Česká obec sokolská

NSA zahájila vyplácení klíčové dotační výzvy Můj klub 2022
Z ní je financováno zhruba 7000 klubů mládeže

11. 04. 2022

Národní sportovní agentura zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub, díky které je financováno zhruba 7000 dětských a mládežnických sportovních klubů v České republice. Letošní alokace je 1,5 miliardy korun a Můj klub tak patří mezi hlavní nástroje podpory a rozvoje mládežnického sportu v České republice.

Vyplácení dotací v rámci výzvy Můj klub 2022 začíná bezprostředně po skončení rozpočtového provizoria. „Jsme každý den v kontaktu se sportovními kluby a plně si uvědomujeme, jak současné zdražování komplikuje fungování zejména těch menších dětských sportovních klubů. Není to pouze o několikanásobném zdražení energií sportovištím, ale kvůli drahému benzínu se klubům navyšují například náklady na dopravu na utkání nebo dopravu rozhodčích,“ uvádí předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser a dodává: „proto jsme byli na celou situaci připraveni a ihned po skončení rozpočtového provizoria jsme podnikli nezbytné procesní kroky nutné k zahájení vyplácení dotací. Prvních 1400 sportovních klubů bude mít na účtu dotaci Můj klub 2022 do dvou týdnů od schválení státního rozpočtu, což je nejrychleji v historii.“

„Pro sportovní kluby je důležité, že jsou jasně daná a zveřejněná kritéria rozdělení financí, takže si každý dokáže dopředu spočítat, kolik jeho klub obdrží a s čím tedy může počítat. Sportovní organizace také oceňují financování napřímo, kdy peníze putují do klubů rovnou z Národní sportovní agentury,“ vyzdvihuje benefity místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéta Kabourková.

V letošním roce je v rámci dotační výzvy „Můj klub 2022“ alokováno 1,5 miliardy korun, minimální hranice věku sportovce je pro účely této výzvy stanovena na 3 roky a maximální na 20 let. Průměrná výše dotace na jeden dětských sportovní klub je zhruba 220 000 Kč a tato dotace může být využita například na odměny trenérům, fyzioterapeutické služby, sportovní vybavení, náklady na zabezpečení údržby sportovních zařízení, pronájem tělocvičen, ubytování nebo cestovné na utkání.

 

Newsletter

Generální partneři

Hlavní partner

Hlavní mediální partneři

PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace