343)


Statistický výkaz Vzdělavatelského odboru
 

Vážené sestry, vážení bratři. Předem děkujeme za vyplnění výkazů.
Po odeslání formuláře přijdou odesílateli odpovědi e-mailem, který vyplnil na začátku. Každá župa obdržela e-mailem od p. Bečvářové tabulku, do které se ukládají odpovědi z jednot.

Prosíme, vyplňujte výkazy pečlivě. Vaše odpovědi poctivě čteme, navíc se dokumenty tisknou a uchovávají, jedná se o důležitý záznam vzdělavatelské činnosti v Sokole i pro příští generace. 

Pokud jednota nemá vzdělavatele ani nevyvíjí vzdělavatelskou činnost, i tak prosím formulář vyplňte (vykřížkujte).

On-line formulář k vyplnění pro jednoty

On-line formulář k vyplnění pro župy

Termín pro vyplnění registrace je do 28. 2. 2021 

Kontaktní osoba: Kateřina Pohlová (kpohlova@sokol.eu, 257 007 269)


Registrace sportovních oddílů Odboru sportu pro rok 2021

Odkaz na evidenci: http://sokol.ols.cz

Termín pro vyplnění: je do 28. 2. 2021

Kontaktní osoba: Jan Uhlíř (juhlir@sokol.eu, 257 007 345)


 

Stránka aktualizována 20.1.2021

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace