Česká obec sokolská

Linka bezpečí představuje nový projekt určený dětem
K dispozici je také podcast Na tenké Lince

07. 07. 2021

Spolupráce ČOS s Linkou bezpečí nadále pokračuje. Odborníci na krizovou intervenci pomáhají sokolům pochopit problematiku ohrožených dětí.. Nový projekt, který Linka bezpečí představuje, je určen i dětem, které se nedovolají na standardní linku nebo mají obavu se se svým problémem svěřit, případně se s ním setkávají ve svém okolí, u kamarádů, sourozenců a podobně.

„Děti v dnešní době vstřebávají informace prostřednictvím online světa, článků, postů i videí nejrůznějších forem a podob. Na tento trend reagujeme, a to sérií krátkých, přibližně dvouminutových videí. Jejich obsah koresponduje s často se objevujícími tématy od dětí, které využívají služeb linky. Těší nás zájem o tuto formu pomoci. Například video o sebepoškozování má momentálně více než 20 000 zhlédnutí. Videa jsou dostupná na www.linkabezpeci.cz a na našem YouTube,“ uvedla ředitelka Soňa Petrášková.

Poslední novinkou je video s názvem Rizika na internetu a sociálních sítích – nebuďte na to sami. Téma internetu se v hovorech objevuje často. Děti a dospívající se setkávají s kyberšikanou, zneužitím intimních fotek, lákáním na schůzku, vyhrožováním. Někdy sami neodhadnou, co mohou na internetu zveřejnit a co už může někomu jinému ublížit. Často se jedná o velmi citlivá témata, narušení intimity. Děti se nejen bojí, ale i stydí.

Pro rodiče a všechny dospělé, kteří mají v péči dítě, je určený nový podcast s názvem Na tenké Lince. Jeho cílem je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Podcast je koncipován tak, aby posluchače provedl pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínil, co a proč se děje, a jak dál postupovat směrem k řešení. Každý díl se věnuje určitému tématu jako například závislosti na mobilních telefonech a sociálních sítích, sebepoškozování, kyberšikaně nebo třeba sexuální výchově, ale také ukazuje, jak mluvit s dětmi o rozvodu a podobných událostech. Podcast má v těchto dnech více než 14 000 přehrání a je dostupný na stránkách služeb linkabezpeci.cz a rodicovskalinka.cz. Dalším zdrojem cenných informací je také blog, kde jsou pravidelně uveřejňovány články odborného týmu, a to na adrese blog.linkabezpeci.cz. O jeho úspěchu svědčí bezmála 90 tisíc zhlédnutí.

Linka bezpečí aplikace

„Do budoucna bychom se chtěli zaměřit na další rozvoj aktivit v rámci pasivního poradenství, které nám umožní oslovit mnohem víc dětí,“ dodala Soňa Petrášková.

Telefonní služba Linky bezpečí je dostupná zdarma, nonstop a anonymně na telefonním čísle 116 111. Rodičovská linka nabízí krizovou pomoc a základní sociální poradenství po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu: 606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz.

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace