Česká obec sokolská

Sestra starostka píše na ministerstvo zdravotnictví
Vložení 2 slov by umožnilo cvičit i členům Sokola, kteří nejsou "pod svazy"

11. 05. 2021

Sestra starostka ČOS napsala řediteli Odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví České republiky prosbu o změnu textu v mimořádném opatření. Dvě slova umožní sportovat i "nesvazovým" sportovcům a cvičencům.

„V souvislosti s uvolňováním protiepidemických opatření čelím mnoha dotazům a  neporozumění naší členské základny v tom, že sportovcům fungujícím v rámci sportovních svazů je umožněno sportovat (i když jen těm do 18 let), avšak členům spolků nikoliv. Po celé - velmi složité období pro nás všechny - po dobu všech opatření apeluji na našich 160 tisíc členů spolku, aby dodržovali veškerá protiepidemická opatření, což se také stalo. Nyní je situace již neudržitelná," píše starostka České obce sokolské Hana Moučková řediteli Odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR Janu Marounkovi.

Žádá ho o jednoduchou úpravu v textu mimořádného opatření, která by umožnila cvičit i těm částem pobočných spolů, které se neúčastní soutěží organizovaných sportovnními svazy. 

„Velmi zdvořile Vás tedy žádám o úpravu opatření tak, aby do textu dalšího mimořádného opatření MZd bylo do pasáže týkající se sportu uvedeno: - citace bod: „16) ... e) sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, střešními organizacemi a spolky, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky,...“

Hana Moučková dále píše: Právě tato jednoduchá změna formulace umožní sportovat nejen oddílům, které fungují v rámci sportovních svazů (tedy výkonnostně v soutěžích), ale i našim oddílům všestrannosti (sport pro všechny). Vždyť právě všestranná příprava je nezbytným základem pro pozdější sportovní specializaci.

Celý text si můžete přečíst níže

 


 

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace