Česká obec sokolská

Vláda zpřísňuje anti-covid opatření od 22. 11.
Nebudou uznávány antigenní testy

20. 11. 2021

Nejrazantnější změnou, kterou vláda včera přijala je skutečnost, že již nebudou jako doklad o bezinfekčnosti uznávány antigenní testy. Od pondělí 22. listopadu se bude možné prokazovat pouze certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. Aktualizováno 20. 11.

Pro vstup na hromadné akce od pondělí 22. listopadu 2021 musí mít lidé jen potvrzení o očkování či prodělání nemoci covid-19. Vláda také znovu zavede povinné testování na covid-19 ve firmách.

Nadále nebudou uznávány výsledky antigenních testů jako doklad bezinfekčnosti. PCR testy ne starší než 72 hod. budou akceptovány pouze u osob:

  • mladších 18 let,
  • s kontraindikací proti očkování (zaznamenané v Informačním systému infekčních nemocí),
  • rozočkovaných osob (po 1. dávce očkování a dokladu o ní bude muset být i PCR test)
Důležité je, že organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni).

Pro trenéry a cvičitele Sokola je zajímavá tato informace uvedená na Covid portále: „Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že už se nemusí dokládat negativní výsledek testu na koronavirus.“ 

V písemném usnesení vlády č. 1028/2021 (ke stažení na portále Sokol.eu) a k nahlédnutí se zvýrazněním v galerii je v bodě 14 odstavci b-ii) uvedeno: „Jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity."

v písmenu d) pak stojí: "V případě sportovní přípravy profesionálních sportovců, sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 s tím, že negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní;" 

Vláda přispěje na testování zaměstnanců od 29. 11. 2021

V pátek odpoledne vláda schválila pravidelné testování zaměstnanců. Zaměstnavatel musí nejpozději od 29. listopadu  2021 zajistit pravidelné týdenní testování rychlými antigenními testy. Testování jednou týdně se týká i osob pracujících jako OSVČ. Testování se netýká osob s dokončeným očkováním, s potvrzením o prodělání nemoci, negativním RT-PCR testem mladším 7 dní či rychlým antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník. Testovat se nemusí ani zaměstnanci, kteří během výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami.

Sledujte web a sociální sítě České obce sokolské budeme o případných změnách informovat. 

Grafika ke stažení je v dokumentech ke stažení nebo přímo v nástroji Canva

Galerie

Fotky a videa

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace