Česká obec sokolská

Upřesňující informace ke zpřísnění opatření od 22. 11. 2021
Vysvětlení pojmu neměnný kolektiv

21. 11. 2021

Po řadě dotazů upřesňujeme, jak to Ministerstvo zdravotnictví myslelo s „neměnným kolektivem“. Ve vládním nařízení 1028, které je k dispozici i na webu ProSokoly, se o sportovních aktivitách píše v bodě 14 písmenu b-ii): „Jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání.“ Podle vyjádření ÚOOÚ je tato evidence v pořádku co se týče ochrany osobních údajů a GDPR.

V písmeně d) pak: „V případě sportovní přípravy profesionálních sportovců, sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 s tím, že negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní,“ uvádí se doslova.

Celé nařízení č. 1028/2021 najdete na webu v sekci "ke stažení" tam najdete také grafiku oznámení 

Podle stanoviska České unie sportu - v bodě 4: „V případě sportovní činnosti v neměnném kolektivu (např. organizované tréninky) se kontroluje pouze skutečnost, zda některá z osob vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, a to bez ohledu na počet osob v tréninkové skupině a bez ohledu na věk (mládež i dospělí)." 

Prakticky by tedy trénink v T. J. v neměnném kolektivu mohl probíhat bez dodržování podmínek „bezinfekčnosti“ a je nutné vést řádnou evidenci a archivovat ji min. 30 dní. Na akci či tréninku, kde je proměnný kolektiv více než 20 osob, je nutné dodržovat nastavená pravidla pro bezinfekčnost, jak je popsané v písmeně d).

Samozřejmostí je, že osoby s příznaky respiračního onemocnění by se neměly účastnit ani tréninku ani zápasu. Doporučením je ve společných prostorách používat respirátory alespoň FFP2, mít řádně označené prostory pro dodržování ochrany dýchacích cest a mít k dispozici dezinfekci na ruce.

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na

• sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole

• na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi
(informovali jsme 23. 10.)

Kulturní tělesa

Kulturní tělesa - například pěvecké sbory mohou mít zkoušky v maximálním počtu 50 osob a dodržovat rozestupy minimálně 1,5 metru. I tady je povinná evidence přítomných s telefonním číslem.

Pro prokazování očkování se za doporučený způsob prokazování považuje aplikace Tečka, pro kontrolu pravosti kódu pak aplikace ČTEČKA. Stáhnout je lze v obchodech výrobců telefonů (Android Tečka a čTečka případně Apple Tečka a čTečka).

 

Sledujte web a sociální sítě ČOS. V případě jakékoli změnu budeme obratem informovat.

 

 

 

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace