Česká obec sokolská
24. 06. - 25.06. 2022

Noc sokoloven v T.J. Sokol Prosek 2022

Letošní ročník Noci sokoloven je součástí oslav 160. výročí od založení Sokola, při kterém si připomeneme zejména Tyršovo tělocvičné názvosloví.

Společnou aktivitou pro všechny jednoty je vytváření slov, vět a hesel z lidských písmen - cviků.

Dále připravujeme program venku kolem sokolovny – opékání buřtů, hry, besedu ke 160. výročí založení Sokola, letní kino, přespání v sokolovně. Bližší informace o akci najdete na www.sokolprosek.cz.

Mapa
Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace