Česká obec sokolská
22. 05. - 28.05. 2023

Move Week - "S" běh

Trať o délce 500 m vede komárovskými uličkami a tvoří písmeno "S" (Sokol). Start je u "DRUMELU", cíl u sokolovny. Mapka trasy bude umístěna na webových stránkách naší jednoty, FB a na venkovní nástěnce u sokolovny.

 

Absolvování 3. ročníku komárovského "S"-běhu nahlásilo 147 účastníků! Až na dva "osamělé" běžce si trať zaběhly společně skupinky v rámci rozcvičky cvičební  hodiny - od rodičů a dětí (v této skupince se zúčastnil i Krteček!) (29 běžců), žactvo (17), žáci (17), ženy (9), žákyně a žáci z volejbalu (14 + 9). Předškoláci si trať proběhli společně i s rodiči! (42) A členové výboru - ti trať spíš jen prošli...

 

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace