Česká obec sokolská

Mimořádný Výbor ČOS:
změny ve vedení, komise zadá audit

10. 03. 2024

Hana Moučková odstoupila z pozice starostky a členky předsednictva České obce sokolské (ČOS). Své rozhodnutí oznámila na sobotním (9. 3. 2024) mimořádném Výboru ČOS, na kterém vedení informovalo členy o okolnostech bankovního a úvěrového podvodu a také o všech právních krocích, které podniklo k minimalizaci škod. Vedením je dočasně pověřen první místostarosta Martin Chlumský. Nového starostu s mandátem do konce řádného období (do sjezdu v roce 2025) zvolí příští Výbor ČOS, který je naplánován na 27. dubna. Speciální komise zvolená Výborem ČOS vypíše zadání a vybere zhotovitele forenzního auditu hospodaření ústředí ČOS. V ČOS skončil na vlastní žádost ředitel Kanceláře ČOS Marek Tesař.

Na jednání Výboru ČOS, který je nejvyšším orgánem spolku v období mezi sjezdy, si Předsednictvo ČOS řeklo o důvěru, kterou stávajících 11 členů s převážnou většinou získalo. Příští Výbor ČOS tak bude volit starostu a dovolí členy předsednictva. Kandidáty ze současného Výboru ČOS můžou členové, jednoty či župy nahlásit 30 dnů před řádným Výborem ČOS.

"Naším jednoznačným cílem je obnovit důvěru členské základny, veřejnosti a našich partnerů, ať už státních ze samosprávy nebo i partnerů, se kterými spolupracujeme. Věřím, že se nám podaří pochybnosti brzy rozptýlit a že se situace rychle zklidní," řekl Martin Chlumský po sedmihodinovém Výboru ČOS. Ujistil, že přípravy XVII všesokolského sletu jsou v plném proudu. "Opakujeme, současný podvod se sletu netýká a jedeme podle plánu," dodal Martin Chlumský, který v ČOS pracuje 11 let jako ředitel Ústřední školy ČOS a je prvním místostarostou od roku 2022.

Hana Moučková oznámila svoji rezignaci hned v úvodu mimořádného zasedání Výboru ČOS. "Čtvrt století jsem věnovala službě Sokolu, z toho třináct let v pozici starostky, a nyní jsme se ocitli v situaci, kterou si nikdo z nás nedokázal představit. Ráda bych zopakovala, že cítím morální zodpovědnost, ale jsem stejně podvedena jako kolegové z Předsednictva ČOS, Kontrolní a Rozpočtové komise, finančního a personálního oddělení. Pevně věřím, že tento krok situaci zklidní a ČOS bude mít klid na přípravu XVII. všesokolského sletu," řekla Moučková a dodala: "Toto rozhodnutí jsem zvažovala od samého začátku, ale jsem přesvědčena, že rezignace obratem nebyla na místě a pro fungování Sokola dobrá. Bylo potřeba neprodleně učinit zásadní právní kroky k minimalizaci škod. Nechtěla jsem, aby bylo vedení paralyzované a čekalo se na mimořádný Výbor, který rozhodne, co dál. Věřte, že by to bylo pro mě osobně daleko jednodušší, ale pro Sokol by to nebylo dobré. Všem bych chtěla poděkovat za důvěru z minulých let, projevy podpory v posledních dnech a věřím, že Sokol vyjde z této kauzy silnější."

"Chtěl bych poděkovat sestře Haně Moučkové za 25 let její činnosti v ústředí ČOS a třináct let v pozici starostky. Za to si zaslouží respekt. Je potřeba oddělit, co se děje v současnosti a úspěšnou minulost. Jejího rozhodnutí si vážíme," řekl Martin Chlumský.

Marka Tesaře, mimo jiné iniciátora strategie Sokol 2030, ke které patří nová vizuální tvář spolku, dlouhodobě trápí atmosféra, která ve spolku panuje. "A jak na práci ústředí pohlíží část členstva. Hlavní důvody tohoto rozhodnutí ale spočívají v současném chování ke starostce, nebojím se říct lynči. Chci zdůraznit, že naprosto rozumím zděšení a rozladění, které panuje v jednotách a mezi členy, mám pochopení pro kritiku, ale forma reakcí je za hranou. Jsem přesvědčen, že si starostka, která obětovala část života ve prospěch Sokola, zaslouží respekt. A toho se jí nedostává. Byl jsem součástí jejího týmu, všichni členové mě tak vnímají, byla nám oporou v realizovaných změnách, projektech a proto také odejdu z vedení ČOS s ní," vysvětlil Tesař, který byl ve funkci ředitele Kanceláře ČOS sedm let.

Náčelník Petr Svoboda členy výboru ujistil, že přípravy na XVII. všesokolský slet jsou zajištěny, včetně klíčových míst, jakými jsou stadion Fortuna Arena v Edenu pro hromadné skladby či O2 Arena pro Sokol Gala. Dobrá zpráva přišla i z Národní sportovní agentury. „Obdrželi jsme rozhodnutí o přidělení státní dotace na slet, což je úžasná věc a za jejich podporu jsme v tomto náročném období vděčni. Zároveň to ukazuje, že jsme pro NSA stále důvěryhodný partner,“ ujistil Svoboda, že o loni vládou přislíbenou pomoc na slet by Sokol neměl přijít.

Hlavně především směrem ke sletu si předsednictvo řeklo na výboru o důvěru. "Je před námi velká akce postavená na důvěře lidí. Věříme, že to zvládneme a slet dopadne co nejlépe," řekl Svoboda. Nejdříve se v anketě hlasovalo o každém členu předsednictva zvlášť a členové V ČOS nepodpořili Jana Borise Uhlíře. Ten se poté svého mandátu vzdal. Následně se hlasovalo o důvěře a předsednictvo podporu získalo. 

Důležitým krokem bylo zvolení pětičlenné komise, která je složená ze tří zástupců výboru ČOS, člena předsednictva a Rozhodčí komise a hlas poradní má člen Kontrolní komise a vedoucí finančního oddělení ČOS. Komise zasedla hned po skončení výboru a co nejrychleji zadá a vybere zhotovitele forenzního auditu. "Výsledky budou důležitým vzkazem i samosprávám a partnerům, že dokážeme s jejich prostředky nakládat," řekl Martin Chlumský. Zároveň bude v ústředí ČOS zaveden elektronický systém kontroly řízení plateb. 

Koncem ledna vyšlo najevo, že se Sokol stal obětí bankovního a úvěrového podvodu, kterého se dopustila zaměstnankyně, asistentka sekretariátu starostky. Ta se v okamžiku zahájení vyšetřování nejspíše spáchala v Tyršově domě sebevraždu. Výbor ČOS byl informován, že dle dosavadních zjištění ČOS se škoda pohybuje okolo 46 milionů korun. Většinou jde o transakce mimo Sokol, a to z úvěrů, které byly jménem ČOS podvodně zřízeny bez jeho vědomí. Peníze pachatelka převáděla přes účet Světového svazu sokolstva. Vyšetřování podvodu stále probíhá, ČOS se do trestního řízení přihlásila jako strana poškozená a připojila se do dědického řízení po zaměstnankyni.

Podvod se netýká státních dotací, členských příspěvků ani financování jednot, které hospodaří s vlastními rozpočty.

Výbor ČOS neschválil návrh, aby Předsednictvo ČOS připravilo pro řádné zasedání Výboru ČOS svolání mimořádného sjezdu ČOS. Hlavním důvodem je, že volební období by bylo na necelý rok do řádného sjezdu v roce 2025. Obnášelo by to v náročném období uspořádání valných hromad tělocvičných jednot a žup.

Výbor ČOS ukládá Předsednictvu ČOS odvolat Hanu Moučkovou ze všech funkcí v subjektech mimo ČOS, ve kterých zastupuje zájmy ČOS. Na závěr jednání Výbor ČOS mimo jiné schválil také návrh, že stojí za sokoly v zahraničí a podnikne veškeré kroky k pomoci vyřešení situace Světového svazu sokolstva. Dále ukládá zástupcům Předsednictva ČOS ve Světovém svazu sokolstva (SSS) iniciovat audit hospodaření Světového svazu sokolstva a Předsednictvu ČOS ukládá provést audit finančních toků mezi ČOS a SSS. Rovněž ukládá Předsednictvu ČOS dát podnět policii ČR k prošetření možné účasti jiných osob na jednání bývalé zaměstnankyně E. C.

Galerie

Fotky

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace