Česká obec sokolská
04. 12. - 05.12. 2021

Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy - zkoušky

Zdravotní tělesná výchova si klade za cíl posílit organismus a vytvořit tak předpoklady pro všestranný harmonický vývoj zdravotně oslabeného jedince. Absolvent tohoto školení je schopen samostatně vést cvičební jednotku zdravotní tělesné výchovy v rámci oddílů sportovní všestrannosti v T. J. Cvičitel je schopen volit vhodný obsah a didaktické postupy se zřetelem k věkovým specifikům a úrovni zdatnosti cvičenců.

 

Více informací i o dalších akcích Ústřední školy: https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru

Mapa
Newsletter

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace