Česká obec sokolská
Noc sokoloven proběhne v pátek 25. června 2021

Pevně věříme, že v červnu bude již současná situace lepší a Noc sokoloven se bude moct uskutečnit.

Přihlašovací formulář

Pokud chcete od nás dostat trička a další předměty, přihlašte se do 20. 5. 2021!

I proto neváháme a už jsme se pustili do organizování již sedmého ročníku tohoto celorepublikového dne s tělocvikem, lidmi, historií a architekturou Sokola – dne se sokoly v sokolovnách.

Tématem letošní Noci sokoloven jsou lidské pyramidy.

Lidské pyramidy (někdy označované jako skupiny), jsou geometrické obrazce tvořené cvičenci pomocí různých akrobatických prvků. S využitím základních poloh jako jsou stoje, kleky, lehy, vzpory a podpory, ale i těžších gymnastických prvků jako nař. stoj na rukou, lze docílit nápaditých tvarů. Ty mohou být uzpůsobeny podle náročnosti od nejjednodušších až po velmi náročné. 

Nacvičte si v jednotě některé z těchto pyramid a ukažte je při Noci sokoloven návštěvníkům.

Instruktážní videa jak na pyramidy jsou nahrané na youtubu ČOS:
Úvodní video
Hvězda
Prvek M
Velká pyramida
Pyramida vkleče

Podívejte se na další varianty pyramid do knih z let 1917 a 1924 a na fotografie ze sletů za první republiky – z doby, kdy bývaly pyramidy velice populární. Pokud budete nacvičovat těžší varianty, dbejte na svoji bezpečnost!

Rádi bychom, aby se při Noci sokoloven prezentovalo co nejvíce pyramid napříč republikou. 

Moc se těšíme na vaše fotografie a zážitky z nacvičování.

Přehled již přihlášených jednot opět najdete na sokolskepamatky.eu

Plakát na rok 2021

Plakát bude obdobný jako v minulých letech, chceme zachovat jednotný vizuální styl. Opět jej připravuje Dominika Petrtýlová.

Plakáty ve formátu jpg a pdf, úvodní fotka na FB, samostatný obrázek

Plakát si můžete dodělat po přihlášení do sokolské Canvy. Mustr je ve složce SDÍLENÉ S VÁMI nebo na tomto odkaze.

Přihlášeným jednotám opět zašleme předměty na rozdávání a pro pořadatele. Už teď můžeme prozradit, že dostanete trička, tentokrát v novém provedení.

Chcete se o sokolovnách a jejich architektech dozvědět více? 15. dubna proběhla přednáška ve Večerní škole cvičitelů na téma Sokolovny napříč časem. Odkaz na záznam.

 

Program pro inspiraci

​Prohlídky sokolovny
- komentované
- s úkoly pro děti (něco udělat, něco najít, něco zjistit; bobřík odvahy apod.)

Prezentace sokolovny
- promítání videí, fotek
- přednášky z historie a architektury sokolovny
- beseda s pamětníkem – přednáška na zajímavé téma s pozvaným hostem

Přespání v sokolovně
Výstavky k dlouholeté sokolské činnosti v jednotě
Prezentace činnosti – různá vystoupení
Program pro dospělé (zase po letech si skočit přes kozu, pohoupat se na kruzích atp.)
Program venku kolem sokolovny – opékání buřtů, hry, letní kino
Orientační běhy v interiérech a okolí sokolovny
Únikové hry
Kulturní program – divadla, vystoupení atp.

Půjčte si na Noc sokoloven jednu z putovních výstav (výstavy jsou již rezervovány)

Výstavy jsou natištěny na rollup bannerech (dále jen RP). Jedna výstava je ještě navíc na plachtách s oky pro uchycení. Výstavy jsou vhodné do interiérů nebo exteriérů za bezvětrného počasí. RP instalujte na rovné, nejlépe zpevněné zemi. Rozměry RP po vytáhnutí jsou 100x200 cm. Převáží se ale složené, v obalech. Složený RP je metr dlouhý válec. RP se vejdou do kufru nebo na zadní sedačku jednoho auta. Dospělý člověk jich najednou unese na kratší vzdálenost 6–8 kusů. Délka vypůjčení je na domluvě, pokud o výstavu zrovna není zájem, lze si ji půjčit i na delší období. 

Momentálně jsou na půjčení 4 výstavy – Svět sletů, Od první náčelnice k první starostce, Sokolové u zrodu republiky a o sokolských olympionicích. 

Více informací na tomto odkazu

 

Starší ročníky Noci sokoloven:

NOC SOKOLOVEN 2020

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Koordinátorka projektu:

Mgr. Kateřina Pohlová
Vzdělavatelský odbor ČOS
telefon: + 420 257 007 269
email: kpohlova@sokol.eu

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace