Česká obec sokolská
 
Pro organizátory: I letos se uskuteční celorepublikový den s tělocvikem, lidmi, historií a architekturou Sokola – den se sokoly v sokolovnách. Jedná se již o šestý ročník, který má ohlas jak v médiích, tak u široké veřejnosti.
Noc sokoloven proběhne ve dnech 12. a 19. června 2020.

Přihláška na Noc sokoloven
 

 
 
Jednoty pořádající Noc sokoloven ve dnech 12. a 19. června a přihlásí se do 20. května zašleme:
 • plakáty
 • trika pro organizátory (max. 5 kusů)
 • kvízy pro návštěvníky
 • knihy Sokolské pohádky
 

Tématem letošní Noci sokoloven je ztvárnění sokolského znaku

Letos v květnu je tomu 200 let, co se narodil malíř Josef Mánes, který již v roce 1862 navrhl podobu sokolského znaku, který se používám dodnes. Oslavme jeho práci tím, že se pokusíme během Noci sokoloven ztvárnit o největší  znak netradičními způsoby, např.:
z lidí / z lidí potmě se světly
velká sokolská mandala
land art
noční ze světel
kruhy v poli :-)
hořící...

 

Plakát na rok 2020

Plakát je obdobný jako v minulých letech, chceme zachovat jednotný vizuální styl. Opět jej připraví Dominika Petrtýlová. Podívejte se na webové stránky autorky.
 

Program pro inspiraci

 • ​Prohlídky sokolovny
  - komentované
  - s úkoly pro děti (něco udělat, něco najít, něco zjistit; bobřík odvahy apod.)
 • Prezentace sokolovny
  - promítání videí, fotek
  - přednášky z historie a architektury sokolovny
  - beseda s pamětníkem – přednáška na zajímavé téma s pozvaným hostem
 • Přespání v sokolovně
 • Výstavky k dlouholeté sokolské činnosti v jednotě
 • Prezentace činnosti – různá vystoupení
 • Program pro dospělé (zase po letech si skočit přes kozu, pohoupat se na kruzích atp.)
 • Program venku kolem sokolovny – opékání buřtů, pouštění draků
 • Orientační běhy v interiérech a okolí sokolovny
 • Kulturní program – divadla, vystoupení atp.
 
Promítejte dokumentární film Dobrý život sokola Bendy
Anotace filmu:
Bezprostřední portrét Mirka Bendy, zasloužilého sokola z moravské vesnice Křenovice, který pracoval celý život jako dělník, přesto ho pojí dávné přátelství s univerzitním profesorem Ishikawou z Tokia, svou bezprostředností dokáže okouzlit dámy na sokolském plese v Paříži nebo si zaletí zacvičit do americké sokolovny v New Yorku za věrnou gardou sokolek. Filmový dokument o lidské vytrvalosti a houževnatosti, ale také o mizejícím světě sokolských ideálů. 
Režie: Pave Jurda
Délka: 76 minutKontakt pro objednání projekce a vaše dotazy zodpoví: bratr Tomáš Heczko na telefonu 775 030 186 nebo e-mailu sokol.benda@seznam.cz
Cena za promítání je max. 1500 Kč.
Více informací: www.sokolbenda.cz
Kontakt:
Mgr. Kateřina Pohlová
Vzdělavatelský odbor ČOS
telefon: + 420 257 007 269
email: kpohlova@sokol.eu

 

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partnerské organizace