Česká obec sokolská
12. 12. 2021

Malý TeamGym - oblast východ

Zrušení, odložení soutěží MTG a TGJ ČOS – oblast východ v Olomouci 11 a 12. 12. 2021

Dne 1. 12. 2021 po zvážení aktuální situace a seznámení se s platnými nařízeními vztahujícími se k pořádání sportovních akcí náčelnictvo SŽ Olomoucké, dle doporučení vedení SŽ Olomoucké,rozhodlo o zrušení vypsané a námi organizované soutěže, které měly proběhnout v Olomouci 11 a 12.12.2021.

Pokud to bude možné a rozumné, rádi v zimních či brzkých jarních měsících soutěž v obdobném či menším rozsahu uspořádáme.

Přihlášené družstva a účastníci spádových malých oblastí již byli informováni. Prosíme dále o zveřejnění této informace.

Žádáme Odbor všestrannosti, aby toto zrušení oblastního kola postupové soutěže ČOS vzalo v potaz a zohlednilo při přípravě přeboru ČOS.

Děkujeme, děkujeme za pochopení.

Za náčelnictvo SŽ Olomoucké

Jan Nemrava

Mapa
Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace