Česká obec sokolská

Publikace pro župy a jednoty
Vypůjčte si knihy z fondů Vzdělavatelů

22. 03. 2023

Sestry a bratři, Vzdělavatelský odbor ČOS po zrevidování všech multiplicit ve svých archivech nabízí sokolským župám a tělocvičným jednotám možnost získat formou zápůjčky knihy se spolkovou tématikou pro vaše potřeby.

Vzdělavatelský odbor ČOS nabízí župám a jednotám ČOS publikace, které mohou (formou trvalé výpůjčky) doplnit jejich stávající knihovny, anebo poslouží k založení knihovny nové.

Jedná se o knihy se sokolskou, sportovní, olympijskou a historickou tematikou z 19. až 21. století. Z tohoto seznamu si stačí zvolit požadované tituly a jejich soupis zaslat na adresu: mklement@sokol.eu.

Knihy budou následně připraveny k vyzvednutí v Tyršově domě. Jde o ojedinělou příležitost k získání dnes již velmi obtížně dostupných publikací, které mohou podpořit nejen činnost vzdělavatelskou, ale rovněž tak obecné povědomí o sokolském hnutí.

 

 

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace