Česká obec sokolská
26. 09. 2021

Doškolovací sraz cvičitelů župy Orlické

SRAZ CVIČITELŮ ŽUPY ORLICKÉ - doškolení cvičitelů

8:40  – 9:30 – jóga s Martou Hrdinovou

9:30 – 10:20 – Tyršův odznak zdatnosti s župní vedoucí ml. žáků Ilonou Burgrovou

10:30 – 11:20 – Profesor MUDr. Jiří Beran CSc.  – jak bezpečně pracovat s cvičenci po stránce epidemiologické, první pomoc

11:40 – 12:30 – Mg.A Helena Peerová – cvičení s hudbou od útlého věku po seniorky, inspirace do hodin všestrannosti                      

12:40 – 13:30 – Lenka Rumianová DiS. - Pilates s popisem správného provedení cviků

13:30 – 14:20 - Mgr. Jaroslav Novák – historie Sokola (výročí 160 let od založení Sokola dne 16. 2. 1862)

Mapa
Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace