Česká obec sokolská

Pravidla pro sportování od pondělí 31. 5.
Stále platí 15 metrů čtverečních na osobu a max 30 osob ve skupině

28. 05. 2021

Vláda na svém mimořádném pátečním zasedání změnila v pondělí vydané opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Od pondělí 31. 5. tedy platí, že: - venku sportovci „pod svazy“ 15m2 sportoviště na osobu skupiny max. 30 osob - vevnitř 1 osoba na 15m2, ve skupinových lekcích rozestupy 2m, maximální větrání

Po nástupu staronového ministra zdravotnictví zasedala mimořádně v pátek dopoledne vláda. Ta rozhodla, že ponechá restrikce pro sportování venku a to včetně podmínky o sportování „pod sportovními svazy“. Uvolnila však pravidla pro sportování uvnitř.

Těch se týká bod 4 mimořádného opatření:

provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a dále:

i) v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu

Překlad do laického jazyka

Pokud máte velkou sokolovnu, tak v ní může sportovat více lidí. Každý musí mít 15m2 pro sebe. Ve skupinových lekcích musí být rozestupy 2m. Trenéři či cvičitelé evidují seznam účastníků, jejich kontakty. A to jeden měsíc po skončení tréninku. Děti do 6 let nemusí mát testy.

Venkovního sportování se týká bod 14 písmeno d):

 

sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob;

subjekt organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže evidenci osob účastnících se sportovní soutěže pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní soutěže;

účastník sportovní přípravy konané mimo vnitřní prostory nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku

Překlad do laického jazyka

De facto se nic nemění. Pravidla jako byla dosud.

Celé mimořádné opatření je ke stažení zde

Grafika v nástroji Canva připravena ve formě šablon úvodní foto na facebookovou stránku zde  post zde 

Pro stažení pak jsou: úvodní obrázek fcb stránky, post na facebook 

 

Post fcb pravidla sportování do 31. 5. 2021

Úvodní foto fcb pravidla sportování do 31. 5. 2021

Galerie

Fotky a videa

Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace